IN VIGOARE! CINE POATE FOLOSI ETICHETA PRODUS MONTAN!

Fermierii romani pot sa solicite dreptul de utilizare a denumirii “produs montan” pe eticheta produselor. Ordinul ministrului agriculturii care reglementeaza conditiile in care poate fi folosita aceasta mentiune pe eticheta produselor romanesti a fost publicat astazi, marti, 14 martie 2017, in Monitorul Oficial, potrivit Agroinfo.

Potrivit Ordinului MADR, producatorii romani care vor sa foloseasca aceasta mentiune pe eticheta produselor depun o cerere la Directia pentru Agricultura Judeteana, situata pe raza judeţului in care işi desfaşoara activitatea, insotita de caietul de sarcini completat si deschid Registrul Special de Autocontrol.

Direcţia pentru agricultura judeţeana, inregistreaza cererile in Registrul de Control al Produselor Montane si verifica caietul de sarcini si documentele anexate. Reprezentanţii din cadrul Directiei pentru Agricultura Judetene, special desemnati cu atribuţii in domeniul reglementat, verifica daca unitatea de producţie/locul de producţie se afla in zona montana. In cazul in care unitatea de producţie/locul de producţie nu se afla in zona montana, cererea este respinsa.

In situaţia in care in urma verificarii caietului de sarcini se identifica, neconformitaţi referitoare la respectarea prevederile procedurii care vizeaza calitatea de produs montan, reprezentanţii Directiei pentru Agricultura Judetene, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea acestuia, adreseaza o cerere solicitantului in vederea exprimarii unor clarificari cu privire la neconformitatile constatate.

In cazul in care solicitantul nu depune completarile cerute in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, Directia pentru Agricultura Judeteana respinge caietul de sarcini ca fiind neconform, şi comunica in scris solicitantului decizia de respingere a cererii, in termen de 3 zile lucratoare.

Daca documentaţia depusa corespunde, reprezentanţii Directiei pentru Agricultura Judeteana verifica la faţa locului informaţiile prevazute in caietul de sarcini şi din registrul special de autocontrol, tinut de catre solicitant.

Registrul special de autocontrol se actualizeaza de catre solicitant, ori de cate ori este necesar, pentru a demonstra respectarea prevederilor legislaţiei europene referitoare la utilizarea menţiunii de calitate facultativa „produs montan”. Acesta conţine inregistrari şi anexe cu documente care sa ateste provenienţa hranei animalelor, originea animalelor sau plantelor in cazul produselor neprocesate/procesate, documente care sa ateste provenienţa materiilor prime pentru obţinerea produselor procesate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 şi a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014.

Rezultatul verificarilor se inscrie in Nota de Constatare, redactata in 3 exemplare originale si in Registrul de Control al Produselor Montane. Solicitantul poate face contestatie la Nota de constatare, in termen de 30 zile de la data primirii.

In cazul in care, in urma verificarilor la faţa locului se constata ca documentaţia corespunde, Directia pentru Agricultura Judeteana, transmite direcţiei de specialitate cu atribuţii in domeniu din cadrul Ministerului Agriculturii, in termen de 5 zile lucratoare un exemplar al Notei de constatare, insoţit de o copie a caietului de sarcini.

Ministerul Agriculturii emite decizia de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii “produs montan”, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea documentatiei şi inregistreaza produsul/produsele in Registrul Naţional al Produselor Montane, in vederea publicarii acestuia pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii.

Decizia de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii “produs montan” este data in original de Ministerul Agriculturii solicitantului, iar o copie ajunge la Directia pentru Agricultura Judeteana.

Pe eticheta produselor agroalimentare inregistrate in Registrul Naţional al Produselor Montane se inscripţioneaza central, sub denumirea produsului, menţiunea de calitate facultativa „produs montan” şi poziţia in registru.

Specialiştii din cadrul Directiei pentru Agricultura Judetene cu atribuţii de inspecţie şi control efectueaza cel puţin un control anual pentru a verifica respectarea conditiilor de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii „produs montan”. Beneficiarul este notificat despre control cu 10 zile lucratoare inainte de data vizitei. Beneficiarii transmit documentele solicitate prin notificare, in interiorul termenului de 10 zile lucratoare, dar nu mai tarziu de a saptea zi.

Beneficiarii care au obţinut, pentru produsele etichetate, dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultativa „produs montan”, sunt obligaţi sa permita personalului de specialitate de inspecţie şi control ale Directiei pentru Agricultura Judetene, accesul in unitate şi in secţia de producţie şi sa puna la dispoziţia acestora informaţiile şi documentele solicitate, conform competenţelor legale.

Daca sunt gasite nereguli, dreptul de a folosi denumirea de produs montan poate fi retras, iar produsul radiat de pe lista celor montane. Producatorii pot sa depuna o noua documentaţie pentru produsul pentru care a fost retrasa decizia, dupa cel puţin 24 de luni de la data retragerii acesteia.

Modelele de cerere, caiet de sarcini, registru special de autocontrol si decizie de acordarea a dreptului de folosire a denumirii sunt in anexele actului normativ. Ordinul ministrului agriculturii este publicat in Monitorul Oficial nr.182, partea I, din 14 martie 2017. 

Sursa: Agroinfo

Login pentru a posta comentarii
Go to top