Legea pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, aprobata de Camera Deputatilor

In data de 30 septembrie 2014 a fost adoptat de catre Camera Deputatilor proiectul de Lege pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, promovat la initiativa Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Legea stabileste masurile de reglementare a modului de desfasurare a activitatilor economice, de valorificare a produselor agricole proprii de catre producatorii agricoli persoane fizice si de comercializare a acestora, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

Salut faptul ca dupa o dezbaterea ampla, timp de aproape un an, acest proiect a fost adoptat de Parlament. Am convingerea ca in acest fel vom da posibilitatea celor care sunt cu adevarat producatori in Romania sa poata sa isi comercializeze in mod direct produsele pe care le obtin, in pietele existente la nivelul oraselor”, a declarat Daniel Constantin, viceprim-ministru, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.  

Proiectul de lege schimba in totalitate sistemul prin care producatorii agricoli persoane fizice valorifica produsele proprii in pietele agroalimentare. In fapt, actualele certificate de producator vor fi inlocuite prin atestatul de producator si carnetul de comercializare a produselor. Astfel:

- atestatul de producator reprezinta documentul care confirma persoanei fizice care desfasoara o activitate economica in sectorul agricol calitatea de producator agricol;

- carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol reprezinta documentul utilizat de persoana fizica care detine atestat de producator, precum si de sotul/sotia, rude/afini de gradul I, dupa caz, pentru exercitarea actului de comert cu ridicata sau comert cu amanuntul, a produselor agricole obtinute in ferma/gospodaria proprie.

Ambele documente se emit de Primarii, la solicitarea producatorilor agricoli persoane fizice care doresc sa-si valorifice produsele obtinute in ferma /gospodaria proprie.

Atestatul de producator se emite cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura, constituite conform legii si organizate la nivel judetean/regional/national, care se inregistreaza in acest scop la primarii.

 Valabilitatea atestatului de producator este de un an calendaristic de la data emiterii si se vizeaza semestrial, prin aplicarea stampilei si semnaturii primarului comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz. Atestatul de producator si Avizul entitatilor mentionate elimina posibilitatea substituirii calitatii de producatori agricoli a solicitantilor care nu detin aceasta calitate.

Carnetul de comercializare indeplineste un dublu rol:

-  de document emis de vanzator care insoteste marfa comercializata,

- de document care insoteste marfa pe perioada transportului de la locul de pastrare la locul de comercializare.

De asemenea, carnetul de comercializare asigura fluxul informational necesar privind structura sortimentala/cantitativa a produselor valorificate, locul de producere si destinatia acestora. Carnetul de comercializare inlocuieste borderourile de achizitie, a caror utilizare reprezinta in prezent un canal semnificativ de evaziune fiscala, in special in comertul cu produse agricole materie prima. In acest fel, se creeaza premise pentru ca productia realizata de micii producatori sa fie valorificata in conditii civilizate, sa asigure atat venituri corecte pentru producatori, cat si informatii complete asupra provenientei marfurilor si preturi corecte la consumatorul final.

In cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amanuntul este obligatorie organizarea de spatii de vanzare distincte, care sunt rezervate in exclusivitate producatorilor agricoli persoane fizice detinatoare a unui atestat de producator si a unui carnet de comercializare, pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obtinute din gospodaria/ferma proprie. Procentul de alocare a spatiilor de vanzare este de minimum 40% din totalul spatiilor de vanzare existente.

 

Informatii suplimentare

 

Certificatele de producator emise in temeiul Hotararii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi  utilizate pana la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai tarziu de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Costurile generate de tiparirea carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se suporta din bugetele locale ale judetelor sau, dupa caz, din bugetul local al municipiului Bucuresti.

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se elibereaza la cererea solicitantului, de catre primarul pe a carei raza de competenta se afla terenul/ferma/gospodaria in care se obtin produsele estimate a fi destinate comercializarii, in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii, dupa verificarea existentei atestatului de producator si verificarea faptica in teren a existentei produsului/ produselor supuse comercializarii.

Ultima modificare Miercuri, 01 Octombrie 2014 19:54

Login pentru a posta comentarii
Go to top