Noutati

“O sansa pentru toti si toate” Proiect cofinatat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Vremea

Exemplu bannere

Go to top