Partenerii sociali europeni din agricultură semnează o declarație comună privind protecția lucrătorilor sezonieri

La 15 mai 2020, partenerii sociali din agricultură EFFAT și GEOPA-COPA, reprezentând interesele lucrătorilor și angajatorilor din sector, au semnat o declarație comună care oferă puncte de acțiune clare pentru asigurarea că lucrătorii sezonieri veniți din statele membre ale UE pot experimenta o muncă și un loc de muncă decent condițiile și accesul la locul de muncă în deplină siguranță în timpul pandemiei curente.
În urma focarului de coronavirus și a restricțiilor de frontieră instituite de statele membre, Comisia Europeană a emis, la 30 martie 2020, linii directoare privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor pentru a răspunde la deficiențele de forță de muncă din sectoarele esențiale, precum agricultura.
EFFAT consideră că salvgardarea sănătății și securității lucrătorilor ar trebui să fie principiul director pentru orice măsură luată pentru a face față acestor deficiențe de muncă, alături de accesul la condiții de muncă decente, locuințe și de viață, precum și respectarea drepturilor sociale fundamentale, inclusiv egalitatea de tratament, în timp ce în același timp, recunoașterea nevoilor speciale ale lucrătorilor sezonieri vulnerabili.
Declarația EFFAT a co-semnat (a se vedea în partea de jos a paginii) prezintă acțiuni detaliate pe care trebuie să le întreprindă angajatorii pentru a proteja lucrătorii sezonieri în timpul focarului de COVID-19, inclusiv:

  • Lucrătorii trebuie să fie contactați în țara lor de origine prin telefon sau prin e-mail și trebuie să li se ofere informații relevante despre activitatea lor în țara gazdă. După transmiterea acestor documente, lucrătorilor li se va asigura transportul și accesul gratuit în țara gazdă, în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene. Autoritățile de frontieră vor fi informate în consecință.
  • Angajatorii trebuie să asigure aplicarea reglementărilor naționale relevante în materie de securitate și sănătate. În plus, toți lucrătorii trebuie să li se ofere gratuit EPP-ul necesar. Distanța socială trebuie respectată pe parcursul muncii pe teren și în spațiile de cazare.
  • Înainte de transportul legat de muncă, cum ar fi de la cazare la locul de muncă, trebuie să se ia temperatura corpului lucrătorilor și să fie furnizate măști, mănuși și alte echipamente de igienă. Muncitorii sezonieri trebuie să fie informați despre normele de sănătate și siguranță și măsurile de protecție într-un limbaj pe care îl înțeleg.
  • Angajatorii garantează că salariile pentru lucrătorii sezonieri sunt în conformitate cu contractele colective aplicabile sau cu legislația națională și că lucrătorii sezonieri sunt înregistrați și asigurați în conformitate cu legile locale de protecție socială și contractele colective.
  • Autoritățile medicale relevante trebuie avertizate imediat cu privire la orice suspiciune de contagiune COVID-19.

Secretarul general al EFFAT, Kristjan Bragason, a felicitat-o ​​pe Valentina Vasilyonova, președintele sectorului agricol din cadrul EFFAT, pentru contribuția la declarație. El a spus:
„Această pandemie a scos din nou lumină asupra condițiilor de muncă și de muncă inacceptabile care adesea afectează lucrătorii din agricultură. Declarația este un pas pozitiv înainte și sunt fericit GEOPA s-a angajat ca aceste principii clare să fie respectate în toată Europa. Acum este important ca toate persoanele care fac față în Europa să respecte aceste condiții și solicităm GEOPA să ne ajute în monitorizarea implementării lor.
„De asemenea, încurajăm Comisia Europeană să asculte cererile noastre de lungă durată de acțiuni concrete și obligatorii practicabile pentru a proteja lucrătorii sezonieri din interiorul UE și din țările terțe.”
 
Declarația comună a partenerilor sociali europeni ai agriculturii privind desfășurarea lucrătorilor sezonieri din țările europene:  EN | DE | ES | FR | IT | PL

Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe AGROSTAR este organizatie reprezentativa la la nivel national  si este membra a  EFFAT si UITA.

Login pentru a posta comentarii
Go to top