ORDIN ANSVSA! CE CONDIȚII LI SE IMPUN ȚĂRANILOR CARE CRESC PORCI pentru VÂNZARE!

NOU ORDIN ANSVSA. Un nou proiect de ordin al Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) modifică regulile pentru stabilirea dimensiunilor și a tipurilor de exploatații de porcine pe teritoriul României. Țăranii care vor să crească porci pentru vânzare trebuie să repecte o serie de condiții stricte. În schimb, gospodăriile țărănești, care nu îndeplinesc aceste condiții și unde se cresc porci de subzistență au interdicție la vânzarea porcilor sau a produselor obținute după tăierea porcilor.

ANSVSA a modificat din nou, la data de 23 iulie 2020, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 538/2019 pentru stabilirea dimensiunilor și a tipurilor de exploatații de suine pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 8 noiembrie 2019, astfel încât să permită gospodăriilor țărănești să crească porci, atât pentru consumul familial, cât și pentru vânzare, dar țăranii care cresc porci pentru vânzare sunt obligați să respecte o serie de condiții stricte. 

Potrivit noilor prevederi, exploatația de creștere a porcinelor de subzistență este exploatația agricolă în care porcii sunt crescuți exclusiv pentru consum familial, iar produsele obţinute de la aceştia nu intră în lanţul alimentar.

Deci, țăranii pot să crească porci pentru consumul familiei, dar nu pot să-i vândă, nici să-i taie pentru a vinde produsele obținute după tăiere, carne, slănină, etc.

ANSVSA lasă, totuși, o portiță deschisă persoanelor fizice neautorizate, aici pot fi și gospodăriile țărănești, care vor să crească porci pentru vânzare. Dar creșterea porcului pentru vânzare implică respectarea unor reguli stricte și încadrarea într-un alt tip de exploatație de creștere a porcinelor.

Dacă vor să crească porci pentru vânzare, țăranii, gospodăriile țărănești, trebuie să respecte regulile fixate pentru exploatația mică de creștere a porcinelor, adică exploatația agricolă cu un efectiv maxim de 65 capete de porcine. Potrivit ANSVSA, aceasta este o exploatație comercială de tip A de porcine care trebuie înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, autorizată sanitar-veterinar, care îndeplinește prevederile normelor de biosecuritate specifice și care poate fi deținută de către persoane fizice sau de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condițiile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului, în care porcii sunt crescuți pentru consum familial şi pentru vânzare, în baza atestatului de producător și a carnetului de comercializare sau a facturii, către exploataţiile de creștere a porcinelor de subzistență sau către exploatațiile mici de creștere a porcinelor precum și către abatoare de mică capacitate situate pe același teritoriu al unei regiuni de dezvoltare a României, cu respectarea legislației în vigoare.

Documentul ANSVSA precizează și regulile generale de biosecuritate care trebuie respectate:

a) exploataţia trebuie să fie înregistrată în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, iar porcinele trebuie să fie identificate și înregistrate în Baza Națională de Date; mişcările și evenimentele la care sunt supuse porcinele trebuie să fie
înregistrate în Baza Națională de Date, conform prevederilor legislației sanitar - veterinare în vigoare;
b) deținerea porcinelor în adăposturi închise sau în cazul raselor Bazna și Mangalița crescute în sistem semideschis, în adăposturi şi spaţii împrejmuite cu gard continuu dublat de un gard electric în interiorul suprafeței împrejmuite, care să asigure condiţiile de
sănătate şi bunăstare în conformitate cu legislaţia în vigoare, fără posibilitatea de a veni în contact cu alte animale, cu porcinele domestice din alte exploatații sau cu porcii sălbatici;
c) interzicerea accesului persoanelor străine în exploatație;
d) interzicerea hrănirii porcinelor cu deșeuri de catering, așa cum sunt definite la pct. 22 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 sau cu alte subproduse de origine animală nedestinate consumului uman;
e) obligativitatea utilizării echipamentului de protecție;
f) amenajarea de dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea, cât și la ieșirea din exploatație;
g) asigurarea asistenței sanitar-veterinare de către medicul veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii;
h) includerea exploatațiilor și animalelor în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor.
i) asigurarea, pe bază de contract, a asistenței sanitar-veterinare de către medicul veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii;
j) efectuarea de acțiuni de dezinfecţie, dezinsecție și deratizare, ori de câte ori este necesar, utilizându-se numai produse înscrise în lista oficială a produselor medicinale de uz veterinar omologate, autorizate pentru comercializare și care au concentrația în
substanță activă prevăzută în instrucțiunile de utilizare, iar soluția dezinfectantă trebuie să fie schimbată cu o frecvență care să asigure menținerea aceleiași concentrații;
k) existența dotărilor pentru decontaminarea mijloacelor de transport care intră/ies în/din exploatație;
l) în cazul porcinelor crescute în sistem semideschis, din rasele Bazna și Mangalița, în vederea autorizării sanitar - veterinare a acesui tip de exploataţie, operatorul trebuie să facă dovada că porcinele aparţin acestor rase prin prezentarea unei adeverințe eliberate de asociația acreditată de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” pentru menținerea și conducerea registrului genealogic;
m) interzicerea de a intra în exploataţia de porcine a operatorului sau a personalului care își desfășoară activitatea în exploatație, timp de 48 ore, dacă participă la activități de vânătoare;
n) să nu existe posibilitatea de contact între porcinele din exploataţie şi orice carcasă, sau parte de carcasă provenite de la porcine domestice/sălbatice vânate sau moarte, carne şi subproduse rezultate de la acestea;
o) interzicerea hrănirii porcinelor cu nutrețuri vegetale pe o perioadă de cel puțin 30 de zile de la recoltare acestora;
p) interzicerea folosirii așternutului vegetal pe o perioadă de cel puțin 90 de zile de la recoltare;
r) interzicerea efectuării activităților profesionale de către personalul care își desfășoară activitatea în exploatație, inclusiv de către medicului veterinar de liberă practică împuternicit, în alte exploatații care dețin porcine; Accesul medicului veterinar de liberă practică împuternicit poate fi admis, pentru efectuarea unor activităţi profesionale, numai dacă respectă procedura specifică inclusă în programul de biosecuritate propriu al exploataţiei.

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top