AFIR a publicat Ghidurile pentru finantarea proiectelor de infrastructura de baza si de acces agricol si silvic

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) informeaza ca au fost publicate versiunile finale ale Ghidului Solicitantului pentru submasurile (sM) privind infrastructura de baza si cea de acces ai caror beneficiari sunt autoritatiile locale, asociatii ale acestora, ONG- urile constituite conform legii, precum si alte tipuri de beneficiari in functie de specificul investitiei.

Totodata, precizam ca a fost publicat Ghidului Solicitantului si pentru submasurile de infrastructura care se adreseaza solicitantilor de finantare din arealul ITI (Investitii Teritoriale Intergrate) Delta Dunarii.

Astfel, toti cei interesati sa acceseze fondurile europene nerambursabile din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) pot consulta pe pagina oficiala a Agentiei (www.afir.info) Ghidului Solicitantului pentru sM 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice componentele de infrastructura agricola si silvica), pentru sM 7.2 – Investiţii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica, precum si pentru sM 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural pentru intreg teritoriul, cat si pentru zona ITI Delta Dunarii.

De asemenea, AFIR a publicat si anexele aferente Ghidurilor, necesare pentru intocmirea unui proiect, inclusiv Cererile de Finantare pe care beneficiarii le pot testa si pregati in vederea depunerii. Precizam ca de la momentul publicarii variantelor finale ale Ghidului Solicitantului si deschiderea sesiunilor de primire a proiectelor trebuie sa treaca un interval de minimum 7 zile, conform prevederilor ROF-ului de Selectie (Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente masurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020).

Modalitatea de depunere a cererilor de finantare va fi cea on-line pe pagina de internet a Agentiei pentru toate cele trei submasuri. Pentru intocmirea documentatiei necesare obtinerii finantarii, solicitantii au la dispozitie Ghidul Solicitantului care va putea fi consultat pe site-ul Agentiei, www.afir.info, la sectiunea „Investitii PNDR”, in pagina dedicata fiecarei submasuri in parte.6

INFORMATII SUPLIMENTARE

Sprijinul financiar in cadrul submasurii 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice se acorda pentru infiintarea, extinderea si modernizarea infrastructurii agricole de acces catre ferme (infrastructura agricola) si pentru infiintarea, extinderea si modernizarea cailor de acces in cadrul fondului forestier (schema de Ajutor de Stat aferenta sM 4.3 pentru infrastructura silvica).

Beneficiarii eligibili pentru finantare prin sM 4.3 – compenenta agricola sunt unitati administrativ teritoriale şi/ sau asociatii ale acestora constituite conform legislatiei nationale in vigoare. Pentru proiectele de investitii in infrastructura agricola, sprijinul public nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depaşi 1.000.000 euro/proiect.

Prin schema de Ajutor de Stat pentru infrastructura silvica aferenta sM 4.3, beneficiarii eligibili pot fi persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de padure si/sau asociatiile acestora conform legislatiei in vigoare; unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora, proprietari de padure; administratorul fondului forestier proprietate publica a statului conform legislatiei in vigoare. Sprijinul public nerambursabil este de 100% din costurile eligibile. Valoarea maxima a ajutorului de stat in cadrul schemei 4.3 nu poate depaşi 1.500.000 euro/proiect.

Prin intermediul submasurii 7.2 – Investiţii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica, scopul investitiilor sprijinite este de creare si modernizare a infrastructurii rutiere locale si a sistemelor de alimentare cu apa/ apa uzata, care constituie elemente de baza pentru comunitatea rurala. Totodata, beneficiarii submasurii vor contribui la crearea si modernizarea infrastructurii educationale ante si prescolara si a infrastructurii de invatamant secundar superior, cu profil resurse naturale si protectia mediului dar si a scolilor profesionale in domeniul agricol.

Beneficiarii eligibili in cadrul sM 7.2 sunt comunele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare si ONG-uri pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (creşe şi infrastructura de tip after-school).

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul sM 7.2 este 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale si de pana la 100% in cazul proiectelor de apa/apa uzata, sub rezerva aplicarii art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013, cu modificarile si completarile ulterioare si nu va depasi:
– 1.000.000 euro/comuna pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apa sau apa uzata);
– 2.500.000 euro/comuna pentru investitii care vizeaza infiintarea infrastructurii de apa si apa uzata si 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
– 500.000 euro pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala;
– 4.000.000 euro pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusiv comune, proiecte care vizeaza mai multe comune) fara a depasi valoarea maxima/comuna /tip de sprijin.

Pentru ONG-uri sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 euro pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala.

Submasura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural are ca scop protejarea patrimoniului cultural sau/si realizare a investitiilor pentru conservarea mostenirii de interes local, a asezamintelor monahale inclusiv a modernizarii asezamintelor culturale. Obiectivele submasurii sunt sustinerea investitiilor de restaurare, conservare si accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a asezamintelor monahale inclusiv a asezamintelor culturale.

Beneficiarii eligibili pentru sM 7.6 sunt comunele, conform legislaţiei naţionale in vigoare, ONG-urile definite conform legislatiei in vigoare, unitatile de cult conform legislatiei in vigoare, dar si persoanele fizice autorizate/societati comerciale care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa (grupa) B.

Pentru comune, sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri este 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 500.000 euro.

Pentru alt tip de beneficiari, sprijinul public nerambursabil acordat este de 80% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 euro.

Tipurile de investitii si cheltuieli eligibile, principiile si criteriile de selectie, pragurile de calitate lunare si cele minime pentru depunerea proiectelor, precum si alte informatii necesare accesarii finantarilor prin PNDR 2020 sunt disponibile in cuprinsul Ghidului Solicitantului, publicat pe site-ul AFIR, www.afir.info.

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top