PLATA COTIZAȚIILOR PENTRU ASOCIAȚIILE FERMIERILOR ROMÂNI!

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ MADR. Ministerul Agriculturii a publicat astăzi un proiect de ordonanță de urgență prin care anunță că asociațiile fermierilor români care sunt membre în organizații europene vor beneficia anul acesta de bani de la bugetul de stat pentru plata cotizațiilor și a serviciilor lingvistice.

Potrivit proiectului de act normativ, plata cotizațiilor anuale și a serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate anual cu această destinație.

Drepturile și obligațiile organizațiilor profesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar membre în structurile grupurilor de dialog civil organizate la Comisia Europeană, care beneficiază de plata cotizațiilor anuale și a serviciilor lingvistice potrivit Legii nr.52/2015 cu modificările și completările ulterioare, precum și modalitatea de colaborare a acestora cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea susținerii la nivelul structurilor Comisiei Europene, a intereselor legitime ale fermierilor din România, se stabilesc și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Articolul II din Legea nr. 72/2020 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 9 iunie
2020, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. II Procedura de selecţie a organizaţiilor profesionale din sectorul agricol şi agroalimentar prevăzute la art. 4 din Legea nr. 52/2015 privind aprobarea decontării anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, cu modificările ulterioare, precum şi cu
modificările şi completările aduse prin prezenta lege și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a grupurilor de dialog civil naţionale, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Federația Națională PRO AGRO a devenit membru cu drepturi depline al COPA - COGECA, una dintre cele mai mari organizații ale fermierilor europeni, şi GEOPA începând cu data de 1 septembrie 2013.

 

Sursa

https://www.agroinfo.ro/politic/plata-cotizatiilor-pentru-asociatiile-fermierilor-romani

 

Login pentru a posta comentarii
Go to top