Fonduri europene pentru promovarea produselor agroalimentare. Buget, condiții, termene

 

 

Comisia Europeană alocă anul viitor 186 de milioane de euro pentru promovarea produselor agroalimentare.

În 2024, Comisia Europeană va aloca 185,9 milioane de euro pentru finanţarea activităţilor de promovare a produselor agroalimentare sustenabile şi de înaltă calitate din UE, atât în Uniune, cât şi în afara sa, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

 

Programul de lucru privind politica de promovare pentru 2024, adoptat de Comisie, vizează dezvoltarea unor noi oportunităţi de piaţă, ţinând seama, totodată, de priorităţile politice, de analiza proiecţiilor privind exporturile spre pieţele existente şi emergente şi de contribuţiile părţilor interesate.

 

Campaniile de promovare a produselor agricole din UE sunt menite a deschide noi oportunităţi de piaţă pentru fermierii din Uniunea Europeană şi pentru industria alimentară a UE în general şi a-i ajuta pe aceştia să îşi asigure stabilitatea activităţilor lor economice existente. În plus faţă de sporirea producţiei şi consumului sustenabile de produse agricole, politica de promovare sprijină şi redresarea sustenabilă a sectorului agroalimentar al UE într-un context economic dificil.

 

 

Cum se împart fondurile europene pentru promovarea produselor agroalimentare

Fondurile europene disponibile pentru campaniile selectate în 2024 sunt împărţite între promovarea pe piaţa internă a UE şi promovarea în ţări terţe, alocările fiind de 81,3 milioane de euro şi, respectiv, de 85,1 milioane de euro. În afara UE, ţările şi regiunile cu un mare potenţial de creştere – printre care se numără China, Japonia, Coreea de Sud, Singapore şi America de Nord – sunt identificate ca ţinte principale ale programelor de promovare. Regatul Unit rămâne una dintre principalele pieţe de export pentru produsele agroalimentare din UE, absorbind peste 20% din exporturile din UE-27.

Comisia Europeană cofinanţează până la 80% din proiectele selectate, prezentate de operatori privaţi, şi, de asemenea, îşi desfăşoară propriile campanii de comunicare în ţări terţe. Activităţile de promovare includ participarea la târguri agroalimentare, organizarea de delegaţii de afaceri în ţări terţe şi elaborarea de manuale privind accesul pe piaţă pentru exportatori.

Campaniile de promovare selectate în 2024 ar urma să prezinte produse realizate prin practici agricole sustenabile, care contribuie la reducerea dependenţei de pesticide şi antimicrobiene, la reducerea la minimum a fertilizării solurilor şi a poluării apelor, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la consolidarea agriculturii ecologice şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii animalelor. Se vor aloca 62 de milioane de euro anume pentru astfel de produse agroalimentare realizate în mod sustenabil, inclusiv 42 de milioane de euro pentru produsele ecologice. Unul dintre rezultatele preconizate constă într-o şi mai amplă recunoaştere de către consumatori a logo-ului UE pentru producţia ecologică şi în sporirea consumului de produse ecologice, conform planului de acţiune al UE pentru dezvoltarea producţiei ecologice.

Un alt obiectiv este sporirea gradului de conştientizare în privinţa sistemelor de calitate ale UE şi în privinţa produselor înregistrate ca denumiri de origine protejate (DOP), indicaţii geografice protejate (IGP) şi specialităţi tradiţionale garantate (STG). În prezent, sunt protejate peste 3.500 de denumiri de produse agroalimentare şi de băuturi, ceea ce garantează produse autentice pentru consumatori şi păstrează patrimoniul cultural şi culinar al UE.

De asemenea, un element esenţial al politicii de promovare a UE rămâne promovarea consumului de fructe şi legume proaspete, în contextul unei alimentaţii echilibrate. Concluzia celei mai recente analize privind punerea în aplicare a programului este că fructele şi legumele au fost principala categorie de produse care a făcut obiectul cofinanţării de către UE a politicii de promovare, cu o alocare de 19-30% din bugetul anual total al politicii de promovare în perioada 2016-2019. În programul de lucru pentru 2024 vor fi alocate peste 18 milioane de euro pentru promovarea fructelor şi legumelor proaspete. Campaniile pentru aceste produse pot fi, însă, finanţate şi din restul bugetului alocat promovării. Activităţile de promovare care vizează consumatorii de pe piaţa internă ar trebui să ţină seama de orientările despre nutriţie elaborate de statul membru/statele membre vizat(e) şi să fie conforme cu orientările respective.

Fonduri promovare produse agroalimentare. Sesiunea de proiecte, în perioada 18 ianuarie-14 mai 2024

Cererile de propuneri sunt gestionate de Agenţia Executivă Europeană pentru Cercetare (REA). Printre numeroasele şi diversele organisme eligibile pentru a solicita finanţare şi a-şi prezenta propunerile se numără organizaţiile profesionale, organizaţiile de producători şi grupurile agroalimentare responsabile cu activităţi de promovare. Aşa-numitele programe ”simple” pot fi prezentate de o singură organizaţie sau de mai multe organizaţii din aceeaşi ţară a UE. Programele ”multinaţionale” sunt prezentate de cel puţin două organizaţii naţionale din cel puţin două state membre sau de una sau mai multe organizaţii europene. Pe site-ul REA este disponibilă o hartă a tuturor campaniilor aflate în desfăşurare în lume.

 

Pe 31 ianuarie şi 1 februarie 2024 va avea loc un eveniment de informare la Bruxelles şi online. Acest eveniment de informare va avea menirea de a prezenta mai în detaliu criteriile de eligibilitate şi de atribuire şi experienţele beneficiarilor programelor finanţate şi, de asemenea, de a facilita contactele între potenţialii parteneri de proiecte.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/277924/fonduri-europene-pentru-promovarea-produselor-agroalimentare-buget-conditii-termene/

Ultima modificare Luni, 20 Noiembrie 2023 17:35

Login pentru a posta comentarii
Go to top