Implicarea lucrătorilor în gestionarea crizei Covid-19 - Declarație comună a industriei ETUC și ETUFs, Europa, UNI Europa, EFFAT, EPSU, ETF, EFBWW

Timpul s-a terminat: acțiuni concrete și rapide necesare pentru aplicarea drepturilor la implicarea lucrătorilor în anticiparea și gestionarea impactului crizei COVID-19
La trei luni după ce criza de sănătate a COVID-19 a lovit lumea și mii de oameni și-au pierdut viața, Uniunea Europeană se confruntă acum procese de restructurare masivă în diferite sectoare.
Dialogul social, negocierea colectivă și implicarea lucrătorilor la locul de muncă sunt esențiale pentru formarea proceselor de restructurare responsabile.
Drepturile lucrătorilor la informații, consultări și participare care decurg din legislația UE și națională trebuie să fie puse în aplicare și respectate, întrucât restructurarea va afecta sănătatea, condițiile de muncă și locul de muncă și, astfel, înainte de finalizarea oricărei decizii.
Aceasta este o condiție necesară pentru ca orice restructurare să fie anticipată și gestionată în mod corespunzător într-un mod social responsabil. Implementarea acordului partenerilor sociali din UE privind drepturile de informare și consultare pentru lucrătorii și funcționarii publici din administrațiile administrației centrale printr-o directivă a devenit cu atât mai urgentă.
Din păcate, practica de afaceri arată foarte limitat la nicio implicare a reprezentanților lucrătorilor și sindicatelor în luarea deciziilor strategice, dacă există.
Este inacceptabil faptul că - în această criză dramatică - companiile și administrațiile nu respectă obligațiile lor legale de a informa și consulta reprezentanții lucrătorilor înainte de a lua decizii care vor avea impact asupra locurilor de muncă și a condițiilor de muncă.
Este inacceptabil ca autoritățile publice să nu intervină pentru a se asigura că drepturile lucrătorilor în acest domeniu sunt puse în aplicare pe deplin.
Într-unul dintre momentele cele mai critice pentru lucrătorii europeni, reprezentanții lor la locul de muncă trebuie - atât la nivel național, cât și la nivel european și înainte de a lua orice decizie - să aibă:

  • acces în timp util la informații actualizate semnificative și complete despre impactul posibil al crizei COVID-19 asupra performanței economice a companiei, asupra locurilor de muncă și a condițiilor de muncă;
  • timp și resurse suficiente pentru a efectua o evaluare aprofundată a informațiilor furnizate cu sprijinul experților economici / financiari pentru a lucra la alternative la concedieri, închideri și orice alte măsuri care ar avea un impact negativ asupra intereselor lucrătorilor;
  • oportunitatea autentică de a discuta aceste alternative cu factorii de decizie reali, inclusiv conducerea de conducere și membrii consiliului (dacă este cazul), care trebuie să ofere un răspuns motivat la alternativele propuse și justificarea deciziei finale care va fi luată;
  • garanția că nerespectarea obligațiilor de informare, consultare și participare justifică sancțiuni descurajante, respectiv suspendarea deciziei de conducere până la respectarea corespunzătoare a drepturilor lucrătorilor.

Solicităm instituțiilor naționale europene și naționale să întreprindă acțiuni concrete și rapide pentru a garanta aplicarea efectivă a drepturilor lucrătorilor pentru a fi informați, consultați și pentru a participa la luarea deciziilor înainte de adoptarea oricărei decizii. Trebuie clarificat faptul că impactul socio-economic al crizei COVID-19 stârnește obligația conducerii de a lansa procese naționale și transnaționale de informare și consultare cu reprezentanții lucrătorilor cât mai curând.
Timpul se scurge și insistăm asupra urgenței situației: planurile de restructurare masivă legate de COVID-19 au început deja. Dialogul social în timp util și de calitate la locul de muncă este un pilon necesar pentru a asigura o ieșire din criza COVID-19 într-un mod social responsabil.
Isabelle Schömann, secretar confederal ETUC
Luc Triangle, secretar general al industriei
Oliver Röthig, secretar regional UNI-Europa,
Kristjan Bragason, secretar general al EFFAT,
Jan Willem Goudriaan, secretar general al EPSU,
Livia Spera, secretar general interimar
Tom Deleu, secretar general al EFBWW,
versiune pdf a declarația disponibilă aici

Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe AGROSTAR este organizatie reprezentativa la la nivel national  si este membra a  EFFAT si UITA.

.

Login pentru a posta comentarii
Go to top