FERMIERI, DEPUNETI ACEASTA CERERE LA APIA pana marti, pe 2 mai! Iata lista cu TOATE DOCUMENTELE NECESARE!

Start pentru depunerea cererilor la APIA pentru subventia exceptionala platita micilor fermieri din bugetul alocat de Comisia Europeana. Crescatorii de vaci de lapte vor primi un sprijin financiar exceptional in valoare totala de 11 milioane euro. Este vorba despre acordarea de finantare europeana, in valoare de 5,448 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricola FEGA si de finantare nationala, in aceeasi suma, pentru micii fermieri care nu au beneficiat de sprijin cuplat pentru efectivul de vaci de lapte, scrie Agrointeligenta.

Potentialii beneficiari sunt producatorii de lapte, persoane juridice, persoane fizice sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, care detin un efectiv de vaci de minimum 3 si maximum 9 capete, inclusiv, identificate si inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor la data depunerii cererii si care, totodata, au livrat/vandut direct minimum 4 tone lapte in perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016.

Iata ce documente trebuie sa insoteasca cererea:

 • copie a BI/CI al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala sau o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal/imputernicit legal pentru PJ/PFA/II/IF;
 • copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrul Comertului, in cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;
 • copie de pe pasaportul fiecarei vaci de lapte;
 • copie de pe prima si ultima pagina a RIE, din care sa reiasa numarul de vaci de lapte existente in exploatatie la data depunerii cererii;
 • extras RNE care atesta numarul de vaci lapte, identificate si inregistrate in RNE la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii;

Pentru fermerii care au livrat lapte este necesar unul din urmatoarele documente, dupa caz:

 • copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau
 • copie de pe avizul de insotire a marfii si/sau de pe dispozitia de incasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producatorul care efectueaza vanzarea directa a laptelui prin automatele de lapte, care sa ateste livrarea/vanzarea directa a minimum 4 tone lapte in perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;
 • copie de pe cel putin un contract cu un prim-cumparator, incheiat pe o perioada de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, insotita de copii de pe cel putin o factura sau de pe cel putin o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datata in anul 2017;
 • copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vanzare directa datata in anul 2017;
 • copie de pe cel putin un aviz de insotire a marfii si de pe cel putin o dispozitie de incasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat in anul 2017 pentru producatorul care efectueaza vanzarea directa a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridica;
 • copie de pe cel putin o factura de vanzare directa a laptelui in anul 2017 pentru PFA, II, IF si SC. h) dovada cont activ banca/trezorerie.

Cuantumul cuvenit fiecarui producator de lapte se calculeaza de catre APIA prin impartirea sumei alocate la efectivul eligibil de vaci de lapte.

Atentie! Cererile se depun pana pe 2 mai si platile se efectueaza pana la data de 30 iunie 2017.

Sursa: Agrointeligenta

Login pentru a posta comentarii
Go to top