Parlament: Subvenție nouă de la APIA pentru crescătorii de vaci – 70 euro/animal

 

Subvenție nouă prin APIA pentru crescătorii de bovine, un proiect depus în Parlament. O plată nouă pe cap de animal este solicitată pentru fermierii care cresc vaci din rase de carne și bivolițe. Cuantumul ar urma să fie de 70 euro/cap de animal, după cum a anunțat vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, deputatul UDMR Lóránd Magyar, cel care a depus în Parlament un proiect care să aducă sume în plus pentru crescătorii de animale.

 

Crescătorii de vaci din rase de carne și bivolițe ar putea beneficia în viitorul apropiat de o nouă subvenție în cuantum de 70 de euro/cap de animal, acordată prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Propunerea a fost depusă în Parlament și are mai mulți inițiatori, printre care și vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, Lóránd Magy.

Dacă se va aplica, schema de ajutor se va acorda în contextul crizei provocatede agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, valabilă până la data de 31 decembrie 2024, în scopul compensării pierderilor generate de creşterea preţurilor la furaje, energie electrică, gaze naturale, combustibil, forţă de muncă şi alte costuri.

De precizat că fermierii care dețin vaci de lapte au primit deja un ajutor similar, în cuantum de 110 euro/cap.

 

 

Vacile din rase de carne ar putea beneficia de o nouă subvenție

Ajutor de stat pentru crescătorii de animale, în cuantum de 70 euro/ cap vacă de carne/bivoliţă

Potrivit unui anunț al senatorului, Lóránd Magyar, vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților și unul dintre inițiatorii proiectului, crescătorii de vaci de carne au fost discriminați, întrucât până acum sprijinul excepțional achitat fermelor de bovine în acest an a putut fi solicitat doar pentru vacile de lapte.

Noul proiect de lege vine să facă dreptate  pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul vacilor de carne şi al bivoliţelor, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a fost depus în Parlament și prevede o plată de 70 euro/cap de vacă de carne și bivoliță. Inițiativa legislativă are nevoie de aprobarea Senatului, a Camerei Deputaților care este for decizional și promulgarea de la președintele Klaus Iohannis. Ca să devină lege, proiectul trebuie publicat și în Monitorul Oficial.

Condiții pentru noul ajutor de stat, propus în Parlament

 

Ajutorul de stat s-ar putea acorda crescătorilor de animale care deţin vaci de carne şi bivoliţe. Fermierii vor trebui să deţină vaci de carne şi/sau bivoliţe în exploataţie cu cod ANSVSA înscrisă în Baza Națională de Date (BND) până la 1
octombrie 2023, inclusiv.

Alte condiții:

a) deţin la data depunerii cererii, în exploataţie cu cod ANSVSA înscrisă în BND până la 1 octombrie 2023, inclusiv, şi/ sau în exploataţii cu cod ANSVSA ale asociaţiilor/ cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat, vaci de carne şi/ sau bivoliţe;
b) sunt înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI şi deţin cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
c) vacile de carne pentru care se solicită ajutor de stat trebuie să fie înscrise în secţiunea principală sau vacă metisă cu rasă de carne, înregistrată în secţiunea suplimentară a registrului genealogic care a fatat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în BND sau vacile provenite din import, înscrise/înregistrate în secţiunea principală/suplimentară a registrului genealogic de pe teritoriul României, care au fatat pe teritoriul ţării de provenienţă.
d) bivoliţele pentru care se solicită ajutor de stat trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară, care a fatat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în BND;
e) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi-costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiuniiRusiei împotriva Ucrainei (2022/C 426/01) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 426 din 9 noiembrie;
f) nu se află în lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2023, inclusiv, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o deciziedefinitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2023.


Cererile se vor depune la APIA. Plata – până la 31 decembrie 2024

 

Dacă proiectul se va aplica, beneficiarii vor depune la centrele judeţene/ locale şi/ sau la centrul din municipiul Bucureşti
ale/ al APIA, o cerere de solicitare a ajutorului pentru efectivul de vaci de carne şi/ sau bivoliţe deţinut de beneficiar la data depunerii acesteia care cuprinde şi-declaraţia pe propria răspundere că nu se află în lichidare sau faliment la data de 24 februarie 2023.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente justificative:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi o copie a BI/CI al/ a reprezentantului legal;
b) coordonate bancare/ trezorerie.
c) documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – SNIIA, din care rezultă efectivul de vaci de carne/ bivoliţe la data depunerii cererii, în exploataţia/exploataţiile cu cod atribuit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, înscrisă/ înscrise în cerere.
d) adeverinţa eliberată de agenţia/ asociaţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de came în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară.
e) adeverinţa eliberată de agenţia/ asociaţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bivoliţelor în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară.

Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat şi a documentelor justificative va fi de 30 zile lucrătoare. Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2024.

 

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 30.865.775 lei, echivalentul sumei de 6.265.000 euro, se asigură de la bugetul de stat. Proiectul mai prevede că dacă rămân sume nefolosite banii se împart beneficiarilor proporţional cu numărul capetelor de vacă de carne/bivolițe.

Dacă va fi aprobată, schema de ajutor de stat pentru crescătorii de bovine și bubaline are nevoie de aprobarea Comisiei Europene.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/275562/parlament-subventie-noua-de-la-apia-pentru-crescatorii-de-vaci-70-euro-animal/

Ultima modificare Marți, 31 Octombrie 2023 07:39

Login pentru a posta comentarii
Go to top