INTERZISĂ VÂNZAREA PORCILOR VII DIN GOSPODĂRIILE ȚĂRĂNEȘTI!

REGULI DURE ANSVSA PENTRU VÂNZAREA PORCILOR. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a publicat pe pagina sa oficială un proiect de Ordin prin care interzice mişcarea porcinelor vii indiferent de destinaţie în exploatațiile nonprofesionale, gospodării țărănești, ferme de subzistență. Ce reguli stabilește ANSVSA pentru vânzarea și transportul porcilor?

În noul proiect de Ordin se interzice în exploatațiile nonprofesionale activitatea de reproducție, precum și mişcarea porcinelor vii indiferent de destinaţie.

ansvsa-vanzare-porc_b

Exploataţie nonprofesională de porcine este exploataţia de subzistenţă, înregistrată în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, SNIIA, deţinută de persoane fizice neînregistrate la oficiul registrului comerţului, în care porcii sunt crescuţi numai pentru îngrășare şi sacrificare pentru consum familial.

ATENȚIE! Deci, gospodăriile țărănești în care se cresc porci sau fermele mici, de subzistență, care cresc porci, nu au voie să-i vândă. Este interzis! Porcii sunt crescuți în aceste ferme și gospodării doar pentru îngrășare, nu și pentru reproducție, și sunt destinați consumului familiei.

Fermele mici, de subzistență, gospodăriile țărănești pot cumpăra porci pentru îngrășare de la exploatațiile comerciale, profesionale, autorizate ANSVSA. La vânzarea porcului, exploatațiile comerciale sunt obligate să elibereze un certificat de sănătate, modelul acestuia îl aveți mai jos.

REGULI ANSVSA PENTRU MIȘCAREA ȘI TRANSPORTUL PORCINELOR VII

Certificarea sanitar-veterinară a mişcărilor de porcine între exploataţiile de animale, reprezintă o măsură de biosecuritate aplicabilă în contextul controlului pestei porcine africane/clasice.

Certificatele de sănătate sunt emise de către medicul veterinar oficial/medical veterinar împuternicit calificat şi instruit în mod adecvat să efectueze activități oficiale.

Certificatele de sănătate se emit pentru una sau mai multe porcine care provin din aceeaşi exploataţie, alcătuiesc un singur lot, sunt îmbarcate în acelaşi mijloc de transport, provin din aceeaşi exploataţie de origine şi părăsesc exploataţia de origine, având aceeaşi destinaţie finală.

Costurile aferente certificării de sănătate de la origine sunt suportate de către proprietarii/deţinătorii animalelor.

Având în vedere pericolul cauzat de virusul pestei porcine africane şi riscul de difuzare al acestuia, mişcarea porcinelor vii pe teritoriul României se efectuează numai dacă acestea sunt identificate şi însoţite de:

a) certificat de sănătate;
b) documente de mişcare:
(i) formularul F2, prevăzut în anexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a porcinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul porcinelor vii care pleacă din exploataţiile nonprofesionale, care poate fi eliberat până la împlinirea termenului prevăzut la art.17 (31.12.2020), sau
(ii) formularul de mişcare pentru porcinele vii, prevăzut în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară privind Sistemul de Identificare şi Înregistrare a porcinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 85/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul porcinelor vii ce pleacă din exploataţiile comerciale; sau
 (iii) documentul de mişcare al animalelor vii, prevăzut în anexa nr. 8 la Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a porcinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul porcinelor vii care pleacă din exploataţiile comerciale de tip A.

Porcinele vii destinate sacrificării într-un abator trebuie să fie însoţite de certificat sanitar veterinar, document de mişcare şi documentul privind informaţiile pentru lanţul alimentar.

Reprezentantul legal al abatorului are obligaţia transmiterii documentului privind informaţiile pentru lanţul alimentar, completat de medicul veterinar oficial din abator, la exploataţia comercială de origine, în termen de 48 de ore de la sacrificarea animalelor sau după primirea rezultatelor buletinelor de analiză relevante în cazul în care au fost efectuate determinări de laborator.

cert-ansvsa-porci_b

Modelul de certificat de sănătate pentru mişcarea porcinelor de la exploataţia comercială la exploataţia nonprofesională.

Modelul de certificat pentru mişcarea porcinelor de la exploataţia comercială la abator este cel stabilit de legislatia în vigoare.

Certificatele trebuie tipărite pe format A 4, în două exemplare, având codul judeţelor, în serii consecutive de la A la Z şi numere de la 00001 până la 99999 pentru fiecare serie, de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Înaintea mişcării, porcinele vii vor fi examinate clinic de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit.

În cadrul controlelor efectuate medicul veterinar oficial are obligaţia să verifice respectarea cerinţelor de biosecuritate şi să completeze fişa de inspecţie pentru pesta porcină africană/clasică în exploataţiile comerciale.

Atunci cănd autoritatea competentă acordă derogări faţă de restricţiile de mişcare a porcinelor medicul veterinar oficial are obligaţia să verifice modul de respectare a programuli stabilit.

Este interzisă reintroducerea în fermele comerciale a porcinelor ieşite din exploataţie, în scopul comercializării către exploataţiile nonprofesionale.

Mişcarea porcinelor din exploataţiile comerciale către exploataţiile nonprofesionale, aflate în unităţi epidemiologice cu risc crescut de expunere la un agent patogen, se face numai cu aprobarea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Operatorii au obligaţia să respecte restricţiile impuse de autoritatea competentă atunci când s-a dispus reţinerea oficială în exploatație.

Transportul porcinelor vii este permis numai cu mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Exploatațiile comerciale de tip A care sunt înregistrate sanitar-veterinar la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare, au obligaţia de a solicita autorizarea sanitar-veterinară, la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare.

Exploataţie comercială de tip A de porcine - exploataţie de porcine care este autorizată sanitar-veterinar, deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate de oficiul registrului comerţului, inclusiv exploataţia de porcine cu sistem semideschis, care este înregistrată în SNIIA şi în care sunt respectate regulile prevăzute la nivelul 2 de biosecuritate.

Prin excepţie, exploataţiile comerciale de tip A de porcine, care au proiecte aprobate prin Agenția de Finanțare al Investițiilor Rurale pot solicita autorizarea numai la finalizarea proiectului.

Toate exploataţiile de porcine trebuie să asigure condiţii minime de bunăstare prevăzute de legislația în vigoare. Asociaţiile de profil în colaborare cu autorităţile competente vor elabora şi promova ghiduri de bune practici privind implementarea principiilor şi condiţiilor de biosecuritate pentru toate tipurile de exploataţii de creştere a porcinelor.

Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de porcine şi pentru modificarea şi completarea unor norme sanitar - veterinare, semnat de ministrul agriculturii Adrian Oros și președintele ANSVSA, Robert Chioveanu, publicat pe pagina oficială ANSVSA.

Sursa

https://www.agroinfo.ro/economic/interzisa-vanzarea-porcilor-vii-din-gospodariile-taranesti

 

Login pentru a posta comentarii
Go to top