Termenul limita pentru depunerea ultimei cereri de plata prin PNDR este 30 septembrie 2015

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale este responsabila de gestionarea eficienta a fondurilor europene nerambursabile acordate prin Programul National de Dezvoltare Rurala, avand ca prioritate absorbtia integrala a fondurilor si evitarea blocarii finantarilor europene acordate pentru agricultura si dezvoltare rurala.

Pana in acest moment, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a platit peste 6,43 miliarde de euro (din totalul de 9,3 miliarde de euro alocati prin PNDR 2007 – 2013) catre beneficiarii care au depus pana in prezent cereri de plata pentru decontarea cheltuielilor.

AFIR a ajuns in acest moment la un grad de absorbtie de aproximativ 73% din totalul fondurilor europene alocate Romaniei de Uniunea Europeana pentru perioada de programare 2007 – 2013.

Pentru a asigura absorbtia integrala a fondurilor europene, precum si pentru implementarea corecta si cu celeritate a proiectelor care au fost selectate pentru finantare prin PNDR 2013, este important ca beneficiarii sa depuna in termen Dosarele Cererilor de Plata, astfel incat AFIR sa poata realiza decontarea cheltuielilor eligibile efectuate.

Cererile de plata pot fi depuse de beneficiarii PNDR pana cel tarziu 30 septembrie 2015, acesta fiind termenul limita pentru depunerea ultimului dosar de cerere de plata, atat pentru beneficiarii privati, cat si pentru cei publici.

Este foarte important de stiut ca pana pe 30 septembrie 2015 toate investitiile, indiferent de momentul contractarii, trebuie finalizate, inclusiv cu proces verbal de punere in functiune. Pentru a ne putea incadra in termenul final pentru efectuarea platilor prin PNDR 2007 – 2013, respectiv 31 decembrie 2015, beneficiarii PNDR trebuie sa depuna documentele de plata pana cel tarziu 30 septembrie 2015, pentru a permite Agentiei ca, in termenul de maximum 90 de zile, sa poata efectuate toate verificarile la plata, atat documentar, cat si pe teren, si, ulterior sa deconteze toate cheltuielile eligibile.” a precizat Nicolae POPA, director general adjunct al AFIR.

Termenele limita sunt stabilite in conformitate cu Regulamentul European 1290/2005, art. 28, alin. (1) privind finantarea Politicii Agricole Comune si cu Manualele de proceduri ale AFIR. Termenul este ferm si nu se vor accepta prorogari de la acesta.

 

In cazul in care se depaseste termenul limita pentru depunerea ultimei cereri de plata de 30 septembrie 2015, Agentia nu va mai avea timpul fizic pentru realizarea tuturor etapelor procedurale si legale aplicabile (verificarea documentelor, verificarea pe teren a investitiei, aprobarea cererii de plata si decontarea cheltuielilor catre beneficiari) si astfel beneficiarul nu va mai primi fondurile solicitate.

Pe cale de consecinta, proiectul nu va fi finalizat la data mentionata si, in conformitate cu prevederile contractului de finantare (art. 2 Durata de realizare a investitiei), se va constitui debit total pentru intreaga investitie iar toate sumele acordate anterior vor fi recuperate in integralitate. 

De la demararea PNDR in anul 2008, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a primit si verificat 148.414 cereri de finantare, in valoare de peste 18,3 miliarde de euro. Pana la aceasta data, au fost selectate, pentru a primi finantare nerambursabila, 95.992 de proiecte cu o valoare de peste 7,1 miliarde de euro, ceea ce reprezinta un grad de angajare de 116% a fondurilor disponibile prin PNDR pentru proiectele de investitii.

Ultima modificare Luni, 27 Octombrie 2014 00:21

Login pentru a posta comentarii
Go to top