AGROSTAR

AGROSTAR

Apicultorii vor primi saptamana viitoare sumele promise de Guvern pentru plata ajutoarelor necesare in vederea acoperirii unei parti din pierderile pe care le-au suferit in acest an din cauza vremii nefavorabile, cu efecte directe asupra scaderii productiei de miere, a declarat duminica ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

Statul va subventia 50% din pretul pe care crescatorii de ovine il platesc pentru berbecutii de reproductie, ajutorul financiar având ca scop dezvoltarea perfomantelor animalelor pe linie genetica, a declarat duminica ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, prezent in localitatea Costesti, la expozitia anuala dedicata rasei de ovine turcana.

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat ca in cursul acestei luni va fi lansata o schema pentru zona privata - start up-uri, destinata tinerilor intre 16 si 25 de ani, potrivit Agerpres.

"O sansa pentru toti si toate"

“O şansă pentru toţi şi toate”

POSDRU / 144 / 6.3 / S / 135337

 

Asigurarea unui acces nediscriminatoriu pe piaţa muncii a persoanelor de sex feminin, în cadrul efortului de integrare a României în peisajul socio-economic european, reprezintă o necesitate de nivel naţional. Totodată, este evident că îndeplinirea acestui demers atrage după sine reale şi multiple beneficii de ordin social.

În acest important context, proiectul “O şansă pentru toţi şi toate” propune ca obiectiv general tocmai încurajarea accesului egal pe piaţa muncii, prin creşterea oportunităţilor de ocupare pentru grupul-ţintă vizat, unul format din femei tinere, fără studii superioare, neangajate şi provenite atât din mediul rural cât şi din cel urban.

Obiectivul general al proiectului

Încurajarea accesului egal pe piaţa muncii în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Sud Est în vederea creşterii oportunităţilor de ocupare a 739 de femei din mediul rural şi urban aferent celor patru  regiuni de dezvoltare.

Obiective specifice

1.     Creşterea şaselor de ocupare pentru 739 de femei din cele patru regiuni de dezvoltare vizate, prin participarea la programele de formare, de calificare / recalificare şi de iniţiere desfăşurate în cadrul proiectului;

2.    Încurajarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor din cele patru regiuni de implementare a proiectului în vederea demarării unor activităţi independente;

3.    Dezvoltarea unui instrument inovativ de promovare a incluziunii sociale şi de creştere a şanselor de ocupare pentru toate cele 739 de femei care formează  grupul-ţintă.

 

PARTENER TRANSNAŢIONAL

Centro de Studios Infer S.L. (Murcia, Spania)

 

Partenerul transnaţional din cadrul proiectului “O şansă pentru toţi şi toate” este o societate privată autorizată ca furnizor de formare în Spania. Deţine, de asemenea, o bogată expertiză în gestionarea proiectelor cofinanţate din Fondul Social European.

 

Centro de Studios Infer S.L. a fost înfiinţată în anul 1993, propunându-şi ca obiectiv formarea si recalificarea atat a persoanelor active, si a somerilor, cat si a grupurilor in risc de excluziune sociala, dezvoltand proiecte adaptate particularitatilor fiecarui sector.

 

Organizaţia spaniolă va fi implicată în activităţile proiectului care vizează realizarea de transfer de cunoştinţe teoretice, informaţii şi promovarea de bune practici şi poveşti de succes în afaceri din Spania, o ţară a Uniunii Europene cu o cultură antreprenorială mai dezvoltată decât a României.

 

PARTENER NAŢIONAL

Asociaţia Femeilor din mediul rural Olt

 

Partenerul naţional din cadrul proiectului este reprezentat de o organizaţie înfiinţată în martie 2012, al cărei obiectiv general constă în stimularea şi sprijinirea implicării femeilor în viaţa comunităţilor rurale.

 

Cele mai importante activităţi desfăşurate de către Asociaţia Femeilor din mediul rural Olt vizează identificarea nevoilor de informare şi de consiliere a femeilor din comunităţile rurale, furnizarea de servicii de informare şi de consiliere şi organizarea de cursuri de formare pentru femeile din mediul rural.

Asociaţia Femeilor din mediul rural Olt va contribui la desfăşurarea activităţilor din proiect la nivelul regiunii Sud – Vest Oltenia prin susţinerea promovării programelor de formare, atragerii, selecţiei şi asigurării unei implicări active din partea grupului-ţintă la nivel regional.

