Europa se îndreaptă către un viitor din ce în ce mai sustenabil cu ajutorul tranziţiei energetice, prin care producţia industrială va înregistra un câştig net de până la 145 de miliarde de euro în Europa până în 2030, arată studiul Just E-Volution 2030, produs de The European House - Ambrosetti în colaborare cu Enel şi Fundaţia Enel.

"Creşterea producţiei industriale, avansul numărului de locuri de muncă şi efectele pozitive asupra sănătăţii, însoţite de o reducere accentuată a costurilor socio-economice asociate: Europa se îndreaptă către un viitor din ce în ce mai sustenabil cu ajutorul tranziţiei energetice", arată studiul.

Potrivit acestuia, forţa de muncă din Uniunea Europeană urmează să crească cu până la 1,4 milioane de noi locuri de muncă până în 2030. În plus, înlocuirea tehnologiilor de producţie din surse termice cu cele electrice în transport şi în sectorul rezidenţial va permite îmbunătăţirea calităţii aerului, reducând costurile legate de poluare cu aproximativ 3 miliarde de euro până în 2030.

Printr-un model econometric inovator, studiul estimează impactul tranziţiei energetice în desfăşurare - susţinută de creşterea ponderii electricităţii în consumul de energie, digitalizare şi generare de energie regenerabilă - asupra producţiei industriale, ocupării forţei de muncă şi sănătăţii în Uniunea Europeană, cu un accent special pus pe Italia, Spania şi România.

Studiul estimează impactul net al tranziţiei asupra valorii producţiei industriale până în 2030.

"Decarbonizarea reprezintă o oportunitate excelentă de modernizare a economiei europene, de revitalizare a sectorului industrial şi de asigurare a unei creşteri sustenabile care să dureze. Cu o bază de generare a energiei regenerabile în creştere, pătrunderea treptată a energiei electrice în sistemul energetic ne va permite să decarbonizăm cele mai poluante sectoare ale economiei din punct de vedere istoric, creând totodată valoare în moduri noi, oferind noi servicii consumatorilor, care sunt, la rândul lor, jucători din ce în ce mai importanţi în sistemul energiei electrice. Prin urmare, este esenţial ca beneficiile tranziţiei energetice să fie împărtăşite şi asociate cu măsuri ample care vizează aspecte climatice, energetice, de mediu, industriale şi sociale", a declarat CEO-ul Enel, Francesco Starace.

Tranziţia energetică va asigura beneficii de mediu majore prin scăderea accentuată a emisiilor de CO2 şi oportunităţi majore pentru ţările care sunt primele care vor profita de beneficiile economice şi sociale legate de această evoluţie, se menţionează în studiu.