Grupul țintă al proiectului este format din 620 de persoane din care

 • 250 de persoane șomere, persoane inactive
 • 370 de persoane care au un loc de muncă

care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. intenționează să înființeze o afacere nonagricola în mediul urban;
 2. își au reședința sau domiciliul în regiunea Sud Est;
 3. își au reședința sau domiciliul în urban sau rural, în regiunea Sud Est.

Din grupul țintă vor face parte cel puțin 5 persoane cu dizabilități, iar 310 persoane (50%) din grupul țintă vor fi persoane de sex feminin.

Persoanele care fac parte din grupul țintă trebuie să respecte anumite condiții și anume:

 • se încadrează în categoria persoanelor fizice cu vârsta minima de 18 ani (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă);
 • NU pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (persoane cu vârsta intre 16-24 ani care nu urmează nicio forma de învățământ și nici nu au un loc de muncă);
 • au studii minim obligatorii, liceale, medii, studii universitare sau postuniversitare;
 • au reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban în Regiunea Sud-Est;
 • au disponibilitatea de participare la activitățile proiectului și doresc în mod deosebit să-și deschidă propria afacere;

 

Criterii de eligibilitate grup țintă:

 • minim studii obligatorii (8 clase pana în 2003, 10 clase după 2003)
 • să se încadreze în categoriile de grup țintă ale proiectului (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă) și să îndeplinească toate condițiile solicitate prin proiect;
  • șomeri –persoane care beneficiază de Legea 76/2002 și sunt în evidenta Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Munca;
  • angajat – persoane care au un loc de muncă și dețin contract de muncă sau raport de muncă;
  • persoană inactivă – sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflata în șomaj (de ex. studenți, persoane casnice).
 • Pensionarii - pot face parte din grupul țintă al prezentului apel în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile pentru acest apel;
 • Persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă - include și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale).
 • Să nu facă parte din grupul țintă si sa nu beneficieze de finanțare în alte proiecte finanțate prin POCU Axa 3, Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
 • Să nu fi participat la aceleași activități pe niciun alt proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 sau Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și să nu fi beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (Prin aceleași activități se înțelege: depunerea, selectarea, finanțarea și implementarea unui plan de afaceri pe aceeași activitate/cod CAEN cu care intenționez să particip la Concursul de planuri de afaceri în cadrul prezentului proiect.).
 • Să fie de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor personale furnizate în scopul proiectului “Start-up business – o șansă pentru tine si comunitatea ta!”, precum și a datelor aferente afacerii implementate prin ajutorul de minimis (după caz).

Procesul de recrutare vizează în primul rând persoanele care dețin motivația și competențele tehnice necesare pentru a implementa și dezvolta un proiect antreprenorial.

Persoanele recrutate vor beneficia de un set de măsuri de ocupare necesare pentru înființarea și dezvoltarea unei afaceri, prin participarea la:

 • programul de formare profesională de tip inițiere în Competențe Antreprenoriale:
 • stagii de practică în întreprinderi similare cu cele pe care le vor înființa;
 • sesiuni de mentorat pentru completarea competențelor necesare dezvoltării afacerii pe care doresc să o demareze.