 

“O şansă pentru toţi şi toate” înseamnă…

 

...atragerea şi selecţia grupului-ţintă.

Aceste acţiuni vor fi realizate prin intermediul unei campanii de conştientizare si informare in cadrul careia vor fi postate 300 de postere în locaţii corespunzătoare din localităţile vizate în cele patru regiuni de dezvoltare în care se efectuează implementarea şi vor distribuite broşuri. De asemenea, vor fi publicate anunţuri în mass-media naţională şi locală. Va fi folosită în efortul de comunicare şi reţeaua de facilitatori comunitari ai AGROSTAR, precum şi experienţa în zona Sud-Vest Oltenia a partenerului naţional. Ulterior, selecţia grupului-ţintă va fi realizată pe baza formularelor de înscriere şi a criteriilor reglementate prin metodologie. Se vor organiza minimum 40 de întâlniri informale cu aproximativ 400 de persoane. Participanţii atraşi in activităţile proiectului vor primi materiale promoţionale şi publicitare.

 

...organizarea unui curs de lucrator in comerţ si a unuia destinat lucrătorilor la fabricarea conservelor din legume sau fructe.

Solicitantul (AGROSTAR) va face demersurile necesare autorizării sale ca furnizor de formare profesională în domeniul „lucrător in comerţ", conform metodologiei CNFPA.

Cursul de lucrator In comerţ urmăreşte dobândirea de cunoştinţe şi abilitaţi necesare desfăşurării in bune condiţii şi la standarde de pregătire ridicate a profesiei de lucrator comercial. Cursul are Nivelul I de Calificare şi o durata de 120 ore de teorie şi 240 ore de practică).

Cel de al doilea curs, respectiv cel destinat lucrătorilor la fabricarea conservelor din legume sau fructe, necesită 120 ore de teorie şi 240 ore de practică, fiind un curs de Nivel I de Calificare.

Ambele cursuri se vor finaliza cu evaluarea si certificarea participantelor conform evaluării.

 

...organizarea de cursuri de competenţe antreprenoriale şi iniţiere în competente informatice.

Cursul de competenţe antreprenoriale va dezvolta capacitatea participantelor de a identifica oportunităţi pentru activităţi personale, profesionale şi de afaceri şi de punere a acestora în practică. Formarea presupune 30 de teorie şi 60 de ore de practică.

Cursul de iniţiere în competenţe informatice va facilita învăţarea utilizării unui sistem de calcul şi a PC-ului, a tehnicilor de utilizare a aplicaţiei Microsoft Word, de gestionare a tabelelor cu aplicaţia Microsoft Excel, de realizare a prezentărilor cu aplicaţia Microsoft PowerPoint şi de utilizare a e-mail-ului. Cursul presupune 20 de ore de teorie şi 40 de ore de practică.

Ambele cursuri se vor finaliza cu evaluarea si certificarea participantelor conform evaluării.

 

...sprijin acordat unui număr de 50 femei pentru demararea unei activităţi independente.

Cele mai pregătite şi mai motivate 50 de femei din cele 100 de participante la cursul de antreprenoriat vor beneficia de suport pentru a-şi demara propria afacere. Solicitantul va monitoriza, va evalua şi se va afla în dialog permanent cu cele 50 de femei selectate, urmând ca, până la finalul proiectului, cel puţin 10 femei să îşi deschidă propria afacere.

 

...organizarea de vizite în companii româneşti.

După finalizarea cursurilor de competenţe antreprenoriale şi iniţiere în competenţe informatice, cele 50 de femei selectate pentru a demara o afacere se vor familiariza cu structura unui business prin vizite de câte o zi la companii din regiunile abordate în proiect. Sunt vizate entităţi care au fost dezvoltate de femei sau care au femei în posturi de top management.Se vor realiza 4 vizite, câte una în fiecare regiune vizată în implementare.

 

...activităţi de tip mentorat pentru iniţierea de afaceri.

