CONSILIEREA FERMIERILOR PE BANI EUROPENI! CONTRACTE ATRIBUITE de MINISTERUL AGRICULTURII!

SCHIMBĂRI ÎN LEGE. Ministerul Agriculturii vrea să atribuie contracte plătite din bani europeni firmelor care prestează servicii de consiliere a fermierilor. Concret, în cazul în care nu sunt depuse proiecte pentru accesarea banilor alocați Măsurii 2 „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei” din PNDR 2020, MADR va folosi banii pentru a încheia contracte cu firme selectate prin procedura de achiziție publică.

Prin Măsura 2, PNDR 2020 - „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei” sunt oferite gratuit servicii de consiliere fermierilor, măsura completând astfel nevoia de servicii gratuite oferite de sistemul public de consiliere, în special pentru fermele mici și mijlocii, tinerii fermieri, cooperative și grupuri de producători precum și micii întreprinzători din mediul rural, potențiali beneficiari ai măsurilor de investiții în PNDR 2014-2020, care nu au resursele de a achiziționa serviciile necesare private, prestate contra cost de sistemul privat. Serviciile de consiliere se acordă în scopul inițierii și dezvoltării afacerii, inclusiv pentru pregătirea și implementarea planului de afaceri.

Ministerul Agriculturii modifică, printr-un proiect de act normativ, regulile pentru atribuirea contractelor pe bani europeni pentru Măsura 2.

Astfel,  articolul 22 alineatul (2), litera b) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat se modifică și va avea următorul cuprins:

”b) pentru măsurile «Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare», denumită în continuare M1 și «Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei», denumită în continuare M2: prin apeluri de propuneri de proiecte organizate de autoritatea de management pentru PNDR. În situația în care, în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte nu sunt depuse proiecte, sau valoarea publică totală a proiectelor depuse este mai mică decât jumătate din alocarea financiară stabilită la deschiderea apelurilor, se poate considera caz excepțional, în sensul prevederilor fișelor măsurilor M1 și M2, în care autoritatea de management va selecta, dacă este cazul, proiectele depuse care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate și selecție, iar pentru valoarea publică rămasă disponibilă poate aplica procedura de achiziție publică, în conformitate cu legislația privind atribuirea contractelor de achiziție publică.”

consiliere-ferme_b

Cum argumentează Ministerul Agriculturii această schimbare din lege?

Modificarea alineatului (2) al art. 22 prin modificarea literei b) prin care se instituie posibilitatea ca autoritatea de management să poată realiza evaluarea și selecția beneficiarilor, în conformitate cu legislația privind atribuirea contractelor de achiziție publică în cazuri excepționale, respectiv atunci când în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte derulate în cadrul măsurilor ”Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare”, ”Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire
în cadrul fermei” din PNDR 2014-2020, nu sunt depuse propuneri de proiecte sau valoarea publică totală a propunerilor de proiecte depuse la închiderea apelului de proiecte este mai mică decât jumătate din alocarea financiară stabilită la deschiderea apelului.
Astfel, potrivit PNDR 2014 – 2020, procesul de selecție a beneficiarilor (furnizorii de servicii de consiliere) se realizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin AM PNDR și constă în evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte.

În cazuri excepționale, care vor fi definite în cadrul național de implementare, evaluarea şi selecţia beneficiarilor poate fi realizată pe baza unei proceduri elaborate de – AM pentru PNDR în conformitate cu legislația privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, complet armonizată cu legislaţia Uniunii Europene privind achiziţiile publice. Pentru situația de la punctul 2, în cazul în care în cadrul apelului sunt depuse proiecte cu o valoare publică totală sub jumătate din alocarea stabilită la deschiderea apelului, acestea sunt evaluate și selectate pentru finanțare, în funcție de condițiile pe care le îndeplinesc.

În cazul în care nu se depune niciun proiect în cadrul apelului de proiecte Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, pentru alocarea rămasă disponibilă, în cadrul procesului de analiză și stabilire a modului eficient de gestionare a resurselor financiare aferente programului poate decide ca selectarea beneficiarilor să se realizese potrivit legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Pentru această posibilitate, Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală elaborează procedura care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Măsura legislativă propusă vizează un nou mod de implementare a PNDR 2014-2020 pentru M 2, astfel încât să se poată atinge indicatorii specifici programului, argumentează MADR în Nota de fundamentare la proiectul de hotărâre de Guvern.

ATENȚIE! Acest articol este protejat de dispozițiile Legii 8/1996 privind dreptul de autor și este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a acestuia. Articolele publicate pe AGROINFO pot fi preluate doar în limita a maxim 500 de caractere şi cu citarea obligatorie a sursei, cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Sursa

https://www.agroinfo.ro/vegetal/consilierea-fermierilor-pe-bani-europeni-contracte-atribuite-de-ministerul-agriculturii

 

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top