AGROSTAR

AGROSTAR

Anunț recrutare AGROSTAR

Federația Națională a Sindicatelor din Agricultura, Alimentație, Tutun și Domenii Conexe – Agrostar în calitate de Beneficiar al proiectului "Start-up business – o şansă pentru tine şi comunitatea ta!", nr. POCU/82/3/7/105217, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, derulează selecția de experți în vederea constituirii Comisiei de evaluare a planurilor de afaceri depuse în cadrul concursului de planuri de afaceri realizat în baza Metodologiei de concurs a planurilor de afaceri - evaluare și selecție, precum si in vederea constituirii Comiiei de solutionare a contestatiilor

Descarca anuntul AGROSTAR.

Pe 9 februarie, filialele noastre italiene de la FLAI CGIL, UILA UIL și FAI CISL au participat la demonstrația în masă împotriva politicilor economice și sociale ale guvernului popular italian.
Peste 300.000 de persoane au mers pe străzile din Roma. United, sub bannerul "Un viitor pentru muncă", cele mai mari sindicate din Italia au atras atenția asupra economiei stagnante a țării și asupra lipsei de oportunități de angajare cu normă întreagă, în special pentru tineri și a numit guvernul populist din Liga și mișcarea de 5 stele o confruntare serioasă, abordând în același timp aspecte esențiale, cum ar fi crearea de locuri de muncă de calitate, infrastructuri viabile și politici fiscale.
Harald Wiedenhofer, secretarul general al EFFAT, a salutat demonstrația spunând: "Este un semn atât de bun pentru a vedea atât de mulți oameni care iau pașnic pe străzi. Este un semn vital pentru democrație. Odată ce Italia a fost recent declarată aproape de recesiune, guvernul italian face o greșeală uriașă prin faptul că nu deschide un dialog cu sindicatele privind politicile economice și de muncă ".

Sursa http://www.effat.org/en/node/14855

 

Mai mult de 200 de organizații și-au ridicat astăzi obiecțiile față de fuziunile planificate de șase corporații gigant din agricultură.
Producătorii agricultorilor, agricultorilor, apicultorilor, dezvoltatorilor religioși, internaționali și ai mediului înconjurător susțin că cele trei companii care se vor concentra vor concentra puterea de piață și vor "exacerba problemele cauzate de agricultura industrială - cu consecințe negative asupra publicului, agricultorilor și lucrătorilor agricoli, consumatorilor, mediu și securitate alimentară ", într-o scrisoare deschisă adresată Comisiei Europene și comisarului pentru concurență, Margrethe Vestager.
Organizațiile europene și naționale - care reprezintă împreună milioane de membri - declară că fuziunile propuse ale Dow Chemical cu DuPont, Monsanto cu Bayer AG și Syngenta cu ChemChina vor conduce la un monopol inacceptabil, trei companii controlând aproximativ 70% chimice și mai mult de 60% din semințele comerciale.
Ramona Duminicioiu, producătorul de semințe țărănești a organizației fermierilor Coordonarea europeană Via Campesina, a declarat: "Aprobarea acestor fuziuni funcționează complet împotriva drepturilor țăranilor, cu efecte importante în societatea noastră. Când Comisia spune că fermele de familie mici sunt agricultura crede sincer că este sau este doar un serviciu de buze? Drepturile deja țărănești ale țăranilor cu privire la semințe, pământ și piețe riscă să fie șterse de aceste mega-corporații și suveranitatea noastră alimentară răpită.
Adrian Bebb de la Friends of the Earth Europe a declarat: "Sistemul alimentar și al agriculturii din Europa este rupt, iar dacă întreprinderile gigantice, cum ar fi Monsanto și Bayer, au dreptul să se îmbine, vor avea o prăbușire toxică și mai clară asupra produselor alimentare. în iad și ar trebui să fie blocată de autoritățile de reglementare. Trebuie să construim un sistem alimentar mai echitabil și mai ecologic decât controlul corporatist. "
Arnd Spahn de la sindicatele europene ale lucrătorilor agricoli EFFAT a declarat: "Muncitorii, precum și mediul și întreaga societate sunt victime ale utilizării pesticidelor. Ne luptăm pentru sănătate și siguranță pe locuri de muncă și avem nevoie de parteneri pentru ideile noastre .Astăzi producătorii de pesticide sunt mari, dar după o astfel de fuziune vor fi prea mari pentru ca oricine să-i aducă pe calea muncitorilor și a protecției mediului .. Cum să oprim Glyphosate dacă avem adversari atât de puternici?
Isabelle Brachet de la CONCORD Europe a declarat: "Încheierea foametei presupune abordarea dezechilibrelor de putere în sistemele noastre alimentare. Un număr mic de corporații multinaționale domină sistemele de alimente comercializate pe plan internațional și obțin cele mai multe cunoștințe, beneficii și acces la factorii de decizie. să nu fie extinse în continuare de mega-fuziuni. Principalii investitori în agricultură în țările în curs de dezvoltare sunt agricultorii înșiși și aceștia trebuie să se afle în centrul politicilor de dezvoltare a agriculturii ". *
Organizațiile au solicitat Comisiei Europene să respingă fuziunile, să prevină daunele provocate de aceste corporații și să ia urgent măsuri pentru a sprijini sistemele alimentare simple și durabile mai puțin dependente de agribusiness.

