OBLIGAȚII pentru PLATA SUBVENȚIEI APIA pentru PĂȘUNE!

SUBVENȚII APIA 2020! Subvenția APIA pe hectar este plătită anul acesta și pentru pășunile pe care nu se asigură încărcătura minimă de animale. Pentru a încasa banii însă, crescătorii de animale, fermierii, asociațiile crescătorilor sau composesoratele au obligații care trebuie îndeplinite până la data de 1 august 2020 și respectiv 15 octombrie 2020.

În cazul în care proprietarul de pajiște permanentă, persoană fizică, nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual pe suprafeţele de pajiști permanente aflate în proprietate până la data limită de 1 august 2020. Fermierul este obligat să prezinte la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) documentele privind depozitarea /valorificarea fânului pentru consumul cu animalele deținute şi/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care vor fi prezentate până la data de 15 octombrie a anului de cerere.

Aceleași obligații le au și persoanele juridice care au solicitat subvenția APIA pentru pășune, iar documentele pe care trebuie să le prezinte la APIA sunt documentele doveditoare ale valorificării fânului și/sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.

În cazul în care formele asociative de proprietate în calitate de fermier activ, care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă, pe pajiştile aflate în proprietatea lor nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate, până la data de 1 august 2020.

Pentru formele de organizare asociaţii şi composesorate, care nu respectă încărcătura de 0,3 UVM/ha cu animalele membrilor, şi activitatea agricolă minimă constă asigurarea unui cosit anual până la data de 1 august 2020, fermierii vor prezenta la APIA: facturile valorificării fânului și/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute și/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.

Login pentru a posta comentarii
Go to top