Obiectivul general: creşterea capacităţii persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă, persoanelor inactive, a persoanelor in cautarea unui loc de munca şi a şomerilor din mediul rural aferent regiunior Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Sud Est de a fi incluse pe piaţa muncii, prin dobandirea de abilitati şi aptitudini cerute pe piaţa muncii din Romania.

 

Obiectivele specifice:

1.) Creșterea nivelului de constientizare a 630 persoane din mediul rural, persoane ocupate în agricultura de subzistență, persoane inactive si persoane în căutarea unui loc de munca, din 3 regiuni de dezvoltare ale Romaniei cu privire la oportunitățile de dezvoltare locală (facilitarea accesului pe piata muncii și antreprenoriat) oferite de proiect. 

 

2.) Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor din mediul rural, persoane ocupate în agricultura de subzistență, persoane inactive și persoane în căutarea unui loc de munca, din cele 3 regiuni din Romania, prin oferirea de servicii de informare și consiliere profesională și mediere pe piața muncii.

 

3.) Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 525 de persoane ocupate în agricultura de subzistență, persoane inactive și persoane în căutarea unui loc de munca, din mediul rural aferent celor 3 regiuni, prin furnizarea de programe de formare profesională.

 

4.) Stimularea dezvoltării rurale sustenabile, prin furnizarea de asistență  în dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale non-agricole către 180 persoane din mediul rural precum persoane ocupate în agricultura de subzistență persoane inactive și persoane în căutarea unui loc de muncă.

 

Activitățile proiectului

 

A1. Managementul proiectului

A2. Promovarea și asigurarea vizibilității proiectului

A3. Acreditarea serviciilor de informare și consiliere profesională

A4. Înființarea, dezvoltarea și funcționarea a 3 centre de asistență  rurală în 3 regiuni de dezvoltare

A5. Pregătirea conceptului și a planului de campanie de informare și conștientizare

A6. Organizare eveniment național de lansare a campaniei de informare și conștientizare

A7. Desfășurarea campaniei de informare și conștientizare în 3 regiuni de dezvoltare

A8. Atragerea grupului țintă la cursurile din cadrul proiectului

A9. Furnizarea de servicii de informare și consiliere profesională

A10. Furnizarea de servicii de mediere pe piata fortei de munca

A11. Organizarea a 9 serii de cursuri de ințiere în competențe informatice: 180 participanți 

A12. Organizarea a 10 serii de cursuri de calificare nivel 1 pentru meseriile: frizer, manichiurist-pedichiurist, tâmplar manual artizanal, modelator ceramică: 165 participanți 

A13. Organizarea a 9 serii de cursuri de inițiere în competențe antreprenoriale: 180 participanți

A14. Asistență/consiliere în accesarea oportunităților de finanțare a inițiativelor antreprenoriale pentru participanșii la curs 

A15. Desfășurarea unei competiții de idei de inițiative antreprenoriale în spațiul rural pentru participanții la cursurile de antreprenoriat.

Grupul ţintă al proiectului este constituit din 750 de persoane, din care 375 femei:

 

  • 188 - Persoane în căutarea unui loc de muncă
  • 187 - Persoane inactive
  • 375 - Persoane ocupate în agricultura de subzistenţă

 

 

  • Creșterea nivelului de conștientizare a 630 persoane din mediul rural din 3 regiuni de dezvoltare ale Romaniei și Bucuresti cu privire la oportunitățile de dezvoltare locală (facilitarea accesului pe piața muncii și antreprenoriat)
  • 3 Centre de Asistență Rurală înființate în Galaţi, Slatina şi Giurgiu
  • 750 de persoane din mediul rural atrase în grupul țintă al proiectului
  • 750 de persoane din mediul rural beneficiază de activitățile de informare și consiliere profesională
  • 100 de persoane beneficiază de mediere pe piața muncii

 

PARTENERUL 1

Asociatia LEGUM-RO- FRUCT SUD-VEST OLTENIA este o persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ, non-guvernamentala, apolitica care isi desfasoara activitatea conform dispozitiilor prezentului statut, ale regulamentelor adoptate in temeiul prezentului statut si in conditiile stabilite de legislatia privitoare la persoanele juridice de drept privat din Romania.

Asociatia noastra este o organizatie tanara fiind infiintata in 13.06.2012, cu scopul de a reprezenta interesele generale ale membrilor asociatiei, agricultori, producatori, crescatori de animale, in relatiile cu structurile administratiei centrale, locale, ale puterii executive, legislative si judecatoresti, cu alte organisme, interne si internationale, in vederea realizarii obiectivelor cat si recunoasterea acesteia ca si grup de producatori fiind constituita la initiativa producatorilor agricoli, crescatorilor de animale, cultivatori de fructe si/sau legume, destinate consumului in stare proaspata si/sau procesarii, avand ca obiect de activitete comercializarea productiei membrilor.

