SUBVENTII SPECIALE pentru MICII FERMIERI! CERERILE se depun PANA PE 2 MAI!

Un nou ajutor financiar pentru micii fermieri, acei fermieri din Romania ale caror exploataţii agricole nu au fost eligibile la APIA pentru a incasa sprijinul cuplat pentru vaca de lapte! Suma de 5.448.041,5 euro este alocata pentru producatorii de lapte care o ”subventie speciala” despre care Agrointeligenta -www.agrointel.ro v-a anuntat inca de anul trecut cand a fost facuta publica de fostul ministru al agriculturii, Achim Irimescu. 

Banii europeni au fost alocati atat crescatorilor de porci dar si celor de vaci de lapte. Ministerul Agriculturii a decis initial sa ii plateasca pe primii iar acum a venit randul ca si vacile de lapte sa primeasca bani in plus pe cap de animal.

Atentie! Acesta este un ajutor exceptional si nu are nicio legatura cu plata  Ajutorului National Tranzitoriu!

Mai mult, fermierii care au incasat Sprijinul Cuplat Zootehnic sunt exclusi automat de la plata acestor bani intrucat pragul minim pentru acesti este de 10 capete iar ajutorul exceptional ajunge doar la mici fermieri, cei care detin maxim 9 capete!

Ministerul Agriculturii a publicat astazi pe site-ul propriu proiectul de lege care face posibila plata acestui ajutor financiar catre fermieri. Banii se acorda producatorilor de lapte, persoane juridice, persoane fizice sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitaţilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.182/2016, care se incadreaza la activitatea „agricultura la scara mica”.

Iata ce conditii sunt necesare:

 •  deţin un efectiv de vaci de lapte de minimum 3 si maximum 9 capete, inclusiv, pe beneficiar, identificate si inregistrate in RNE la data depunerii cererii, in exploatatie cu cod ANSVSA;
 • au livrat/vandut direct minimum 4 tone lapte in perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;
 • sa deţina registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare si inregistrare a bovinelor si privind etichetarea carnii de vita si manzat si a produselor din carne de vita si manzat si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului;
 • produc si livreaza/vand direct lapte, la data depunerii cererii.

Atentie! Producatorii de lapte care detin un efectiv de vaci lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete NU beneficiaza de prevederile prezentei hotarari a Guvernului. 

Cererile se depun la APIA la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, insoţita de documente, pana la data de 2 mai 2017.

Iata ce documente trebuie sa insoteasca cererea:

 • copie a BI/CI al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala sau o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal/imputernicit legal pentru PJ/PFA/II/IF;
 • copie a certificatului de inregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, in cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;
 • copie de pe pasaportul fiecarei vaci de lapte;
 • copie de pe prima si ultima pagina a RIE, din care sa reiasa numarul de vaci de lapte existente in exploatatie la data depunerii cererii;
 • extras RNE care atesta numarul de vaci lapte, identificate si inregistrate in RNE la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii;

Pentru fermerii care au livrat lapte este necesar unul din urmatoarele documente, dupa caz:

 • copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau
 • copie de pe avizul de insoţire a marfii si/sau de pe dispoziţia de incasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producatorul care efectueaza vanzarea directa a laptelui prin automatele de lapte, care sa ateste livrarea/vanzarea directa a minimum 4 tone lapte in perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;
 • copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumparator, incheiat pe o perioada de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, insoţita de copii de pe cel puţin o factura sau de pe cel puţin o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datata in anul 2017;
 • copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vanzare directa datata in anul 2017;
 • copie de pe cel putin un aviz de insoţire a marfii si de pe cel putin o dispoziţie de incasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat in anul 2017 pentru producatorul care efectueaza vanzarea directa a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridica;
 • copie de pe cel putin o factura de vanzare directa a laptelui in anul 2017 pentru PFA, II, IF si SC. h) dovada cont activ banca/trezorerie.

Cuantumul cuvenit fiecarui producator de lapte se calculeaza de catre APIA prin impartirea sumei alocate la efectivul eligibil de vaci de lapte.

Sursa: Agrointeligenta

Login pentru a posta comentarii
Go to top