Sursa http://www.effat.org/en/node/14562

 

Este nevoie de o majorare a salariilor

Bruxelles, 7 martie 2017 La 8 martie 2017, Ziua Internațională a Femeilor, mișcarea sindicală reflectă necesitatea de a atinge paritatea de gen la locul de muncă. Media diferenței de remunerare între femei și bărbați în UE este de aproape 17% și până în prezent a fost redusă doar într-un ritm foarte lent. Acest lucru se întâmplă în ciuda progreselor semnificative înregistrate de femei în ceea ce privește realizările educaționale și experiența profesională și, pe termen lung, va duce la scăderea pensiilor și a sărăciei pentru femeile în vârstă.

Sectoarele EFFAT nu fac excepție în această privință:

Turismul este unul dintre principalii angajatori ai femeilor din UE (58% dintre lucrători sunt femei), cu un decalaj sectorial de gen care variază de la 2,8% în Danemarca la aproape 30% în Portugalia

În sectorul alimentar, femeile reprezintă aproximativ 43% din totalul angajaților, dar sunt subreprezentați în roluri manageriale și profesionale.
Creșterea salariilor care îngustă și în cele din urmă elimină diferența de remunerare între femei și bărbați ar putea fi realizată de exemplu prin:

Creșterea salariilor la locurile de muncă în care femeile reprezintă peste 80% din lucrătorii din forța de muncă în sectoare precum personalul de îngrijire personală, curățătorii și ajutoarele, grefierii și funcționarii de tastatură și profesioniștii din domeniul sănătății;

Creșterea forfetară a salariilor (spre deosebire de o creștere nediferențiată în%, care menține inegalitățile de remunerare existente);

Evaluări de locuri de muncă: să revizuiască clasificarea locurilor de muncă în principal efectuate de femei și să le actualizeze la remunerarea locurilor de muncă similare desfășurate în principal de bărbați;

Transparența plăților: în cazul în care salariul nu este negociat colectiv, majorările salariale nu sunt transparente și bărbații negociază, de obicei, creșteri mai mari decât femeile;

Femeile care aderă la un sindicat - diferența salarială dintre membrii sindicali este mai mică decât jumătate din diferența salarială dintre lucrătorii care nu sunt din Uniune.
În "Recomandările privind egalitatea de remunerare" , EFFAT a elaborat exemple de inițiative de succes privind combaterea discriminării salariale raportate de organizațiile membre, pentru a inspira implementarea principiului egalității de remunerare și soluționarea diferențelor persistente de remunerare între femei și bărbați.

