Fermierii din programul Tomata trebuie să notifice DAJ când încep recoltarea!

Anunțați urgent autoritățile dacă nu ați valorificat încă roșiile înscrise în Programul pentru Tomate. Direcțiile Agricole au trimis către toate Primăriile un mesaj în care îndeamnă primarii să anunțe fermierii în privința modificării termenelor limită pentru valorificarea și depunerea documentelor justificative dar și să îi informeze că au obligația să notifice în scris direcțiile pentru agricultură județene prin e-mail , fax sau poștă, cu privire la începerea recoltării tomatelor în vederea verificărilor și evaluării producție.

”(…) A fost prelungit termenul de valorificare a producției de tomate obținute în spații protejate până la data de 1 iulie, precum și termen pentru depunerea documentelor justificative până la data de 15 iulie, inclusiv. Având în vedere că există fermieri care nu au început valorificarea, vă rugăm să îi informați și despre faptul că în temeiul art.11, alin.(2) beneficiarii au obligația să notifice în scris direcțiile pentru agricultură județene prin e-mail , fax sau poștă, cu privire la începerea recoltării tomatelor în vederea verificărilor și evaluării producție”, este mesajul Direcțiilor agricole către Primării.

Reamintim că în ședința de Guvern din data de 11 iunie 2020 a fost adoptată o hotărâre care modifică și completează HG nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2020”.

În primăvara anului 2020, potrivit caracterizării agrometeorologice emisă de ANM, au fost temperaturi deosebit de scăzute pentru această perioadă a anului, situație care a afectat cultura de tomate în spații protejate.

Din cauza faptului că numeroși fermierii înscriși în program nu au reușit să valorifice producția de tomate pentru a fi eligibili, s-a decis necesitatea extinderii perioadei de valorificare a tomatelor de la 15 iunie inclusiv până la 1 iulie inclusiv.

De asemenea, se va corela termenul de valorificare cu celelalte termene prevăzute de actul normativ, respectiv termenul de depunere a documentelor justificative și de întocmire de către DAJ a situației centralizatoare cu sumele reprezentând ajutor de minimis.

Astfel, actul normativ aprobat astăzi prevede:

-valorificarea producției până la data de 1 iulie inclusiv;
-depunerea la DAJ a documentelor justificative care atestă valorificarea producției și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor, până la data de 15 iulie inclusiv;
-întocmirea de către DAJ și transmiterea situației centralizatoare a sumelor reprezentând ajutor de minimis la MADR, până la data de 31 iulie 2020.

Login pentru a posta comentarii
Go to top