„Formare profesională și antreprenoriat – șanse pentru dezvoltarea mediului rural!” POSDRU/135/5.2/S/129054

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5: "Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniului major de intervenţie 2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă".

 

Proiectul este implementat de către Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe „AGROSTAR”  ca beneficiar, în parteneriat cu Asociația „Legum-Ro-Fruct Sud-Vest Oltenia” din Slatina și Asociația „Afaceri, Comunități, Oameni din România” din Galați. Valoarea totală a proiectului este de 14.275.822,00 lei, din care 13.990.306,00 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă solicitată. Durata de implementare a proiectului este de 18 luni (aprilie 2014 – octombrie 2015)

 

 

Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă, persoanelor inactive, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă din mediul rural aferent regiunilor Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Sud Est de a fi incluse pe piaţa muncii, prin dobândirea de abilități şi aptitudini cerute pe piaţa muncii din Romania.

 

Obiectivul specific 1 -  creșterea nivelului de conștientizare a 630 persoane din mediul rural, persoane ocupate în agricultura de subzistență, persoane inactive și persoane în căutarea unui loc de muncă, din cele 3 regiuni de dezvoltare ale României cu privire la oportunitățile de dezvoltare locală (facilitarea accesului pe piața muncii și antreprenoriat) oferite de proiect.  

 

Obiectiv specific 2 - facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor din mediul rural, persoane ocupate în agricultura de subzistență, persoane inactive și persoane în căutarea unui loc de muncă, din cele 3 regiuni din România, prin oferirea de servicii de informare și consiliere profesională și mediere pe piața muncii.

 

Obiectiv specific 3 - dezvoltarea competențelor profesionale pentru 525 de persoane ocupate în agricultura de subzistență, persoane inactive și persoane în căutarea unui loc de muncă, din mediul rural aferent celor 3 regiuni, prin furnizarea de programe de formare profesională.

 

Obiectiv specific 4 - stimularea dezvoltării rurale sustenabile, prin furnizarea de asistență în dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale non-agricole către 180 persoane din mediul rural precum persoane ocupate în agricultura de subzistență, persoane inactive și persoane în căutarea unui loc de muncă.

 

Grupul țintă al proiectului este format din 750 de persoane care locuiesc în mediul rural, dintre care 188 sunt persoane în căutarea unui loc de muncă, 187 sunt persoane inactive și 375 sunt persoane ocupate în agricultura de subzistență. 350 persoane din grupul tinta sunt femei.

 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:

·         Creșterea nivelului de conștientizare a 630 persoane din mediul rural din 3 regiuni de dezvoltare ale României și București cu privire la oportunitățile de dezvoltare locală (facilitarea accesului pe piața muncii și antreprenoriat);

·         3 Centre de Asistență Rurală înființate în Galaţi, Giurgiu și Slatina;

·         750 de persoane din mediul rural atrase în grupul țintă al proiectului si care beneficiază de activitățile de informare și consiliere profesională;

·         100 de persoane beneficiază de mediere pe piața muncii;

·         525 de persoane vor beneficia de Programe de Formare Profesională

·         165 persoane vor participante la cursuri de Calificare nivel 1 in 4 meserii: Frizer – 3 serii, 17 participanţi/serie, Manichiurist-pedichiurist- 3 serii, 17 participanţi/serie, Tâmplar manual– 3 serii, 17 participanți/serie, Modelator ceramică -1 serie, 12 participanţi;

·         360 persoane vor participa la Programe de Formare Profesională de iniţiere:

ü  9 serii de  cursuri de iniţiere în competenţe informatice – 180 participanţi;

ü  9 serii de cursuri de iniţiere în competenţe antreprenoriale – 180 participanţi;

·         120 de persoane vor fi asistate în vederea participării la Competiţia de idei de iniţiative antreprenoriale în spaţiul rural, dintre care 60 de planuri de afaceri vor fi selectate;

·         Creşterea gradului de ocupare în regiunile de implementare cu 18,27%.

 

In cadrul proiectului au fost infiintate 3 Centrele de asistență rurală care sunt structuri fără personalitate juridică ce își propun să asigure persoanelor inactive, persoanelor în căutarea unui loc de muncă și persoanelor din agricultura de subzistență din mediul rural – servicii de  informare și consiliere profesională specializata , orientate pe profilul specific, pe nevoia individuală a fiecărui beneficiar, dar luând în considerare și contextul actualizat al pieței muncii. De asemenea, centrele de asistență rurală oferă servicii de mediere pe piata muncii, formare profesională, asistență/consiliere în accesarea oportunităților de finanțare a inițiativelor antreprenoriale, precum și mentorat în derularea afacerilor în regiunile Sud – Est , Sud – Muntenia și Sud – Vest Oltenia.

 

Sediile centrelor de asistență rurală

 

Centrul de Asistență Rurală Galați:

Str. Portului, nr.23, Parcul de Tehnologie a informației, Galați, Jud. Galați

Persoana de contact: Cristian Carmen Laura,  Telefon:  0731707821

Adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Centrul de Asistență Rurală Giurgiu:

Str. Gării, nr.83, Giurgiu, Jud. Giurgiu

Persoana de contact:  Rusana Ileana Simona ,  Telefon:  0731707820

Adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Centrul de Asistență Rurală Slatina:

Str. Arcului, bl.11B, Parter, Slatina, Jud. Olt

Persoana de contact:  Dumitrache Adrian Florin ,  Telefon:  0731707819

 

Adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Login pentru a posta comentarii
Go to top