Programul Tomata 2020: termene cerere, acte necesare, condiții, plăți


Programul Tomata va continua și în 2020. Este promisiunea actualului Guvern care până la acest moment nu a anunțat schimbări semnificative privind condițiile în care fermierii vor putea accesa ajutorul de minimis pentru cultura de tomate în spații protejate – solar și seră.

 

  • Direcțiile Agricole nu au început încă să primească cererile fermierilor
  • Programul Tomata 2020. Cererile se depun până pe 20 martie
  • Programul Tomata 2020. Ce condiții trebuie să îndeplinească fermierii
  • Programul Tomata 2020. Documente necesare
  • Programul Tomata 2020. Cât se plătește pentru un hectar cu roșii
  • Programul Tomata 2020. Cum se ia ajutorul de minimis pentru roșii

Imediat după intrarea în noul an, legumicultorii pregătesc planul de culturi în solar și încep producerea de răsaduri pentru roșiile timpurii. Fermierii se întreabă deja când vor putea să depună cererile pentru ajutorul de minimis din Programul Tomata, sprijin care anul trecut a fost de 3.000 de euro pe 1.000 mp (vechiul Guvern anunțase că sprijinul va fi majorat la 6.000 de euro pentru aceeași suprafață). Banii sunt plătiți anuală, într-o singură tranșă, iar producătorii pot alege dacă solicită ajutorul de minimis pentru roșiile ciclul I și/sau pentru cele din ciclul al II-lea.

Direcțiile Agricole nu au început încă să primească cererile fermierilor

Agrointeligența – AGROINTEL.RO a luat legătura cu mai multe direcții agricole din țară și la acest moment funcționarii nu primesc cereri pentru Programul Tomata 2020. Fermierii sunt îndemnați să revină în circa o săptămână când, foarte probabil, cei din direcțiile agricole vor avea mai multe informații despre data de începere a campaniei de depunere a cererilor. Se așteaptă aprobarea actului normativ: la fel ca și anul trecut, termenele și condițiile pentru subvenția de stat la roșii trebuie aprobate pentru acest an printr-o hotărâre de guvern.

Programul Tomata 2020. Cererile se depun până pe 20 martie

De la intrarea în vigoare a hotărârii de guvern cu condițiile programului Tomata 2020, fermierii vor avea la dispoziție o perioadă suficientă pentru a depune cererile la Direcțiile Agricole. Anul trecut, termenul-limită pentru depunerea cererilor a fost 20 martie și probabil tot așa va rămâne și pentru anul acesta.

Atenție! Acest prim termen este valabil numai pentru producția de tomate valorificată în perioada ianuarie-mai, adică pentru roșiile din ciclul I. Pentru tomatele valorificate în perioada noiembrie – 20 decembrie, termenul de depunere a cererilor a fost anul trecut data de 15 septembrie și probabil acest termen va fi păstrat și în 2020.

De precizat că ajutorul de minimis se plătește pentru o suprafață cultivată cu roșii numai o singură dată pe an.

 

Programul Tomata 2020. Ce condiții trebuie să îndeplinească fermierii

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească fermierii care accesează Programul Tomata presupun existența unui spațiu protejat pentru cultura legumelor – solar sau seră. Fermierul trebuie să aibă o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minim 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă prin care să fie specificat că solarul sau sera respectivă face parte din Programul Tomata.

Producția minimă pe care trebuie să o obțină fermierul este de 2 kg de tomate pe metru pătrat, adică 2.000 de kilograme pentru cele 1.000 mp.

Foarte important, fermierul trebuie să fie înregistrat în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere.

Pentru a încasa banii, producătorul de legume trebuie să depună o cerere la direcția agricolă județeană unde este înregistrat și unde are suprafața agricolă. În situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, unde se găsește suprafața deținută.

 

Pentru a fi eligibil la plată, legumicultorul facă dovada că a valorifica cantitatea minimă de tomate – minim cele 2 tone, iar vânzarea roșiilor trebuie făcută în perioada ianuarie-mai pentru roșiile din ciclul I și/sau noiembrie-20 decembrie inclusiv pentru roșiile din a doua perioadă a anului. Dacă vor exista condiții deosebite, Guvernul poate schimba aceste perioade de valorificare.

Pentru a deveni eligibili, fermierii trebuie să aibă grijă ca vânzarea producției de roșii să fie făcută pentru cele 2.000 de kilograme de tomate în baza unor documente justificative. Se iau în considerare următoarele: bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

Programul Tomata 2020. Documente necesare

Fermierii care intră în Programul Tomata trebuie să știe că ajutorul de minimis este gestionat prin direcțiile agricole județene. Aici se vor depune cererile, documentele cerute la înscrierea în program, dar și documentele care dovedesc valorificarea roșiilor.

Lista documentelor ce se depun împreună cu cererea de înscriere la direcțiile agricole pentru Programul Tomata:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producător;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
f) o declarație pe propria răspundere conform unui model prevăzut în legislație.

Programul Tomata 2020. Cât se plătește pentru un hectar cu roșii

Ajutorul de minimis pentru tomate s-a plătit până acum în lei în echivalentul a 3.000 de euro pentru cei minim 1.000 mp pătrați cultivați cu roșii. Suma este fixă și chiar dacă fermierul cultivă o suprafață mai mare și/sau vinde o cantitate mai mare, subvenția va fi aceeași.

Banii se plătesc într-o singură tranșă, din bugetul alocat de Guvern prin Ministerul Agriculturii. Subvenția se virează în conturi de către Direcțiile Agricole numai după ce s-a finalizat campania de depunere a cererilor și a documentelor care dovedesc valorificarea recoltei.

Programul Tomata 2020. Cum se ia ajutorul de minimis pentru roșii

Fermierii care vor să acceseze ajutorul de minimis pentru tomate trebuie să depună cererile în termen, însoțite de documentele prevăzute în legislația în vigoare. Atât cererile de înscriere cât și actele ce le însoțesc se depun la direcțiile agricole județene.

Odată intrați în program, legumicultorii trebuie să obțină producția minimă de 2 tone/ 1.000 mp pe care să o valorifice, iar documentele privind vânzarea recoltei se depun tot la direcțiile agricole. Termenul-limită de anul trecut pentru depunerea acestor acte doveditoare a fost 27 decembrie.

Reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, verifică dacă legumicultorii care au cerut ajutorul de minimis au încasat și în alți ani acest tip de sprijin. Sumele primite în ultimii trei ani din ajutoare de minimis nu trebuie să depășească 15.000 de euro – a fost regula în vigoare pentru anii anteriori.

Având în vedere cererea de înscriere în program și declarația pe propria răspundere pe care o depun fermierii și în baza comunicării solicitanților, funcționarii direcțiilor agricole verifică înființarea culturii și începutul rodirii, și sunt direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.

 

Dacă în urma verificărilor, fermierul este declarat eligibil pentru a încasa ajutorul de minimis la cultura de tomate în spații protejate, direcția agricolă va dispune plata sprijinului în contul bancar declarat la înscrierea în program.

Sursa

https://agrointel.ro/128877/programul-tomata-2020-termene-cerere-acte-necesare-conditii-plati/

 

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top