SPRIJINUL ACORDAT TINERILOR FERMIERI, PRELUNGIT DE LA 5 ANI LA 7 ANI!

DIRECT DE LA BRUXELLES! Una dintre propunerile europarlamentarilor din Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European pentru modificarea regulamentului european care stabilește norme după care se vor elabora planurile strategice naționale este prelungirea perioadei de acordarea a sprijinului la instalarea tinerilor fermieri de la 5 ani la 7 ani.

Propunerile vor fi dezbătute în ședința Comisiei pentru Agricultură, la Bruxelles, pe data de 29 ianuarie 2019. Potrivit documentelor, transmise către AGROINFO de Parlamentul European, europarlamentarii din Comisia pentru Agricultură propun să fie prelungită perioada de acordare a sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri de la 5 ani, cât este acum, în actualul exercițiu financiar, la 7 ani.

Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri ia forma unei plăți decuplate anuale per hectar eligibil, pentru o perioadă de cel mult 7 ani, și poate fi calculat la nivel național sau în funcție de teritorii.

Se stabilește o perioadă de cel mult 7 ani, în comparație cu perioada de 5 ani care este în vigoare în prezent, pentru durata sprijinului pentru tineri prevăzut la acest articol, se argumentează în document.

În plus, statele membre UE pot stabili dispoziții specifice privind tinerii fermieri care sunt membri ai unor organizații de producători sau ai unor cooperative, pentru ca aceștia să nu piardă sprijinul în temeiul prezentului articol în momentul aderării lor la entitățile respective.

Vă reamintim că Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului a fost publicată pe data de 1 iunie 2018. Pe data de 29 ianuarie 2019,  în Parlamentul European vor fi dezbătute modificările care se vor opera în acest regulament în baza căruia se vor acorda toate subvențiile din agricultură.

Conform aceluiași regulament, valoarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri ar urma să crească la 100.000 de euro.

Ultima modificare Luni, 28 Ianuarie 2019 10:23

Login pentru a posta comentarii
Go to top