Cine poate accesa fonduri europene pentru fermele mici

Incepand din luna aprilie, agricultorii vor putea accesa din nou fonduri europene nerambursabile prin intermediul submasurii 6.3 – Dezvoltarea fermelor mici, in cadrul careia valoarea sprijinului este de 15.000 euro pe proiect.

In cazul dezvoltarii fermelor mici, principiul finantarii nerambursabile este transformarea structurala şi deschiderea spre piata a fermelor mici cu potential de a deveni intreprinderi agricole viabile, precum şi de a creşte capacitatea de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei acestora, conform variantei consultative a Ghidului solicitantului, potrivit stiriagricole.ro.

Solicitantii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

In primul rand, acestia trebuie sa fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica1 cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

Pe langa acest lucru, posibilii beneficiari trebuie sa fie persoane juridice române, sa actioneze in nume propriu, sa aiba vârsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare si sa aiba studii minime de 8 ani clase.

De asemenea, solicitantii trebuie sa se incadreze intr-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de Finantare, indiferent de data infiintarii formei respective de organizare:

  • persoana fizica inregistrata şi autorizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificarile şi completarile ulterioare: ca persoana fizica autorizata; ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale; ca intreprindere familiala.
  • societate cu raspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absoluta 50%+1) infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare reprezentata prin: asociat unic care are şi calitatea de administrator al societatii si asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) care are și calitatea de administrator al societatii. In cazul persoanei juridice cu actionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie sa exercite controlul efectiv pe intreaga durata de valabilitate1 a Deciziei de finantare.

In categoria SRL-uri este inclusa și microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant (“societate cu raspundere limitata – debutant” sau “S.R.L. – D.”) in baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011, cu modificarile și completarile ulterioare, cu conditia respectarii criteriilor prevazute de legislatia europeana și nationala in vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de finantare;

Alte criterii se refera la obligativitatea solicitantului sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi1 sau intreprinderi mici1, indiferent de forma de organizare economica si sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificarile şi completarile ulterioare, in orice etapa de derulare a proiectului.

Solicitantul nu poate fi actionar intr-o alta microintreprindere/ intreprindere mica agricola care acceseaza/ a accesat SubMasura 6.3.

Pentru evitarea crearii de conditii artificiale2, verificarea se face atât pentru solicitant/ beneficiar, cât şi pentru cedenti2. Nu este admisa farâmitarea exploatatiilor agricole2, in scopul crearii in mod artificial de conditii2 necesare pentru a beneficia de sprijin.

Se vor verifica, incepând cu momentul inregistrarii solicitantului, istoricul şi continuitatea activitatii microintreprinderii/ intreprinderii mici pentru a se evita farâmitarea exploatatiilor, in vederea accesarii fondurilor FEADR, prin prezentarea de catre acesta a documentelor solicitate de AFIR.

Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

  • are o dimensiune economica cuprinsa intre 4.000 – 11.999 € S.O.
  • este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
  • este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul Submasurii 6.3, in Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum şi la Primarie in Registrul agricol.

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro, procentul de finantare nerambursabila fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub forma de prima in doua tranșe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finantare si 25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a Planului de afaceri, fara a depași 3/5* ani (*5 ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea Deciziei de Finantare.

Acordarea sprijinului va fi proportionala cu gradul de indeplinire a planului de afaceri.

Sursa: stiriagricole.ro

Login pentru a posta comentarii
Go to top