PLAFONAREA SUBVENȚIILOR pentru FERMELE MARI: SCHEMELE DE PLATĂ, ÎNCASATE INTEGRAL de FERMIERI!

REDUCEREA SUBVENȚIILOR! România se opune plafonării plăților directe. Plafonul propus este 60.000 de euro, ce depășește această sumă ar urma să fie supus unei reduceri progresive până la suma maximă de 100.000 de euro când reducerea aplicată este 100%. Reducerea plăților directe afectează fermele mari. Care sunt noile propuneri ale Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European pentru această măsură?

Cu toate că România se opune cu vehemență plafonării pe fermă a plăților directe, în ideea că aceasta lovește în exploatațiile agricole mari, Comisia Europeană nu pare să vrea să renunțe la această regulă din noua Politică Agricolă Comună (PAC). Și acum, prin cele mai recente propuneri făcute de modificarea a noului regulament european, se caută o formulă pentru plafonarea subvențiilor.

Propunerile avansate de europarlamentari, sub forma amendamentelor depuse la fiecare articol din propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC), act care va sta la baza acordării tuturor subvențiilor din agricultură, vizează, în primul rând, eliminarea grilei prin care se aplică reducerea plăților directe.

Statele membre reduc cuantumul plăților directe care urmează a fi acordate unui fermier atunci când acest cuantum depășește un prag stabilit de fiecare țară, care nu poate fi mai mic de 100 000 EUR. Reducerea va fi de minimum 25 % din plăți și de maximum 100 %.

Se propune un mecanism care să se adapteze la structurile de producție ale fiecărei țări. Pe de altă parte, reducerea nu ar trebui să afecteze sprijinul acordat programelor ecologice, deoarece acest lucru ar contraveni obiectivelor de mediu ale prezentului regulament. Sprijinul pentru tineri ar trebui, de asemenea, să fie exclus, scrie în documentul Parlamentului European.

Așadar, se propune ca reducerea plăților directe să nu fie aplicată sprijinului complementar pentru venit tinerilor fermieri care s-au instalat ca șefi ai unei exploatații și care au dreptul la o plată și nici la plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plata pe înverzire.

Fermierul trebuie să facă față, foarte frecvent, costurilor salariale ale lucrătorilor angajați prin intermediul întreprinderilor prestatoare de servicii pentru lucrări legate de activitatea agricolă, cum ar fi ambalarea, se arată în același act pregătit pentru dezbaterea din Parlamentul European, din data de 29 ianuarie 2019.

Astfel se propune ca la reducerea plăților directe pentru o fermă să se țină seama de costurile salariale ale forței de muncă angajate prin intermediul întreprinderilor prestatoare de servicii pentru efectuarea activităților agricole sau zootehnice în cadrul exploatației agricole.

Statele membre pot utiliza indicatori privind costurile salariale standard corespunzătoare diferitelor tipuri de exploatații, criterii de referință privind crearea de locuri de muncă în funcție de tipul exploatației, precum și registre care să conțină activitatea contractată de exploatație.

Rezultatul estimat al reducerii plăților este utilizat în primul rând pentru plățile decuplate.„Plafonarea” este un simplu instrument de disciplină financiară și, prin urmare, statele membre ar trebui să aibă libertatea de a aloca fonduri dezangajate acelor intervenții pe care le consideră oportune, în conformitate cu nevoile lor, în cadrul intervențiilor legate de plățile directe.

De asemenea, statele membre pot utiliza întregul cuantum rezultat sau o parte a acestuia pentru a finanța tipuri de intervenții din cadrul FEADR (măsuri de dezvoltare rurală n.r.) prin intermediul unui transfer. Acest transfer spre FEADR poate fi revizuit cel târziu la 1 august 2025.

În cazul unei persoane juridice sau al unui grup de persoane fizice sau juridice, statele membre pot aplica reducerea la nivelul membrilor respectivelor persoane juridice sau grupuri atunci când dreptul național prevede ca fiecare membru să își asume drepturi și obligații comparabile cu cele ale fermierilor individuali care au statutul de șef al exploatației, în special în ceea ce privește statutul lor economic, social și fiscal, cu condiția să fi contribuit la consolidarea structurilor agricole ale persoanelor juridice sau ale grupurilor în cauză.

Se menține o dispoziție în vigoare pentru a evita ca mecanismul de „plafonare” să descurajeze eforturile depuse de producători pentru înființarea entităților asociative, care îmbunătățesc competitivitatea și poziționarea sectorului în lanțul alimentar.

Nu se acordă niciun avantaj constând în evitarea reducerii plăților acelor fermieri în cazul cărora s-a dovedit că au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a evita efectele prezentului articol, se mai arată în document.

Odată adoptat, noul regulament european va abroga Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, după care mai funcționează, în acest an, acordarea subvențiilor pentru fermieri.

Login pentru a posta comentarii
Go to top