Subvenția pe familia de albine – condiții, acte necesare, termene, plăți

 

 

Subvenție pe familia de albine – condiții, acte necesare, termene cereri, plăți. Apicultorii pot cere de astăzi, vineri – 1 martie, la Direcțiile Agricole Județene de care aparțin, schema de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Plata are un cuantum de 25 de lei/familia de albine.

 

Crescătorii de albine pot solicita de astăzi, vineri – 1 martie, cei 25 de lei alocați de Ministerul Agriculturii pentru fiecare familie de albine. Ordonanță de urgență nr.14/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol a fost publicată ieri, joi – 28 februarie în Monitorul Oficial nr. 166 și se află în vigoare de la aceeași dată.

 

 

Apicultorii pot cere ajutor de 25 de lei

Subvenția pe familia de albine – termene

Conform legislației prevăzute în Ordonanța de urgență nr.14/2024, ”perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat și a documentelor justificative este de 30 de zile lucrătoare începând cu ziua următoare intrării în vigoare ordonanței de urgență”. Cum documentul a fost publicat ieri, 29 februarie, în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la aceeași dată, apicultorii pot depune de astăzi cererile la Direcțiile Agricole.

Documentele care vor fi depuse/transmise în copie de către beneficiar trebuie să poarte sintagma „conform cu originalul” și vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar. În plus, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” treuie să transmită DAJ, în format letric și electronic, lista apicultorilor cu numărul de stupi și numărul de familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 31 decembrie 2023.

Beneficiarii au obligația să anunțe orice modificare privind datele din cerere la DAJ unde a depus cererea de acordare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare, dar nu mai târziu de data aprobării la plată.

 

Ajutor de stat pe familia de albine – condiții

Pentru a putea beneficia de ajutorul de stat pe familia de albine, stuparii trebuie să respecte următoarele condiții de eligibilitate:

-să dețină la data de 31 decembrie 2023 familii de albine înscrise în baza naţională de date apicolă gestionată de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, prin Oficiile pentru Zootehnie Județene, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017, cu modificările și completările ulterioare, în exploatații apicole/stupine autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA;
– să dețină familii de albine în exploatații apicole/stupine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar la data depunerii cererii;

 

Subvenția pe familia de albine – acte necesare

Apicultorii trebuie să depună la DAJ, pe lângă cererea de solicitare a sprijinului care va cuprinde şi declaraţia pe propria răspundere că nu se află în lichidare sau faliment la data de 24 februarie 2022, și o serie de documente justificative, astfel:

 

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
b) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;
c) copie a atestatului de producător;
d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a exploataţiei apicole/stupinei, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei, care atestă că solicitantul deţine familii de albine la data depunerii cererii.

Plata ajutorului de stat se va efectua până la data de 30 iunie 2024. Se pot efectua plăți și după această dată pentru conturi invalide, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/286594/subventia-pe-familia-de-albine-conditii-acte-necesare-termene-plati

Ultima modificare Duminică, 03 Martie 2024 09:38

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top