Harald Wiedenhofer, secretarul general al EFFAT, a comentat: "Principiul salarizării egale este fundamentul activității noastre sindicale. Garantarea unei majorări a salariilor pentru femei nu este doar corectă, ci ar contribui la combaterea nedreptății sociale și egalității de șanse. economia prin acordarea a milioane de femei muncitoare pentru a cheltui mai mulți bani "- și a adăugat:" În prezent, este inacceptabil să credem că femeile se termină în contracte precare și condiții de muncă nesigure datorită imposibilității de a găsi un echilibru între muncă și viața adecvată. Acest lucru are un impact imens asupra salariilor și trebuie să se încheie ".

Cererea de eliminare a diferenței de remunerare între femei și bărbați la 8 martie face parte din campania mai extinsă "Europa are nevoie de o creștere a salariilor" în 2017 , cerând o creștere și convergență a salariilor la nivel european.

 

Alăturați-vă conversației: #HerPayRise | #OurPayRise | # IWD2017

 

Mai multe informatii:

Ocuparea forței de muncă în turism 221/2015 - 14 decembrie 2015
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7106506/4-14122015-BP-EN.pdf/b9b32dc9-bde4-43b0-9661-2919d6fb362c

Recomandările EFFAT privind remunerarea egală (2014)
http://www.effat.org/sites/default/files/imce/effat_congress_recommendations_on_equal_pay_2014_11_21_en.pdf

Procentajul femeilor angajate în top 30 de ocupații
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/KS-PB-04-001     

Cel mai bun și cel mai mic sector plătitor
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Earnings_statistics

Campania "EUC Pay Rise"
www.payrise.eu   #HerPayRise #OurPayRise

Studiul ETUC "Negocieri pentru egalitate" https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/bargaining_equality_en.pdf

 

Sursa http://www.effat.org/en/node/14543

 

Într-o lume în care piața muncii se află în continuă evoluție și în care tinerii lucrători se confruntă din ce în ce mai mult cu precaritatea, dacă nu cu șomajul, renovarea sindicatelor este imperativă pentru a răspunde și pentru a putea răspunde în mod adecvat noilor provocări viitoare. Această renovare trece prin întinerirea structurilor și strategiilor sindicatelor.
Această condiție este comună tuturor sectoarelor din toate țările europene. Ținând cont de particularitățile din diferitele țări, este totuși posibil și necesar să învățăm din experiența celuilalt și, în unele cazuri, chiar să instituim o strategie comună. Acest proiect a avut ca scop să ofere tinerilor lucrători și tinerilor sindicaliști posibilitatea de a se întâlni, de a-și împărtăși cele mai bune practici privind implicarea tinerilor în sindicatele lor, de a discuta provocările, de a pregăti recomandări pentru a îmbunătăți situația și pentru a planifica și implementa acțiuni comune.
Prin intermediul interviurilor, conferințelor, seminarelor și atelierelor, tinerii lucrători din întreaga Europă și din toate sectoarele industriale - reprezentate de cele șase Federații Europene de Industrie (ETUF) EFBWW, EFFAT, EPSU, ETF, IndustriAll Europe și UniEuropa - o broșură care adună cele mai bune practici, preocupări și recomandări.

Sursa http://www.effat.org/en/node/14537

 

EFFAT promovează reforma socială a PAC

Cu ocazia conferinței regionale a sindicatelor agricole germane, la sfârșitul lunii februarie 2017, la Viena, sindicatele implicate au convenit asupra unei acțiuni comune în cadrul campaniei EFFAT "Pentru o politică agricolă socială europeană". În acest fel, sindicatele agricole doresc să consolideze interesele lucrătorilor din agricultura și silvicultura europeană. Prin urmare, EFFAT va fi consolidat față de asociația agricultorilor europeni.

Într-o conversație cu ministrul austriac al agriculturii, Andrä Rupprechter, secretarul pentru agricultură EFFAT, Arnd Spahn, a prezentat obiectivele EFFAT și a solicitat sprijin. Ministrul federal Rupprechter a subliniat importanța măsurilor împotriva concurenței neloiale și pentru consolidarea agriculturii și a zonelor rurale. Purtătorul de cuvânt al sindicatelor agricole germane, dl Joseph Treiber, de la GÖD austriac, a solicitat ministrului măsuri concrete de susținere a inițiativelor EFFAT. Holger Bartels de la IG BAU din Germania a sugerat că mai multe consultări ar trebui discutate mai îndeaproape între guverne și sindicatele implicate. Discuțiile trebuie continuate.

