Apicultorii, chemați la APIA pentru a accesa fondurile europene din PNA

Apicultorii au mai puțin de o jumătatea de lună la dispoziție pentru a depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) cererile şi documentele doveditoare pentru Programul Naţional Apicol pentru anul 2019. Documentele se depun până la data de 1 august la Centrele judeţene APIA/Centrul Municipiului București (ori la Centrul județean cel mai apropiat de sediul social, de vatra stupinei sau de locul de deplasare în pastoral al stupinei. Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este de 33.399,000 lei pentru acest an. Plata sprijinului financiar se va efectua de către APIA după finalizarea tuturor controalelor aferente cererilor de plată depuse pentru Programul Național Apicol și după centralizarea sumelor eligibile pentru verificarea încadrării în plafonul alocat. Reamintim că în Monitorul Oficial nr.265 din 8 aprili a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.207/03.04.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind Programul Naţional Apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, a valorii sprijinului financiar, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia. Modificările și completările aduse HG 443/2017 sunt următoarele : – Actualizarea cursului de schimb utilizat, acesta fiind stabilit la valoarea de 4,6635 lei pentru plăţile aferente anului 2019 (cursul de schimb utilizat este cel stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) la data de 31 decembrie 2018), astfel modificându-se valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru Programul naţional apicol pentru anul 2019 la valoarea de 33.400 mii lei; – pentru acţiunea Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, atât pentru apicultura convenţională, cât şi pentru apicultura ecologică – s-a reglementat ca decontarea să se facă până la unităţi întregi în funcţie de forma de prezentare, deoarece unele dintre medicamente sunt ambalate în așa fel încât nu pot fi fracţionate, deși prospectul prezintă valori fracţionate pentru tratament. De asemenea, s-a introdus expresia „ până la data depunerii cererii de plată, inclusiv”, având în vedere că au existat situaţii în care s-au realizat achiziţii de medicamente și în ziua depunerii cererii de plată. – pentru acţiunea Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral- Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral -s-a corelat norma referitoare la comunicarea pentru deplasare în pastoral cu modelul acesteia prevăzut în anexă, în sensul că aceasta este avizată de către consiliul local/primărie.; – s-a introdus obligativitatea apicultorului de a înlocui cutiile cu cele nou achiziţionate și de a le păstra pe cele deteriorate până la efectuarea plăţii sprijinului financiar, astfel încât la momentul controlului la faţa locului acestea să se poată identifica ; – s-a reglementat că, documentul justificativ care atestă deplasarea în pastoral a apicultorului este comunicarea pentru deplasarea în pastoral, în locul ordinului de deplasare; pentru acţiunea Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune – Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultura convenţională sau ecologică – s-a reglementat posibilitatea ca familiile de albine achiziţionate prin Program să se poată unifica cu familiile de albine deţinute de apicultor însă, doar după efectuarea plăţii sprijinului financiar. – la Normele de aplicare a Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019 s-a reglementat o reducere cu 20% a sumei eligibile pentru situaţia nerespectării condiţiei de a anunţa orice modificare privind identificarea apicultorului la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare. De asemenea, facem precizarea că, neanunţarea în termen a modificării respective poate duce la imposibilitatea efectuării plăţii în anul financiar conform plafonului alocat, generând pierderi pentru anul în curs și afectarea bugetului pentru anul financiar următor.

Sursa

https://agrointel.ro/115253/apicultorii-chemati-la-apia-pentru-a-accesa-fondurile-europene-din-pna/

 

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top