Imprimă această pagină

OFICIAL! TOATE CONDITIILE pentru subventia la VACA DE LAPTE!

Sprijinul cuplat pentru vaca de lapte in 2017! Informatiile pe care trebuie sa le stie orice fermier care isi pregateste documentele pentru depunerea cererii unice. Agrointeligenta-www.agrointel.ro a cerut oficial de la Ministerul Agriculturii conditiile speicifice pentru sprijinul cuplat la vaca de lapte dar si modificarile pe care fermierii trebuie sa le stie pentru aceasta campanie.

Sprijin Cuplat – Vaca de lapte

Condiţiile de eligibilitate pentru crescatorii de vaci de lapte care solicita Sprijin Cuplat in Zootehnie (SCZ) sunt:

 • vacile pentru care beneficiarul solicita SCZ sa nu fi beneficiat de SCZ pentru vaci de carne si metisii acestora in anii anteriori;
 • vacile de lapte pentru care se solicita SCZ sa aiba varsta de maximum 10 ani la data limita de depunere a cererii unice de plata;
 • efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie identificat si inregistrat in Registrul national al exploatatiilor (RNE) la data depunerii cererii unice de plata;
 • efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie inscrise in Registrul genealogic al rasei, la data depunerii cererii unice de plata;
 • vacile de lapte pentru care se solicita SCZ sa fie menţinute, pe o perioada de reţinere de 6 luni de la data-limita de depunere a cererii unice de plata, la adresa exploataţiei cu cod ANSVSA si/sau locaţiei menţionate in cerere;
 • sa aiba incheiat un contract pe o perioada de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plata, cu un prim-cumparator si cel puţin un document fiscal care sa ateste livrarea laptelui sau, in cazul vanzarilor directe, sa deţina carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/dispoziţie de incasare a valorii aferente laptelui comercializat/factura fiscala care sa ateste vanzarea laptelui sau a produselor lactate;
 • sa deţina registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 760/2000.

Documentele care insoţesc cererea unica de plata sunt:

Documente generale:

 • dovada cont bancar activ pe teritoriul Romaniei;
 • copie CI/BI/pasaport;
 • documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare, inregistrarii fiscale si administrator desemnat;
 • in caz de reprezentare: procura notariala/delegaţia de imputernicire si copii CI/BI titular de cerere si imputernicire.

Documente specifice:

 • Copie de pe pasaportul fiecarei vaci de lapte pentru care se solicita SCZ;
 • Adeverinţa eliberata de asociaţia/agenţia acreditata pentru infiinţarea si menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirma inscrierea vacilor de lapte, pentru care se solicita SCZ, in Registrul genealogic al rasei, avizata de ANZ;
 • copie de pe cel puţin un contract cu un prim cumparator, valabil pe o perioada de minimum 6 luni,insoţita de copii de pe cel puţin o factura sau de pe cel puţin o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul care efectueaza livrare de lapte; sau
 • copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul persoana fizica ce efectueaza vanzare directa a laptelui sau
 • copie de pe avizul de insoţire a marfii si de pe dispoziţia de incasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producatorul care efectueaza vanzarea directa a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridica sau
 • copie de pe factura /bonuri fiscale de vanzare directa a laptelui pentru PFA, II, IF si SC.

Numarul minim/maxim de animale eligibile pentru care se poate solicita SCZ

SCZ pentru vacile de lapte se solicita de catre fermierii activi pentru un efectiv cuprins intre 10 si 250 capete vaci de lapte inclusiv, pe beneficiar, cu excepţia celor din UAT-urile din zona montana definita in Anexa 8.2 „Lista zonelor eligibile M10, M11, M13” a Programului Naţional de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2014-2020, publicata pe site-l www.madr.ro, „Informare Masuri de Mediu si Clima PNDR 2014-2020”, „Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx”,, pentru care se solicita SCZ pentru un efectiv cuprins intre 5 si 250 capete vaci de lapte inclusiv. 

Atentie! Modificarile care au intervenit pentru 2017 in cazul SCZ:

 • Scaderea pragului minim la 5 capete a celor din UAT-urile din zona montana definita. 
 • Varsta de maximum 10 ani la data-limita de depunere a cererii unice de plata, fara penalizari si sa fie inscrise in Registrul genealogic al rasei.

Va reamintim ca depunerea cererii unice a inceput pe 1 martie si se incheie la 15 martie.

Pentru anul 2016 APIA a stabilit un cuantum de 732,87 euro/cap de animal adica 3.264,02 de lei. 

In afara de sprijinul cuplat, fermierii care au vaci de lapte incaseaza si Ajutorul National Tranzitoriu pentru productia de lapte si ANTZ pentru bovina de carne, aceste sume fiind platite fermierilor din bugetul de stat.

Sursa: Agrointeligenta

 

Login pentru a posta comentarii