LISTA COMUNELOR unde fermierilor LI SE TAIE SUBVENȚIA DE 94 EURO/HA ÎN 2019!

Fermierii din mai multe comune din România vor pierde total sau parțial subvenția de 94 de euro la hectar, sumă achitată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în cadrul sub-măsurii 13.2 „plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative”, având în vedere angajamentul luat de România în cadrul fișei tehnice a sub-măsurii 4.3 ”investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” respectiv, a Măsurii 13 ”plăți pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”.

Decizia a fost luată la nivelul DGDR-AM PNDR din cadrul MADR pe baza reanalizării informațiilor folosite în procesul de fine-tuning, cu scopul actualizării exercițiului inițial de ajustare și implicit de reevaluare a gradului în care se manifestă constrângerile naturale. Fiind vorba de 45 de UAT-uri, numărul de fermieri poate ajunge la câteva sute de beneficiari care pierd bani la subvenția totală pe suprafață.

 

”În situația în care în urma evaluării se identifică faptul că în unele zone constrângerile naturale au fost depășite (irigații – peste 50% din suprafața agricolă a UAT sau productivități medii estimate la nivel de UAT mai mari de 80% din media UE), acestea trebuie excluse din zona eligibilă a sM.13.2”, se arată în informarea oficială.

 

”În cadrul actualizării procesului de fine tuning, au făcut obiectul analizei criteriilor cele 802 unităţi administrativ-teritoriale (UAT) pentru care evaluarea iniţială indica faptul că peste 60% din suprafaţa agicolă a UAT este afectată de cel puţin un criteriu bio-fizic la o valoare care depăşeşte pragul indicat în Anexa III a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013. Pentru acestea au fost analizate informațiile actualizate privind aplicarea irigațiilor în trecutul recent (date furnizate de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – ANIF pentru perioada de referință 2007-2017) împreună cu datele furnizate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR privind suprafețele de terenuri agricole vizate de proiecte de investiții în sisteme de irigații finalizate (M.125 a PNDR 2007-2013 și sM.4.3 a PNDR 2014-2020), în raport cu informaţiile actualizate privind utilizarea terenurilor (date furnizate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA din LPIS 2017).

Astfel, în urma actualizării metodologiei de fine tuning a fost exclus în total un număr de 45 UAT din lista noilor zone eligibile pe baza a cel puțin un criteriu de fine tuning (irigații, culturi permanente, producții medii). În cele 45 UAT se regăsesc 23 UAT care au fost eligibile în perioada 2015-2018, dar care vor fi excluse pe baza criteriului de fine tuning „irigații” din zona eligibilă a sM13.2 începând cu anul 2019 şi 1 UAT eligibilă în perioada 2015-2018 care va fi exclus pe baza criteriului de fine tuning „irigații și producții medii”

UAT eligibile în cadrul sM.13.2 în perioada 2015-2018, dar propuse pentru a fi excluse începând cu anul 2019 din zona eligibilă sM.13.2 în urma actualizării procesului de fine tuning în metodologia de desemnare

Pentru aceste 23 UAT se va realiza o reducere progresivă a plăților, în limitele prevăzute la art. 31 alin. (5) al R.1305/ 2013, aşa cum este indicat în PNDR 2014-2020:

– în anul 2019 – nivelul plății compensatorii este de 62 euro/ha/an (reprezentând 66% din valoare plății acordate în zonele care au fost eligibile în perioada de programare 2007-2013(*) în temeiul art. 36 lit. (a) punctul (ii) din R.1698/2005 / art. 19 al R.1257/1999) şi
– în anul 2020 – 25 euro/ha/an (20% din valoare plății acordate în zonele care au fost eligibile în perioada de programare 2007-2013(*) în temeiul art. 36 lit. (a) punctul (ii) din R.1698/2005 / art. 19 al R.1257/1999, dar nu mai puțin de 25 euro/ha/an).

(*) Valoarea plății acordate în zonele care au fost eligibile în perioada de programare 2007-2013 în temeiul art. 36 lit. (a) punctul (ii) din R.1698/2005 / art. 19 al R.1257/1999 – ZSD (zone semnificativ defavorizate) a fost de 94 €/ha/an.

În consecință, începând cu anul 2019 zona eligibilă pentru sM13.2 va putea include 757 UAT cu o suprafață agricolă de 4,37 mil. ha, în lista acestor UAT aflându-se 11 noi UAT faţă de desemnarea anterioară (excluse în procesul inițial de fine tuning în baza criteriilor analizate)

 

UAT neeligibile în cadrul sM.13.2 în perioada 2015-2018, dar care sunt propuse pentru a fi incluse în zone eligibile începând cu anul 2019 în urma actualizării procesului de fine tuning în metodologia de desemnare

Pe baza rezultatelor obținute ca urmare a acestor reevaluări, a fost actualizată Metodologia de desemnare a zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale eligibile în cadrul Măsurii 13, care împreună cu lista UAT LAU2 eligibile, a fost aprobată odată cu cea de-a VIII-a versiune a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 de către Comisia Europeană (COM) în luna decembrie 2018 prin Decizia C(2018) 8660.

 

Ultima modificare Miercuri, 17 Aprilie 2019 15:31

Login pentru a posta comentarii
Go to top