Bioeconomia și viitoarea industrie alimentară biologică și sectorul agricol - Care este rolul lucrătorilor?

Se spune adesea că bioeconomia poate aborda provocările majore legate de alimente și energie.

Prin noul său plan de acțiune privind bioeconomia, Comisia Europeană are ambiția de a dezvolta o economie mai inovatoare și cu emisii scăzute, care să concilieze cererile pentru o agricultură și pescuit durabilă, securitatea alimentară și utilizarea durabilă a resurselor biologice regenerabile în scopuri industriale, și protecția mediului.

În acest context, EFFAT lucrează la un proiect "Bioeconomia și o viitoare industrie alimentară și sectorul agricol bazat pe bio: cum pot organizațiile muncitorilor să schimbe această schimbare?" Pentru a reflecta asupra provocărilor și oportunităților bioeconomiei pentru sectoarele noastre.

În perioada 9-10 octombrie, un prim atelier de lucru organizat la Copenhaga a examinat aceste întrebări și a investigat problemele legate de securitatea alimentară, utilizarea resurselor și climatul, mediul și sănătatea umană. În ce mod vor avea impactul bioeconomiei și noilor lanțuri de valori asupra creării de locuri de muncă și a condițiilor de muncă? Ce acțiuni sunt necesare pentru dezvoltarea unei bioeconomii incluzive și durabile din punct de vedere social? Ce fac sindicatele?

Al doilea atelier va avea loc în Italia anul viitor (începutul lunii martie) și se va concentra mai mult pe temele educației, formării și competențelor.

Ultima modificare Luni, 15 Octombrie 2018 16:44

Login pentru a posta comentarii
Go to top