Subvenții APIA. Cazurile de forță majoră ce trebuie anunțate în termen de 15 zile

 

Cazuri de forță majoră ce trebuie anunțate la APIA, în scris, în cel mult 15 zile, pentru a nu pierde subvenția pe suprafață sau animale. Un nou ordin pentru fermieri evidențiază din nou procedura privind situațiile deosebite care trebuie comunicate de urgență pentru păstrarea plăților directe.

 

Pe site-ul APIA a fost publicat vineri, 22 septembrie, Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) nr. 393/21.09.2023 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru condiţionalitate începând cu anul de cerere 2023. În document se precizează și care sunt cazurile de forță majoră pentru subvenții, adică situațiile în care fermierii pot scăpa de penalizări sau de tăierea în întregime a subvențiilor.

 

Fermier în câmp

Cum pot declara fermierii forța majoră pentru salvarea plăților 

După cum se știe deja normele de condiționalitate, așa-numitele GAEC-uri, sunt obligatorii pentru subvenții iar unele dintre aceste condiții au adus nemulțumiri printre fermieri. Sunt situații însă în care fermierii își pot salva subvenția dacă nu pot respecta aceste condiționalitate.

Astfel, în situația în care normele privind condiționalitatea nu sunt respectate pe întreaga exploataţie agricolă şi pe tot parcursul anului calendaristic în cauză, fermierilor și altor beneficiari li se vor aplica sancțiuni administrative, cu excepţia cazurilor de forţă majoră și circumstanţe excepţionale.

 

Sancțiunile administrative se aplică prin reducerea plăților sau excluderea de la întregul cuantum al plăților pentru subvenții, care au fost acordate sau urmează a fi acordate fermierilor și altor beneficiari în cauză, aferent anului calendaristic în care a avut loc constatarea neconformității.

Pentru calcularea reducerilor și a excluderilor respective, se ține seama de gravitatea, amploarea, persistența sau caracterul repetitiv și de caracterul deliberat al neconformității constatate.

Cazurile de forță majoră și circumstanțe excepționale pentru subvenții APIA sunt:

a) o catastrofă naturală gravă sau un fenomen meteorologic sever care afectează grav exploatația;
b) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate pe exploatație;
c) o epizootie, un focar de boală a plantelor sau prezența unor dăunători ai plantelor care afectează parțial sau integral șeptelul sau culturile beneficiarului;
d) exproprierea întregii exploatații sau a unei mari părți a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;
e) decesul beneficiarului;
f) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului.

 

Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale prevăzute de art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2021/2116 sunt anunţate, în scris, de către fermieri la centrul local/judeţean al APIA unde au depus cererea de plată, printr-o Înştiinţare cu privire la cazurile de forţă majoră prevăzută în Anexa nr. 8 la prezentul ghid, la care sunt ataşate actele originale de constatare a situației de forță majora/circumstantă excepțională invocată în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare (art. 34 și 35 din HG nr. 1571/2022,).

Sancţiunile se aplică numai dacă neconformitatea este rezultatul unei acțiuni sau omisiuni imputabile direct fermierului/beneficiarului și dacă este îndeplinită una sau ambele dintre următoarele condiții:

a) neconformitatea este legată de activitatea agricolă a beneficiarului;
b) neconformitatea vizează exploataţia agricolă a beneficiarului sau alte suprafețe gestionate de fermier/beneficiar;

Nu se aplică sancțiuni administrative dacă:
1. neconformitatea este determinată de cazurile de forță majoră sau de circumstanțele excepționale;
2. neconformitatea este determinată de un ordin din partea unei autorități publice (dispoziții ale actelor normative).

Nu se aplică sancțiuni administrative în cazul ajutoarelor naționale tarnzitorii (ANT), conform art. 20 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 1571/2022, cu modificările și completările ulterioare ulterioare.

Lista intervențiilor pentru care se poate aplica ”forța majoră” 

Sistemul de sancţiuni administrative pentru care se poate recurge la forța majoră sunt:

a) plăților directe decuplate:
i. sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității;
ii. sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității;
iii. sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri;
iv. schemele pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor (eco-schemele);

b) plăților directe cuplate:
i. sprijin cuplat pentru venit în sectorul vegetal;
ii. sprijin cuplat pentru venit în zootehnie;

c) plăților pentru angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare; plăților pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone; plăților pentru menținerea suprafețelor împădurite prin programele naționale pentru dezvoltare rurală.

 

Sistemul de sancţiuni administrative pentru condiţionalitate se aplică și măsurilor compensatorii de mediu și climă din PNDR 2014-2020, atunci când cheltuielile pentru angajamentele aflate în derulare din PNDR 2014-2020 sunt finanțate din bugetul PS 2023-2027:
a) împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite – submăsura 8.1 (Beneficiarii Primei 2);
b) agro-mediu și climă – măsura 10;
c) agricultură ecologică – măsura 11 (submăsurile 11.1 și 11.2);
d) plăți compensatorii în zona montană (ANC ZM) – submăsura 13.1;
e) plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice (ANC SPEC) – submăsura 13.3;
f) plăți pentru angajamente de silvo-mediu – submăsura 15.1.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/272856/subventii-apia-cazurile-de-forta-majora-ce-trebuie-anuntate-in-termen-de-15-zile/

Ultima modificare Joi, 28 Septembrie 2023 08:34

Login pentru a posta comentarii
Go to top