Fiind infiintata recent, nu putem vorbi de venituri si cheltuieli anuale insa avand in vedere experienta membrilor echipei prezentului proiect, avem capacitatea de a atrage fonduri pentru dezvoltarea si sustenabilitatea organizatiei noastre. Membrii C.D. sunt persoane cu experienta in gestionarea de proiecte cu fonduri europene dar si in generarea de proiecte fezabile pentru locuitorii din mediul rural vand o interrelationare activa cu comunitatea rurala, precum si o buna colaborare cu membri autoritatilor locale si regionale. Desi asociatie este infiintata recent detinem o baza de date ca numara peste 400 de membri in diferite comunitati rurale din judetul Olt.

Conform statutului Asociatia are urmatoarele obiective:

a) Asigura interrelatia cu structuri nationale si locale, guvernamentale sau neguvernementale precum si cu orice institutii sau organizatii, pentru schimb de informatii acces mai facil la noutati tehnologice si studii de piata, la fonduri europene.

b) Inventariaza, prin compartimentul de specialitate, posibilitatile de accesare a fondurilor rambursabile partial, sau nerambursabile, atat pentru dezvoltarea exploatatiilor agricole si pentru activitatile economice ale agricultorilor

c) Organizeaza conferinte, dezbateri, schimburi de experienta, simpozioane, sesiuni stiintifice, interne si internationale

d) Dezvoltarea durabila a productiei agricole prin sprijinirea producatorilor agricoli, in vederea punerii in valoare a resurselor materiale, pentru conjugarea eforturilor in directia cresterea puterii economice a fermierilor si asociatiei

e) Elaborarea si promovarea unor programe de sustinere financiara a membrilor si obtinerea de facilitatii

f) Colaborarea cu alte organisme ale statului si alte societati civile in vederea unor intelegeri comune privind dezvoltarea durabila

g) Intocmiri de proiecte in vederea atrageri de fonduri europene precum si a orice alte fonduri destinate agriculturi si produselor traditionale

h) Organizarea de cursuri de instruire si formare profesionala, de pregatire de seminarii si conferinte sau dezbateri in oricare din domeniile sale de interes

i) Prestarea de servicii, desfasurarea si dezvoltarea de activitati economice proprii in domeniile sale de interes in vederea autofinantarii pentru realizarea scopului declarat

j) Activitati de protectie a mediului inconjurator de promovare si productie a produselor ecologice si bio

Experienta echipei noastre consta in participarea si implicarea in proiecte strategice (POS-DRU) avand o experienta de peste 3 ani in domeniu.

 

 

PARTENERUL 2

ACOR “Afaceri, Comunitati, Oameni Romania”, din Galați este o asociaţie cu personalitate juridică de drept privat, non-politică, non- profit şi fară scop patrimonial, infiinţată în 2010 conform prevederilor O.G. nr 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi celorlalte acte normative în vigoare.

Scop:

Să ofere oamenilor, comunităţilor şi activităţilor desfăşurate de către aceştia metodica necesară pentru a-şi dezvolta personalitatea, activităţile, afacerile, de a răspunde nevoilor materiale şi sociale ale sectoarelor din care fac parte şi pentru a acţiona în favoarea ameliorării relaţiilor inter-umane, inter-organizaţionale şi inter-comunitare

Principalele obiective:

- Susținerea dezvoltării durabile a comunităţilor, a membrilor acestora şi a activităţilor desfăşurate de aceştia, oferind posibilităţi de obţinere a cunoştinţelor şi metodelor necesare pentru dezvoltarea lor multilaterală, pentru a putea corespunde nevoilor materiale şi sociale ale sectoarelor din care fac parte.

- Dezvoltarea competenţelor multidisciplinare şi a aptitudinilor a membrilor săi si suscitarea respectului faţă de drepturile celorlalţi, bazat pe înţelegerea valorii fiecărui individ;

- Conceperea şi derularea de programe, de scurtă sau lungă durată, singură sau în coparticipare cu alte asociaţii, organizaţii sau organisme (neguvernamentale sau de stat, reprezentante ale administraţiei publice locale sau centrale), cu eficienţă în domeniile: umanitar, socio-profesional, artistic, cultural, sportiv, economic, turistic, vizând asigurarea nevoilor şi dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor diverselor categorii sociale: copii, tineri, adulţi, varstinici, categorii defavorizate

În acest context și ținând cont de faptul că slaba dezvoltare a mediului rural crează premisele marginalizării sociale și privarea capitalului uman din rural la oportunitățile de informare, formare profesională, dezvoltare personală și ocupare, proiectul “Formare profesionala si antreprenoriat- sanse pentru dezvoltarea mediului rural” contribuie la creșterea șanselor de dezvoltare, integrare și ocupare a persoanelor inactive, în cautarea unui loc de munca sau ocupate în agricultura de subzistență din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud vest Oltenia

În cadrul proiectului, Asociaţia ACOR “Afaceri, Comunităţi, Oameni din România” – Galați în calitate de Partener 2, oferă sprijin liderelui de parteneriat în implementarea activităților la nivelul regiunii Sud-Est, contribuind la atingerea rezultatelor și promovarea proiectului in zona.