REGULI ANSVSA STRICTE pentru CRESCĂTORII DE OVINE, CAPRINE ȘI BOVINE!

ORDIN ANSVSA. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) stabilește, printr-un proiect de Ordin, publicat pe pagina sa oficială, reguli stricte pentru crescătorii de ovine, caprine și bovine. ATENȚIE! În exploataţiile comerciale, autorizate/înregistrate pentru creşterea altor specii de animale, este interzisă creşterea porcinelor!

Proiectul de Ordin care stabilește norme de biosecuritate pentru creșterea porcinelor, fixează reguli aspre și pentru crescătorii de animale din alte specii, ovine, caprine sau bovine.

REGULI CRESCĂTORI DE OVINE, CAPRINE ȘI BOVINE

Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a colabora cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării şi înregistrării animalelor din speciile bovine, ovine și caprine din exploataţia sa.

Fiecare deţinător de animale achiziţionează, direct de la un furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele de identificare necesare identificării animalelor din speciile bovine, ovine și caprine deţinute.

Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor din speciile bovine, ovine și caprine; în acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit eliberarea formularului de mişcare.

Numai animalele înscrise în formularul/documentul de mişcare pot fi mutate dintr-o exploataţie în alta, inclusiv cele având drept destinaţie un abator, în vederea tăierii; circulația porcinelor dintr-o exploatație nonprofesională cu porcine către o altă exploatație, fie ea și un abator, este interzisă.

La ieşirea animalelor din speciile bovine, ovine și caprine, către altă exploataţie, formularul de mişcare albastru - matcă şi cupon.

La intrarea în exploataţie a animalelor provenite din unităţi documentul de mişcare exemplarele albastru şi negru; în cazul exploatației nonprofesionale cu porcine, formularul de mișcare porcine vii sau documentul de mișcare, exemplarele albastru și negru, după caz.

În cazul în care animalul din speciile bovine, ovine și caprine, care a ieşit către exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, s-a întors în exploataţia de origine, deţinătorul acestuia are obligaţia de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit, prin predarea către acesta a exemplarului negru al documentului de mişcare.

La sosirea animalelor din speciile bovine, ovine și caprine, în exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din unitatea respectivă formularele de mişcare şi de a preda reprezentantului unităţii exemplarul albastru al acestor formulare.

La constituirea unei exploataţii de tip stână şi tabără de vară, prin încredinţarea animalelor din speciile bovine, ovine și caprine către un deţinător sau către proprietarul  acelei exploataţii, acesta preia numai animale care sunt însoţite de formularul, documentul de mişcare.

În perioada în care animalele din speciile bovine, ovine și caprine se află într-o exploataţie de tip stână şi tabără de vară, proprietarul acesteia sau deţinătorul animalelor are obligaţia de a avea în permanenţă asupra sa formularele/documentele de mişcare ale tuturor animalelor din respectiva exploataţie.

În cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploataţii, proprietarul acesteia informează medicul veterinar oficial, cu 7 zile înainte, despre respectiva intenţie de deschidere a activităţii; pentru exploatațiile comerciale de tip A de porcine, redeschiderea exploatației se face doar după obținerea autorizației sanitar - veterinare și/sau reînnoirea acesteia, după caz, iar Sistemul Național de Identificare și Înregistrare al Animalelor, SNIIA, nu va permite mișcarea animalelor din speciile bovine, ovine și caprine către aceasta.

În cazul în care încredinţarea animalelor se face către un mijlocitor de afaceri cu animale vii, în documentul de mişcare va fi completat codul de înregistrare al acestuia, iar la înregistrarea mişcării în SNIIA va fi, de asemenea, înregistrat acest cod ca şi destinaţie intermediară a animalelor; încredințarea animalelor din specia porcină către mijlocitorii de afaceri cu animale vii este interzisă.

În cazul în care, achiziţionarea animalelor se face de la un mijlocitor de afaceri cu animale vii la înregistrarea mişcării în SNIIA va fi completat, de asemenea, codul de înregistrare al acestuia; achiziționarea animalelor din specia porcină de la mijlocitorii de afaceri cu animale vii este interzisă.

La sosirea animalelor din speciile bovine, ovine și caprine în exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din unitatea respectivă documentele de mişcare şi predă reprezentantului unităţii exemplarul albastru al acestor documente.

La constituirea unei exploataţii de tranzit de tip stână sau tabără de vară, prin încredinţarea animalelor din speciile bovine, ovine și caprine, către un deţinător sau către proprietarul acelei exploataţii de tranzit, acesta preia numai animale care sunt însoţite de
formularul/documentul de mişcare.

În perioada în care animalele din speciile bovine, ovine și caprine se află într-o exploataţie de tranzit de tip stână sau tabără de vară, proprietarul acesteia sau deţinătorul animalelor are obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control formularele/documentele de mişcare ale tuturor animalelor din respectiva exploataţie.

Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sunt responsabili cu efectuarea identificării animalelor din speciile bovine, ovine și caprine şi cu înregistrarea acestora în SNIIA, în cazul exploataţiilor pentru care au fost împuterniciți, potrivit legii.

În cazul mişcării animalelor din speciile bovine, ovine și caprine, având ca efect descreşterea numărului de animale în exploataţia de referinţă, ca urmare a vânzărilor, donaţiilor sau încredinţărilor de animale - turmă în transhumanţă care pleacă cu cioban, medicul veterinar de liberă practică împuternicit întocmeşte şi eliberează un formular de mişcare, pentru fiecare animal sau grup de animale.

Medicul veterinar aplică animalelor din speciile bovine, ovine și caprine, născute în exploataţie mijloacele oficiale de identificare în termen de 7 zile de la solicitare.

PROIECT ORDIN pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de porcine şi pentru modificarea şi completarea unor norme sanitar - veterinare, semnat de președintele ANSVSA, dr. Robert Chioveanu și de ministrul agriculturii Adrian Oros.

Sursa

https://www.agroinfo.ro/economic/reguli-ansvsa-stricte-pentru-crescatorii-de-ovine-caprine-si-bovine

 

Ultima modificare Marți, 03 Martie 2020 11:02

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top