Guvernul a arpobat modificarea legii pajistilor, infiintarea si organizarea AFIR, unele masuri pentru sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului fermierilor la finantare

In sedinta Guvernului din data de 1 octombrie 2014 a fost aprobata o Ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative din domeniul agriculturii, se arata intr-un comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

 

Actul normativ adoptat astazi modifica legislatia privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente, unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, precum si prevederile referitoare la infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli si/sau daunatori la plante si animale, de un incident de mediu sau alti factori naturali.

Astfel, prin prezenta Ordonanta de Urgenta s-au modificat urmatoarele acte normative:

1.      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991:

-Se corecteaza o eroare materiala, in sensul ca se modifica anul de cerere 2014 cu anul de cerere 2015 in ceea ce priveste accesarea fondurilor europene aferente platilor pe suprafata, fapt care va permite finalizarea controalelor pe teren in vederea efectuarii platilor pe suprafata pentru beneficiarii care au depus cereri de plata.

-Se completeaza definitia „utilizatorului de pasuni si fanete” cu categoria crescatorilor de animale, persoane juridice de drept public sau de drept privat, constituite conform prevederilor Codului civil, avand animale, proprii sau ale fermierilor membri, inscrise in Registrul National al Exploatatiilor.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit:

 

Modificarea intervine pentru respectarea normelor de tehnica legislativa, precum si a principiului ierarhiei actelor normative, sens in care se impune abrogarea articolului 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, urmand ca prevederile referitoare la organizarea, functionarea si stabilirea numarului de posturi pentru aparatul central al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si pentru institutiile din subordinea acestuia sa fie reglementate prin hotarare a Guvernului.

Aceasta modificare vizeaza si faptul ca prin OUG nr. 56/2014 ANPA a trecut din subordinea Ministerului Mediului si a Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ceea ce presupune modificarea numarului de personal si a institutiilor subordonate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.  (Or, prin art. 22 din OUG nr. 41/2014 au fost modificate prevederi ale HG nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia. Astfel, MADR nu poate suplimenta nici numarul de posturi, nici numarul institutiilor subordonate ca urmare a preluarii Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura prin hotarare de Guvern).Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 privind unele masuri pentru  dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor:

Fata de obiectivul sprijinului achizitiei de terenuri agricole in vederea cresterii suprafetelor exploatate pentru rentabilizarea si eficientizarea productiei agricole, modificarile vizeaza redefinirea situatiilor in care se poate achizitiona teren agricol cu garantia fondurilor de garantare constituite din fonduri publice. Fata de forma actuala, care se refera la achizitia terenului aflat in arenda doar de catre arendas, prin modificare se procedeaza la extinderea aplicabilitatii legii persoanelor fizice sau juridice, eliminand  aceasta conditionare,  pentru cei care detin o exploatatie agricola conform declaratiilor APIA, pana la atingerea unui plafon de maximum 1.000 de ha in proprietate.

Pentru buna functionare a schemei de microcreditare  este necesara  schimbarea bazei de calcul a fermei de familie de la unitatea de dimensiune economica (UDE)  la  valoarea standard a productiei agricole (SO), astfel cum este reglementata baza de calcul din PNDR, in conformitate cu Regulamentele Europene. 

Exista numeroase solicitari din partea potentialilor beneficiari pentru a acordarea de garantii de catre institutiile financiare nebancare cu care MADR are incheiate conventii de garantare, fapt care ar conduce la o mai buna absorbtie a fondurilor europene.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli si/sau daunatori la plante si animale, de un incident de mediu sau alti factori naturali:

Modificarea si completarea este necesara pentru asigurarea corelarii dispozitiilor OUG nr.64/2013 cu prevederile Regulamentului nr.1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala din FEADR si cu fisa masurii cuprinsa in PNDR 2014-2020 in ceea ce priveste tipurile de riscuri acoperite prin extinderea si la fenomene climatice nefavorabile precum seceta, inundatiile sau inghetul de iarna, regulile privind eligibilitatea sprijinului acordat prin PNDR prin includerea posibilitatii rambursarii din fonduri UE si de la bugetul de stat a compensatiilor platite de fondul mutual fermierilor in cazul unor pierderi economice determinate de riscurile acoperite de OUG.

Avand in vedere specificul activitatii desfasurate de catre fondurile mutuale, este reglementat rolul ASF in procesul de acreditare a acestora, respectiv acordarea avizului prealabil in scopul inscrierii asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, eliberarea unui aviz de functionare in vederea obtinerii acreditarii din partea MADR.

Au fost actualizate prevederile OUG legate de forma de organizare a fondului mutual, continutul actului constitutiv si al statutului, precum si cele referitoare la organele de conducere avand in vedere scopul constituirii fondurilor mutuale in temeiul acestui act normativ, respectiv asigurarea impotriva riscurilor mentionate expres si posibilitatea solicitarii de sprijin din FEADR, in conditiile regulamentelor europene aplicabile finantarii programelor de dezvoltare rurala si¸ in acest scop, necesitatea protejarii intereselor financiare ale UE conform reglementarilor europene privind gestionarea FEADR.

In acest scop, actul normativ cuprinde dispozitii privind infiintarea, avizarea, acreditarea fondurilor mutuale pentru acoperirea riscurilor in agricultura, modul de functionare al acestora, precum si atributiile Autoritatii de Supraveghere Financiara in procesul de acreditare si supraveghere, in vederea gestionarii eficiente a fondurilor europene nerambursabile alocate din PNDR 2014-2020.

 

Ultima modificare Miercuri, 01 Octombrie 2014 20:15

Login pentru a posta comentarii
Go to top