Se vor realiza, pe de o parte prin intermediul reţelei europeane de mentori voluntari pentru promovarea antreprenoriatului feminin, din reţea facând parte şi 14 oameni de afaceri din Romania. De asemenea, vor fi organizate în fiecare dintre regiunile vizate în implementare câte o întâlnire interactivă de o zi cu antreprenori români, care vor împărtăşi din experienţa şi poveştile lor de succes şi vor răspunde întrebărilor celor 50 de femei.

... organizarea unui schimb de bune practici în Spania.

Cele 10 femei care vor demara o afacere vor beneficia de un schimb de bune practici efectuat în Spania, în cadrul căruia va avea loc o serie de întâlniri cu femei de afaceri din aceasta ţară. Obiectivul acestei activităţi va fi acela de a îmbogăţi cunoştinţele teoretice dobândite de femeile beneficiare şi de a le familiariza cu bunele practici şi cu poveştile de succes în afaceri din această ţară.

 

... crearea şi mediatizarea unui instrument inovativ online de promovare a incluziunii sociale şi de facilitare a ocupării femeilor vulnerabile

În cadrul proiectului  va fi creat şi mediatizat un instrument inovativ online de promovare a incluziunii sociale şi de facilitare a ocupării femeilor vulnerabile. Prin acest instrument se va efectua promovarea celor 739 de femei din grupul-ţintă în vederea facilitării incluziunii sociale şi a ocupării acestora. Site-ul va servi ca interfaţă web pentru o aplicaţie de tip InfoPiataMuncii”, cu informaţii despre ofertele de locuri de muncă zonale, posibilităţi de instruire, aspecte legislative sau etapele şi resursele aferente înfiinţării unei afaceri.

 

REPERE “O şansă pentru toţi şi toate”

 

Perioadă de implementare: 18 luni (mai 2014 – octombrie 2015)

Valoare totală eligibilă: 15.219.428,40 lei

Asistenţă financiară nerambursabilă: 14.915.039,83 lei

Grup-ţintă: 739 femei

Implementare în patru regiuni de dezvoltare: Bucureşti-IIfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Sud-Est

 

 

REZULTATE ANTICIPATE

 

739 de femei pentru care se asigură creşterea şanselor de acces pe piaţa muncii

448 de femei formate în programe de calificare (lucrător în comerţ şi lucrător la fabricarea conservelor din legume sau fructe)

191 de femei instruite în competenţe informatice

100 de femei instruite în competenţe antreprenoriale

50 de femei asistate în vederea iniţierii unei afaceri

minimum 10% din numărul femeilor asistate în vederea iniţieri unei afaceri vor iniţia o afacere în perioada de implementare a proiectului

Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Cenexe – AGROSTAR in parteneriat cu Asociatia Legum-Ro-Fruct Sud-Vest Oltenia si Asociatia „Afaceri, Comunitati, Oameni din Romania” a deruleaza "Formare profesionala și antreprenoriat-sanse pentru dezvoltarea mediului rural!" POSDRU/135/5.2/S/129054. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 14. 275. 822 RON.

“Sa devenim activi pe piata muncii”

Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe – AGROSTAR, in parteneriat cu Universitatea BIOTERRA Bucuresti si CENTRO DE ESTUDIOS INFER SL partener transnational deruleaza proiectul ,,Sa devenim activi pe piata muncii!”.

Proiecte "AGROSTAR"

Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe – AGROSTAR, cea mai mare organizatie sindicala din domeniul agroalimentar, se implica in reconversia profesionala a locuitorilor din mediul rural si deruleaza mai multe proiecte cu fonduri europene. In acest sens, federatia a infiintat si mai multe centre regionale de formare profesionala, care vin in spijinul celor pentru care agricultura nu este o alternativa, desi locuiesc la sate. Proiectele pe care le deruleaza AGROSTAR in prezent sunt prezentate la rubrica "Proiecte".

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Daniel Constantin, a declarat, joi, in cadrul Conferintei "Ferme mici si asociere" de la Iasi, ca in domeniul agriculturii este nevoie de o clasa de mijloc, relateaza Agerpres.

Pe data de 7 octombrie, mai mult de 5000 de membri ai Confederatiei Nationale Sindicale "Cartel Alfa" vor participa la un miting de protest in Piata Victoriei.

AGROSTAR IN IMAGINI

In galeria de imagini gasiti citeva instantanee care reflecta activitatea AGROSTAR in cei 24 de ani de existenta.

Pagina 186 din 192
Go to top