Index articole

Egalitate de șanse

Egalitatea de șanse este un drept fundamental prin care oricine este liber să își dezvolte propriile aptitudini și să își exprime opțiunile, fără a fi influențate de particularitățile sexului căruia îi aparține. Comportamentele, aspirațiile și nevoile diferite ale femeilor și bărbaților, trebuie să beneficieze de apreciere și promovare egală. Discriminarea de gen este o încălcare a drepturilor omului.

În România, problematica egalității de șanse este reglementată prin Legea nr. 202 din 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Domeniile în care se aplică măsurile pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex sunt: munca, educația, sănatatea, cultura și informarea, politica, participarea la decizie, furnizarea și accesul la bunuri și servicii și alte domenii reglementate prin legi speciale.

În virtutea respectării acestui principiu, în cadrul proiectului nostru Start-up business – „O șansă pentru tine și comunitatea ta”, ne-am propus scopul ca cel puțin 50% dintre cele 620 de persoane care vor beneficia de formare profesională în cadrul proiectului, să fie femei (adică min. 310 femei).

Datorită faptului ca femeile au o atitudine mai introvertită asupra deschiderii unui business, încurajăm participarea activă a acestora în proiectul nostru.

Astfel, urmărim promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârsta sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general.

În acest sens, principiul egalității de șanse este integrat în proiect prin:

  • Metodologia de selecție a grupului țintă: persoanele de sex feminin vor beneficia de punctaj suplimentat în cadrul procesului de seleție, atfel încât 50 % din din persoanele selectate să fie de sex feminin (adică în total 310 femei);
  • Cursul de formare în antreprenoriat: va avea o secțiune dedicată exclusiv principiului egalitătii de șanse;
  • Metodologia de selecție a afacerilor create: persoanele de sex feminin vor beneficia de punctaj suplimentar în cadrul acestui proces;
  • Afacerile sprijinite prin proiect care creează noi locuri de muncă pentru femei vor beneficia, de asemenea, de punctaj suplimentar;
  • Monitorizarea afacerilor sprijinite: se va aloca o atenție deosebită respectării acestui principiu al egalității de șanse;
  • Diseminarea: acest principiu va fi promovat pe toate canalele de comunicare online, conferințe de presă, etc;