Anunt privind selectia unui partener privat in vederea accesarii si derularii unui proiect in cadrul POCU 2014-2020 - Romania Start Up Plus

 

Logo AGROSTAR.jpgFEDERATIA NATIONALĂ A SINDICATELOR DIN AGRICULTURĂ, ALIMENTATIE, TUTUN, DOMENII SI SERVICII CONEXE AGROSTAR

Str. Copăceni, nr. 46,et.1 apt: 2; sector 3;

Cod 030396; Bucuresti, Romania. Tel/Fax: 0040213111514; 0040213134041

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Afiliată BNS;  Afiliată UITA;  Afiliată EFFAT;  Afiliată Miscarea Europeană

 

 

 

Anunt privind selectia unui partener privat  in vederea accesarii si derularii unui proiect in cadrul POCU 2014-2020  -

Romania Start Up Plus

 

 

 

In vederea asigurarii unui cadru transparent si eficient de colaborare institutionala, precum si pentru a asigura respectarea principiului european al parteneriatului, in conformitate cu prevederile art.35, alin 4,5 si 6, Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultură, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe AGROSTAR  anunta organizarea unei proceduri de selectie a unui partener privat in vederea elaborarii si depunerii cererii de finantare aferente unui proiect in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritara 3. Locuri de munca pentru toti, Obiectiv specific 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profit nonagricol din zona urbana

 

1. Obiectivul specific al apelului de proiecte

Cresterea ocuparii prin crearea si sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana.

2. Obiectivul general al proiectului

 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea resursei umane prin furnizarea de cursuri de competente antreprenoriale, stagii de practica  pentru persoane inactive, somere, in cautarea unui loc de munca sau angajate si  stimularea ocuparii si cresterea numarului de locuri de munca prin  dezvoltarea si sustinerea  de noi afaceri in regiunea Sud Est. 

.

3. Principalele activitati desfasurate in elaborarea proiectului sunt:

- Etapa 1— Formare antreprenoriala

- Etapa II — Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE

- Etapa III — Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate

 

 

 

Procesul de selectie al partenerului  se va realiza prin raportare la:

1.     Criterii de eligibilitate

2.     Criterii de selectie

1. Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finantare pentru viitoarele proiecte POCU sunt specificate in ghidurile: Orientari generale  POCU 2014-2020 si ghidul conditii specifice Romania Start Up Plus POCU 2014-2020 publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

 

Neindeplinirea acestor cerinte si a criteriilor de eligibilitate determina respingerea oricarei candidaturi.

 

 Criteriile de selectie a partenerului  si grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu in parte)

Selectarea partenerului se va face pe baza urmatoarelor documente pe care candidatii le vor transmite  la sediul Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultură, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe AGROSTAR:

 

 Scrisoarea de intentie (Anexa 1)

 Fisa partenerului (Anexa 2)

 

Cele 2 documente trebuie sa respecte modelul publicat, iar rubricile Fisei partenerului sa fie integral completate.

In Scrisoarea de intentie si in Fisa partenerului candidatii vor mentiona cel putin 2 activitati cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale si umane necesare si vor furniza o scurta descriere a actiunilor propuse in cadrul acestei activitati cu prezentarea aspectelor considerate esentiale pentru obtinerea rezultatelor asteptate si atingerea obiectivelor si a contributiei in parteneriat: plus valoarea adusa proiectului (cf. Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice - „Romania Start Up Plus", POCU 2014-2020.

 

Candidatii vor prezenta si documente prin care sa faca dovada veridicitatii celor declarate pe proprie raspundere in Scrisoarea de intentie si Fisa partenerului, dupa cum urmeaza.:

1.   Statutul organizatiei / actul constitutiv prin care se face dovada ca are in obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementarii proiectului, conform cu temele si activitatile la care doreste sa fie partener

2.   Certificatul de inregistrare fiscal – copie conform cu originalul;

3.   Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal (semnata si stampilata de catre acesta) ca respecta Regulile generale privind partenerii in cadrul cererilor de finantare nerambursabila prin POCU mentionate la punctul 2.1.1. (b) din Ghidul Solicitantului - Conditii Generale