În discuțiile ulterioare cu președintele GÖD austriac și cu președintele Camerei austriece a lucrătorilor agricoli, a fost posibilă promovarea obiectivelor sindicatelor agricole.

 

Sursa http://www.effat.org/en/node/14535

 

SUBVENȚII APIA 2018! Plata subvenţiilor este realizată în proporţie de 90%, iar în câteva zile se va termina şi teledetecţia, dar cei cu probleme nu vor primi deocamdată banii, deoarece sunt unele erori, a declarat luni ministrul agriculturii, Petre Daea, la cea de-a XXII-a sesiune ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România.
"Suntem în proces de definitivare a subvenţiilor şi suntem 90% la zi. Mi-au pus câţiva primari întrebarea, pe bună dreptate: când pentru teledetecţie? În câteva zile se termină teledecţia. Nu se vor primi bani deocamdată, pentru cei care au probleme, dat fiind faptul că sunt unele erori. Nu se primesc acum pentru sprijin cuplat la legumicultură, dat fiind faptul că trebuie să se depună până la 31 martie documentele respective şi când se va operaţionaliza desfăşurarea bugetului respectiv vor primi şi pentru ajutorul naţional tranzitoriu. În rest, sumele sunt în grafic iar pe 1 martie începem să depunem cererile la APIA", a afirmat Daea, citat de Agerpres.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) susține, contrar celor afirmate de ministrul Daea, că teledetecția s-a încheiat. APIA a comunicat pe data de 12 februarie 2019 că a demarat plățile pentru fermierii aflați în eșantionul de control prin teledetecție.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că astăzi, 12.02.2019, a demarat plata pentru fermierii selectați la controlul prin teledetecție - Campania anului de cerere 2018, pentru care s-au finalizat toate activitățile procedurale.

Astfel, în sistemul informatic al Agenției au fost introduse rezultatele finale ale unui număr de 51.123 fermieri din eșantionul de 51.537 fermieri selectați pentru acest tip de control, se arată în comunicatul oficial APIA.

Cât privește campania de depunere a cererii pentru anul 2019, ministrul Petre Daea a declarat, din nou, că depunerea cererilor se va încheia pe 15 mai.


"În 2017, ca să introducem acea ordine, am spus că închidem obloanele la APIA, în 2018 ca să introducem regula şi mai puternic am spus că ferecăm, sudăm uşile. Anul asta spun că suspendăm şi scările la APIA, pentru că până la data de 15 mai trebuie să depună cererile pentru a avea subvenţiile la timp", a precizat ministrul agriculturii


Şeful MADR a menţionat că sunt în vistieria ţării 7,6 miliarde euro, pentru 2017-2018 şi o lună din anul acesta.


"Plăţile directe ca fonduri luate de la Uniunea Europeană în 2017 au fost 99,9%, în 2018, 99,81%. Anul acesta am adus de la Uniunea Europeană, prin grija Guvernului, în primul rând, pentru că a alocat sumele necesare de la buget pentru ca lucrurile să funcţioneze, până la această dată sunt în România, în vistieria ţării, 7,6 miliarde euro 2017-2018 şi, evident, o lună şi din anul acesta", a spus Daea, pentru sursa citată.


Pe de altă parte, ministrul a subliniat că în 2019 vor continua programele deja demarate, dar vor fi şi altele noi. Astfel, alături de programele pentru tomate, lână, irigaţii, combaterea grindinei, Mangaliţa şi Bazna vor apărea programe noi, precum "reproducţia la suine, reproducţia în sectorul avicol, susţinerea usturoiului, ca să putem să rezolvăm problema acestui produs pe piaţa românească".

