Ajutor pentru creșterea porcilor: 2.000 de lei/scroafă. Condiții, acte necesare

 

 

Ajutor pentru creșterea porcilor: condiții, acte necesare. Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița primesc și în acest an o subvenție pentru creșterea porcilor. O noutate pentru anul 2024 este că fermierii vor primi un cuantum mai mare, subvenția crescând de la 1.200 lei/scroafă/an la 2.000 lei/scroafă/an.

 

Ministerul Agriculturii a publicat astăzi, joi – 29 februarie, în dezbatere publică, pe site-ul propriu, un proiect de Hotărâre de Guvern pentru susţinerea crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa” pentru anul 2024. Documentul are nevoie de aprobarea Executivului și publicarea în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

 

Subvenție pentru creșterea porcilor din rasele Bazna și Mangalița

Subvenție creșterea porcilor – condiții

Schema de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, care cresc porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, respectiv producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, producători agricoli societăţi agricole și producători agricoli persoane juridice.

 

 

Subvenția pentru rasele de porci Bazna și Mangalița, în 2024. Cine poate cere banii

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de minimis, beneficiarii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:
a) să deţină exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar;
b) să deţină scroafe din rasele Bazna și /sau Mangalița, înscrise în registrul genealogic în secțiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate și înregistrate în Baza Națională de Date (BND);
c) să deţină registrul exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct.39 din Norma sanitar-veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.208/2022;
d) să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minim 4 produși/an/scroafă, la o greutate de minim 8 kg/cap;
e) să identifice și să înregistreze produșii prevăzuţi la lit. d), potrivit Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.208/2022;
f) să mențină numărul de scroafe cu care s-a înscris în Program până la data de 29 noiembrie 2024, inclusiv.

 

Ajutor creștere porci Bazna și Mangalița – subvenție pe cap de scroafă

O noutate pentru acest an este că fermierii vor primi o subvenție mai mare, creșterea fiind de 800 lei pe cap, de la 1.200 lei la 2.000 lei. Sprijinul financiar acordat  se exprimă sub forma unei subvenții și se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Valoarea schemei de ajutor de minimis este de 2000 lei/scroafă/an. Valoarea totală a schemelor de ajutor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice, nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă pentru fiecare scroafă. Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de minimis este de 1.000.000 lei şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024.

Subvenție porci 2024. Cererile se depun la DAJ

Fermierii care intenţionează să solicite ajutorul de minimis, trebuie să depună la DAJ o cerere de înscriere în Program, începând cu ziua următoare intrării în vigoare hotărârii de Guvern, până la data de 30 iunie 2024, inclusiv.

La depunerea cererii de înscriere în Program, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin schema de ajutor de minimis, rezultate după însumarea schemelor de ajutor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv cele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Pentru primirea sprijinului financiar, beneficiarii înregistraţi în Registrul unic, după livrarea produșilor de la scroafele eligibile înscrise în cererea de înscriere, trebuie să depună cereri de plată la DAJ, însoţite de copii ale următoarelor documente justificative:

 

a) facturile/rapoartele fiscale de închidere zilnică din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului și numărul de animale comercializate;
b) avizul de însoțire din care rezultă numărul de produși comercializați/greutatea pe cap de animal comercializat și adresa exploatației cumpărătorului;
c) documentul de mișcare animale vii reglementat de legislația sanitar – veterinară în vigoare;
d) certificatul sanitar – veterinar pentru produșii comercializați.
e) registrul de monte și fătări din care rezultă produșii livrați spre comercializare.

Documentele justificative  se depun până cel târziu la data de 29 noiembrie 2024, inclusiv.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/287589/ajutor-pentru-cresterea-porcilor-2-000-de-lei-scroafa-conditii-acte-necesare

Ultima modificare Duminică, 03 Martie 2024 09:36

Login pentru a posta comentarii
Go to top