4.   Declaratie pe propria raspundere (semnata si stampilata de catre reprezentantul legal) prin care isi asuma sa depuna toate diligentele pentru a asigura resursele financiare si umane necesare pe toata durata de implementare a proiectului

5.   Contract de finantare, acord de parteneriat, dovada experienta de cel putin 6 luni in domeniul activitatilor proiectului, dupa caz, pentru a proba ca a implementat / implementeaza, este/a fost implicat in calitate de partener sau beneficiar, in proiecte finantate din Fonduri Europene

6.   Contract de finantare ,acord de parteneriat si extrase din anexele relevante la contractul de finantare(ex. cerere de dinantare, rapoarte finale etc.) prin care demonstreaza desfasurarea in perioada cuprinsa intre 01.01.2012 si data lansarii prezentului apel, de activitati de formare antreprenoriala si consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM, fiind obligatoriu ca activitatile specifice sa fi fost initiate si finalizate in perioada mentionata

7.   Situatiile financiar-contabile (balanta, bilant contabil) din care sa rezulte veniturile pentru a proba ca are capacitatea financiara de realizare a activitatilor din proiect. copie conform cu originalul

8.   Nota justificativa (conform Ghidului Solicitantului - Conditii Generale) care va fi insotita de: Fisele de post si CV-urile in format Europass ale persoanelor propuse ca personal implicat in proiect. Fiecare CV trebuie sä specifice pozitia pentru care persoana este propusa in proiect si trebuie sa fie datat si semnat de care aceasta; Lista resurselor materiale detinute de candidat si propuse pentru utilizare in cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spatii disponibile pentru deslasurarea activitatilor proiectului) Aceste documente se vor  prezinta in original.

9.   Document care atesta autorizarea ca furnizor de formare profesionala. - copie conform cu originalul

 

Candidatii vor depune la sediul Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultură, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe AGROSTAR   din Bucuresti Str. Copăceni, Nr. 46, Et.1, Ap. 2 Sector 3, Telefon fix: 021 311 16 86; Fax: 021 313 23 33, incepand de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 04 octombrie 2016, ora 12:00.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana si vor fi depuse in forma precizata si in termenul solicitat, asumate de reprezentantul legal (semnatura si stampila), dupa caz.

Pe baza documentatiei depuse de candidati, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va verifica calificarea candidatilor conform Anexei 3.

.

Evaluarea candidatilor:

Candidatii declarati admisi vor trece in etapa de evaluare, etapa in care se va folosi Grila de evaluare (Anexa 4). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declarati admisi candidatii care intrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte.

 

Depunerea documentelor

Organizatiile interesate sa participe la selectie vor depune documentele solicitate, in plic inchis cu mentiunea: "Pentru selectia de partener POCU AP 3/P1 8.iii/OS 3.7.", la sediul Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultură, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe AGROSTAR    

 

Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selectie se va publica pe site-ul Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultură, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe AGROSTAR   printr-un anunt, care va contine informatiile cuprinse in anuntul de selectie si informatii privind candidatii / ofertantii participanti la procedura admisi si respinsi si punctajul obtinut de fiecare dintre acestia, iar partenerul selectat va fi contactat direct, la datele de contact furnizate in Fisa partenerului.

 

 Solutionarea contestatiilor

Ofertantii care nu au fost selectati de Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultură, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe AGROSTAR ca parteneri in vederea aplicarii cererii de finantare pentru proiectul care face obiectul Anuntului de selectie pot depune, in termen de 1 zi de la data publicarii listei pe site-ul Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultură, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe AGROSTAR  

, contestatii care se solutioneaza de comisia de contestatii in aceeasi zi.

Nota

* Un partener nu poate incheia mai mult de cinci parteneriate in cadrul unui apel de proiecte

 

 

 

 

11. Informatii suplimentare

Informatii suplimentare privind procedura de selectie pot fi obtinute la tel. 021 311 16 86  e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Presedinte

 

Stefan Niculae

 

Ultima modificare Joi, 22 Septembrie 2016 00:30

Descarcă ataşamente:
Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top