Cum se va face INTRODUCEREA IN CIRCUITUL AGRICOL pentru TERENURILE DIN EXTRAVILAN!

Cum se va face introducerea sau re-introducerea in circuitul agricol al terenurilor aflate in extravilan si care au fost temporar sau definitiv scoaze din folosinta agricola. Prevederile fac obiectul unui nou Ordin de ministru pe care Ministerul Agriculturii l-a lansat in dezbatere publica. Actul propus vizeaza procedura privind introducerea sau redarea in circuitul agricol a terenurilor agricole situate in extravilan. Proiectul se afla pe site-ul MADR iar fermierii pot trimite sugestii in termen de 10 zile, scrie Agrointeligenta.

La ce terenuri se refera decizia:

a)scoase temporar din circuitul agricol;
b) scoase definitiv din circuitul agricol;
c) situate in perimetrul rezervatiilor ocupate cu amenajari piscicole;
d) ocupate cu amenajari piscicole care fac obiectul unui contract incheiat in temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura,
cu modificarile si completarile ulterioare;
e) ocupate cu amenajari piscicole detinute de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura;
f) cu destinatie speciala.

Redarea in circuitul agricol a terenurilor agricole situate in extravilan se aproba:

a) prin decizia directorului directiei pentru agricultura judeteana, pentru terenurile mai sus la literele a) si b);
b) prin decizia directorului directiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru terenurile prevazute mai sus literele c)si f);
c) prin hotarare a Guvernului, initiata de MADR pentru terenurile prevazute mai sus la literele a)-b) cu suprafetele ce depasesc 100 ha.

Atentie! Redarea in circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol situate in extravilan se face in termen de 1 an de la expirarea perioadei de scoatere temporara din circuitul agricol.

Mai mult, redarea in circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol situate in extravilan se poate face inainte de expirarea perioadei de scoatere temporara din circuitul
agricol cu respectarea termenului de 1 an.

Documentatia si modul de acordare a deciziei de aprobare a redarii sau introducerii in circuitul agricol a terenurilor situate in extravilan

Redarea in circuitul agricol terenurilor pentru care s-au eliberat aprobari de scoatere definitiva/temporara din circuitul agricol sau introducerea in circuitul agricol se poate solicita in baza unei documentatii care va cuprinde:
a) cererea beneficiarului cu specificarea suprafetei solicitate pentru redarea in circuitul agricol a terenurilor, insotita de CI/BI/certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului
Comertului, in copie, dupa caz;
b) aprobarea pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului agricol, in copie, dupa caz;
c) planul de situatie al intregului imobil, actualizat, pe care se va evidentia atat suprafata scoasa din circuitul agricol, cat si suprafata solicitata pentru redarea in circuitul agricol si care va fi vizat spre neschimbare de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, dupa caz;
d) extras de carte funciara pentru informare valabil la data depunerii documentatiei, dupa caz;
e) studiul pedologic si agrochimic, intocmit de oficiul de studii pedologice si agrochimice sau de persoanele fizice/juridice cu obiect de activitate specific, atestate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
f) proces verbal de constatare a categoriei de folosinta a terenului la data expirarii termenului redare, intocmit de reprezentantii DAJ in prezenta beneficiarului.

Atentie! In cazul terenurilor prevazute la art. 2 lit. c) documentatia  se completeaza cu urmatoarele documente:
a)hotararea consiliului judetean in raza caruia se afla amenajarea piscicola din care sa reiasa ca acesta avizeaza redarea sau introducerea in circuitul agricol a acestor terenuri;
b)acordului administratorului rezervatiei emis in conditiile legii.

Puteti consulta proiectul integral aici: Ordin-redare-circuit-agricol-2017 (1)

Sursa: Agrointeligenta

 

Ultima modificare Vineri, 24 Martie 2017 12:13

Login pentru a posta comentarii
Go to top