Sursa https://www.agroinfo.ro/vegetal/daea-despre-plata-subventiilor-apia-fermierii-care-nu-vor-primi-banii-pana-la-31-martie

 

COMUNICAT! La această dată, Pesta Porcină Africană (PPA) evoluează în 299 localități din 21 de județe, cu un număr de 1.131 de focare (dintre care 18 în exploatații comerciale). În alte 2 județe există doar cazuri la mistreți. În total au fost eliminați 365.197 de porci afectați de boală și există 1007 cazuri la mistreți, anunță Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.
Au fost stinse 20 de focare în județul Satu Mare, 2 focare în județul Dâmbovița (dintre care unul într-o exploatație de tip A), 5 focare în județul Buzău, 3 focare în județul Maramureș, 42 de focare în județul Brăila (dintre care unul într-o exploatație comercială), un focar în județul Dolj, un focar în județul Vrancea și 7 focare în județul Bihor.

Detaliat, situaţia evoluţiei focarelor de PPA se prezintă astfel:

– Judeţul Satu-Mare – 3 focare în gospodăriile populației și 78 de cazuri la mistreţi;
– Judeţul Bihor – 48 de focare în gospodăriile populaţiei şi 3 cazuri la mistreţi;
– Judeţul Sălaj – un focar în gospodăria populației și 31 cazuri la mistreţi;
– Judeţul Tulcea – 574 de focare (dintre care 5 focare la exploatații comerciale și un focar la o exploatație de tip A) şi 138 de cazuri la mistreţi;
– Judeţul Brăila – 89 de focare (dintre care 10 focare la exploatații comerciale) și 3 cazuri la mistreți;
– Judeţul Constanţa – 92 de focare în gospodăriile populaţiei şi 20 cazuri la mistreţi;
– Judeţul Ialomiţa – 127 de focare în gospodăriile populaţiei şi 148 de cazuri la mistreţi;
– Judeţul Galaţi – 17 focare în gospodăriile populaţiei şi 12 cazuri la mistreţi;
– Judeţul Ilfov – 10 focare în gospodăriile populaţiei;
– Judeţul Călăraşi – 102 de focare (dintre care 1 focar la o exploatație comercială) şi 66 de cazuri la mistreţi;
– Județul Buzău – 13 focare (dintre care un focar la o exploatației de tip A) și 3 cazuri la mistreți;
– Județul Giurgiu – 27 focare în gospodăriile populaţiei și 25 cazuri la mistreți;
– Județul Teleorman – 11 focare în gospodăriile populației și 473 de cazuri la mistreți;
– Județul Vrancea – 2 focare în gospodăriile populației;
– Județul Argeș – un focar în gospodăria populației;
– Județul Olt – 6 focare în gospodăriile populației și 2 cazuri la misteți;
– Județul Dâmbovița – un caz la mistreț;
– Județul Bistrița-Năsăud – 3 cazuri la mistreți.
– Județul Timiș – 3 focare în gospodăriile populației;
– Județul Arad – un focar în gospodăria populației;
– Județul Botosani – un focar în gospodăria populației și un caz la mistreț;
– Județul Covasna – 2 focare în gospodăriile populației;
– Județul Bcaău – un focar în gospodăria populației.
Până la această data (18.02.2019) au fost despăgubiți 8.545 de proprietari, valoarea totală a plăților fiind de 251.261.010 de lei.

Detaliat, situaţia plăților despăgubirilor se prezintă astfel:

– Judeţul Satu-Mare – au fost plătite despăgubiri pentru 20 de exploatații din cele 24 afectate în valoare de 63.260 de lei;
– Judeţul Bihor – au fost plătite despăgubiri pentru cele 230 de exploatații afectate în valoare de 1.077.040 de lei;
– Judeţul Tulcea – au fost plătite despăgubiri pentru 1.162 de exploatații dintr-un total de 1.174 de exploatații în valoare de 46.564.960 de lei;
– Judeţul Brăila – au fost plătite despăgubiri pentru 3.213 exploatații dintr-un total de 3.225 de exploatații în valoare de 172.046.630 de lei;
– Judeţul Constanţa – au fost plătite despăgubiri pentru cele 852 de exploatații afectate în valoare de 3.966.650 de lei;
– Judeţul Ialomiţa – au fost plătite despăgubiri pentru 2.389 de exploatații dintr-un total de 2.500 de exploatații în valoare de 6.531.000 de lei;
– Judeţul Galaţi – au fost plătite cele 83 de exploatații în valoare de 248.000 de lei;
– Judeţul Ilfov – au fost plătite despăgubiri pentru cele 7 exploatații afectate în valoare de 71.640 de lei;
– Judeţul Călăraşi – au fost plătite despăgubiri pentru 316 exploatații din cele 318 afectate în valoare de 19.089.440 de lei;
– Județul Teleorman – au fost plătite despăgubiri pentru cele 10 exploatații afectate dintr-un în valoare de 47.570 de lei.
– Județul Vrancea – au fost plătite despăgubiri o singura exploatație din cele 5 afectată în valoare de 7.000 de lei.
– Județul Giurgiu – au fost plătite despăgubiri pentru cele 116 exploatații afectate în valoare de 1.105.850 de lei.
– Județul Dolj – au fost plătite despăgubiri pentru cele 20 de exploatații afectate în valoare de 74.000 de lei
– Județul Buzău – au fost plătite despăgubiri pentru cele 2 exploatații în valoare de 3.300 de lei.
– Județul Argeș – a fost plătite despăgubirea pentru o singură exploatație în valoare de 2.000 de lei.
– Județul Olt – au fost plătite despăgubiri pentru 123 de exploatații dintr-un total de 125 de exploatații afectate în valoare de 362.670 de lei.

Prezenţa virusului PPA în ţara noastră a fost semnalată pentru prima oară pe 31 iulie 2017, în judeţul Satu-Mare.
Evoluţia bolii este în permanență monitorizată, prin examene clinice şi de laborator, iar zilnic se analizează situaţia existentă, se aplică măsuri şi se întreprind acţiuni în funcţie de circumstanţe.

ANSVSA solicită sprijinul şi înţelegerea cetăţenilor pentru respectarea acestor măsuri, având în vedere gravitatea bolii şi consecinţele economice grave generate de apariţia ei.

Acţiunile autorităţilor sunt conjugate şi întreprinse pentru a gestiona eficient focarele de boală, pentru a le lichida cât mai rapid şi pentru a împiedica răspândirea bolii.

Orice suspiciune de boală trebuie anunţată imediat medicului veterinar sau DSVSA judeţeană.

Pentru a împiedica răspândirea bolii, toate animalele suspecte trebuie sacrificate şi neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiţi de către stat, în condiţiile prevăzute de legislaţie.

Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel economic și social.

Sursa https://www.agroinfo.ro/economic/1131-de-focare-de-pesta-africana-365-197-de-porci-ucisi

 

Federația Agrostar, în parteneriat cu Asociația ACOR din Galați, au organizat și desfășurat în luna ianuarie, în cadrul proiectului Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta!

POCU/82/3/7/105217, 3 cursuri de formare profesională în competențe antreprenoriale, în regiunea de implementare a proiectului Sud-Est, după cum urmează:
- La Brăila - 1 grupa de curs, în perioada 08 ianuarie – 20 ianuarie 2019, în localiatatea Cazasu la Primaria Cazasu
- La Tulcea - 2 grupe de curs, astfel: 1 grupa în perioada 14 ianuarie – 27 ianuarie 2019 la Turcoaia la Scoala Gimanziala, str. 1 Decembrie și 1 grupa în perioada 08 ianuarie - 20 ianuarie 2018, la Isaccea, str. Vidin nr.32


Absolvenții cursurilor de antreprenoriat, în număr total de 60, sunt persoane selectate în grupul țintă al proiectului, ca urmare a înscrierii și selecției lor în cadrul procedurior de selecție grup țintă organizate în proiect. 


Aceștia au statut pe piața muncii de angajați, șomeri și persoane inactive.

VIITORUL SUBVENȚIILOR APIA! Propunerea plafonării sumelor acordate ca subvenții agricole la pragul de 100.000 de euro pe fermă și beneficiar înseamnă ca fermierii medii și mari din România să piardă anual 445 de milioane de euro. Calculele au fost făcute de Achim Irimescu, șeful Departamentului pentru Agricultură și Siguranță Alimentară din cadrul Reprezentanței Permanente a României la UE și purtător de cuvânt al României pentru Comitetul Special pentru Agricultură (SCA).

