Imprimă această pagină

Directiva privind echilibrul între viața profesională și cea privată: EFFAT consideră pozitiv acordul provizoriu încheiat în cadrul trialogului

La 24 ianuarie 2019, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană, implicate în negocierile tripartite privind Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, au ajuns la un acord.

Acest compromis, care încă nu a fost adoptat oficial de Consiliu și Parlament în ședință plenară pentru a deveni permanent, introduce principiul plății de două luni pentru concediul pentru creșterea copilului, precum și un concediu de paternitate plătit de cel puțin 10 zile și o concediu de 5 zile pe an (neplătit) pentru îngrijitori. În plus, proiectul, așa cum a reieșit din negocieri, ar îmbunătăți posibilitățile unor aranjamente flexibile privind timpul de lucru.

Harald Wiedenhofer, secretarul general al EFFAT, comentând acordul obținut în cadrul trialogului, a declarat:

"Textul provizoriu al noii directive privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată reprezintă un pas pozitiv în direcția cea bună. Lucrătorii europeni au nevoie de mai mult timp pentru a-și îngriji copiii și rudele lor apropiate. Astăzi, nu este ușor de echilibrat munca și acasă, dar cât de bine putem gestiona acest lucru poate face o diferență semnificativă pentru viitorul societății noastre. În același timp, după retragerea inacceptabilă a Directivei privind concediul de maternitate, EFFAT consideră că nu va consolida dreptul la concediul de maternitate în această nouă directivă ca o oportunitate ratată ".

Textul provizoriu introduce următoarele dispoziții minime:

    Aceasta consolidează dreptul existent la patru luni de concediu parental (deja existent), prin care nu se poate transfera 2 luni între părinți și se introduce o compensație pentru aceste 2 luni la un nivel "adecvat" care urmează a fi stabilit de către statele membre statele.
    Pentru a fi eligibili, părinții trebuie să fi lucrat deja în companie pentru o perioadă de un an, iar copilul lor trebuie să fie sub 12 ani (8 astăzi). În ceea ce privește durata perioadei în care părintele în concediu poate fi remunerat, textul vizează o abordare în evoluție, astfel încât remunerarea să fie inițial plătită pentru o lună și jumătate și cinci ani după intrarea în vigoare a directivei, această perioadă va să ajungă la o remunerație de două luni.
    Un concediu de paternitate de minimum 10 zile (pentru tată și pentru celălalt părinte, în măsura în care statutul există în legislația națională). Acestea din urmă vor fi remunerate la rata stabilită pentru concediul de maternitate în conformitate cu Directiva 92/85, cu condiția ca co-părintele să fi lucrat deja în cadrul companiei pentru o perioadă de șase luni. Textul include, de asemenea, derogări pentru statele membre ale UE care operează deja într-un sistem generos de concediu pentru creșterea copilului, cum ar fi Germania. Această derogare, numită "clauză de legătură", permite statelor membre să-și mențină propriile sisteme după ce garantează o "plată sau compensare adecvată de cel puțin 65% din salariul net al unui lucrător, potențial supus unui plafon, și cel puțin o perioadă de Concediu parental de 6 luni pentru fiecare părinte. "
    Cinci zile de concediu de îngrijire pentru ca lucrătorii să aibă grijă de boala gravă sau de dependența rudelor apropiate. Din păcate, această dispoziție nu menționează niciun nivel de remunerație.
    Părinții care lucrează și îngrijitorii ar putea să solicite o adaptare la modelele lor de lucru, inclusiv, acolo unde este posibil, prin programe de lucru la distanță sau prin programe flexibile. Atunci când iau în considerare cererile flexibile de lucru, angajatorii pot lua în considerare nu numai propriile resurse și capacitatea lor operațională, ci și nevoile specifice ale unui părinte al copiilor cu dizabilități și boli pe termen lung și al părinților singuri.

Comunicatul de presă al Comisiei Europene în toate limbile poate fi găsit aici: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-424_en.htm

Odată ce acest acord provizoriu este adoptat oficial de Consiliu și de PE, noile norme se vor aplica la trei ani după intrarea în vigoare a directivei.

Login pentru a posta comentarii