Sindicatele se luptă cu Furtuna pentru Drepturile Muncitorilor


Sindicatele din Europa și nu numai se confruntă cu atacuri sistematice și direcționate la adresa drepturilor fundamentale ale lucrătorilor.

Într-o eră marcată de ascensiunea populismului și a guvernelor de dreapta, suntem în fruntea apărării drepturilor și siguranței lucrătorilor. Evoluțiile recente din peisajul politic au stârnit îngrijorări cu privire la erodarea drepturilor sindicale, cum ar fi restricțiile privind dreptul la grevă, observate în Marea Britanie, Franța, Belgia, Slovenia, si acum Finlanda.

Ca răspuns, Comitetul Executiv EFFAT a cerut să se unească în apărarea drepturilor lucrătorilor și subliniază importanța respectării convențiilor internaționale ale muncii, recunoașterea dreptului la grevă ca drept fundamental, apărarea dreptului de organizare și angajare în negocieri colective și îndemnând guvernele să proteja și sporește drepturile lucrătorilor. Aceste acțiuni sunt cruciale în fața unei crize în creștere a costului vieții și a necesității de a combate inegalitățile tot mai mari.

În special, EFFAT adoptă o poziție hotărâtă în această privință:

  • Reafirmarea angajamentului față de convențiile OIM: EFFAT recunoaște și respectă importanța Convențiilor nr. 87, 98 și 151 ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM). Aceste convenții protejează drepturile fundamentale, inclusiv libertatea de asociere și dreptul de organizare, iar EFFAT pledează pentru implementarea lor cuprinzătoare.
  • Recunoașterea dreptului la grevă ca fiind fundamental: EFFAT subliniază dreptul la grevă ca element fundamental și indispensabil al societăților democratice, jucând un rol crucial în protejarea intereselor și drepturilor lucrătorilor.
  • Apărarea dreptului de organizare și negociere colectivă: EFFAT se opune vehement oricăror încercări de a submina dreptul lucrătorilor de a se organiza, de a forma sindicate și de a participa la negocieri colective, considerând aceste elemente drept pietre de temelie ale unei societăți juste, echitabile și democratice.
  • Subliniind respectul pentru sindicate și drepturile de negociere colectivă: EFFAT solicită respectarea maximă a drepturilor sindicatelor și a principiilor negocierilor colective, care servesc drept elemente de bază ale unei societăți juste, echitabile și democratice.
  • Sprijinirea drepturilor sindicale în alegeri: EFFAT îndeamnă partidele politice implicate în alegeri să susțină drepturile sindicale, capacitatea de a se organiza și de a se angaja în negocieri colective, precum și să apere dreptul la grevă.
  • Un apel la acțiune către guverne: EFFAT încurajează cu tărie guvernele să protejeze și să consolideze drepturile lucrătorilor, dreptul de organizare și negociere colectivă, să protejeze dreptul la grevă și să promoveze bunăstarea clasei muncitoare.

 

Sursa:

https://effat.org/ro/in-the-spotlight/trade-unions-battle-the-storm-for-workers-rights/

Ultima modificare Luni, 26 Februarie 2024 22:33

Login pentru a posta comentarii
Go to top