Contrar afirmațiilor Comisiei Europene conform cărora impactul plafonării va fi redus, în cazul României aceasta va avea un efect problematic. Introducerea plafonării de la 100.000 de euro (pe fermă n.r.) va conduce la reducerea cu 445 de milioane de euro/an a subvențiilor fermelor medii și mari ce va afecta grav competitivitatea acestor ferme, ele fiind cele mai competitive din România. Chiar și dublarea sumei plăților directe pe hectar care ar urma să fie redistribuită fermelor mici, nu va fi suficientă pentru creșterea competitivității acestora, a spus Achim Irimescu, într-o expunere despre PAC post 2020, făcută la București, pe 1 februarie 2019.

Propunerea Comisiei Europene, pentru noua Politică Agricolă Comună (PAC), 2021-2027, este ca statele membre să reducă cuantumul plăților directe care urmează a fi acordate unui fermier atunci când acest cuantum depășește un prag stabilit de fiecare țară, care nu poate fi mai mic de 100 000 EUR.

România se opune cu putere plafonării plăților directe. Potrivit celor declarate de Achim Irimescu, și alte state membre UE resping propunerea de plafonare a subvențiilor agricole.

Deși Comisia susține că la nivel european impactul nu va fi mare. De exemplu, Franța are doar câteva ferme mari care vor fi afectate. Totuși, în cadrul Consiliului, a grupurilor de lucru, 23 de state membre au solicitat ca plafonarea să fie voluntară, nu obligatorie, așa cum propune Comisia. Chiar Irlanda, care aplică, în prezent, plafonul de 100.000 de euro, a spus că datorită birocrației introduse propune să nu se aplice decât voluntar plafonarea.

Din punctul nostru de vedere, este unul dintre elementele cele mai delicate ale propunerii PAC. Ne amintim că plafonarea a mai fost propusă și la reformele anterioare, chiar la nivelul Uniunii Europene, la suma de 200.000 de euro, și nu s-a aprobat. Noi am făcut un calcul și la un nivel de doar 100.000 de euro plafon, România ar trebui să taie de la fermele mari, cele mai competitive, aproape jumătate de miliard de euro din cele 9 miliarde de euro alocate pentru plățile directe ale fermierilor din România pentru anii viitori.

Deci, credem că este o soluție mult prea radicală care va afecta cu certitudine și chiar am discutat la Bruxelles cu reprezentanți ai  fermierilor care s-au plâns că au credite de multe milioane și introducerea plafonării îi va face în cel mai scurt timp faliți. Sperăm ca în final decizia să fie luată pentru aplicarea voluntară. România este de acord să se reducă plățile pentru fermierii mari într-un anumit procent, nu mai mare de 6%, dar în niciun caz un plafon de 100.000 de euro care va aduce falimentul celor mai eficiente și competitive ferme din România. Pe de altă parte, chiar dacă s-ar dubla sumele pentru fermele mici, cred eu că fermele mici cu 2-3 hectare nu vor reuși să devină competitive.

Să ne imaginăm că 200 de euro pe hectar la o fermă cu 2 hectare nu prezintă susținerea necesară pentru a deveni competitivă. Sigur, Ministerul Agriculturii și România trebuie să susțină și fermele mici pentru că au un rol foarte important în cadrul politicii agricole comune și este în interesul nostru național, dar fermele mari sunt cele care aduc pe piață produse la standarde înalte și prețuri accesibile pentru consumatori, a spus Irimescu.

TIPURI DE INTERVENȚIE SUB FORMĂ DE PLĂȚI DIRECTE ÎN NOUA POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ

Plățile directe sunt următoarele:
- sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității;
- sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității;
- sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri;
- schemele pentru climă și mediu.

Plățile directe cuplate sunt următoarele:
- sprijin cuplat pentru venit;
- plata specifică pentru cultura de bumbac.

Pagina 1 din 145
giweather joomla module

Go to top