Imprimă această pagină

DE ASTAZI VIN BANII pentru FERMIERI!

SE INTAMPLA ASTAZI! Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta ca a inceput de astazi, 11 aprilie 2017, sa le plateasca agricultorilor romani subventia pentru motorina consumata in agricultura in trimestrul IV 2016, scrie Agroinfo.

Cantitatea de motorina utilizata in agricultura pentru trimestrul IV 2016 este in suma totala de 78.151.029 lei. Sunt 8.836 de fermieri care beneficiaza de ajutorul de stat la motorina. APIA anunta ca toti acesti fermieri vor avea banii in cont pana la sfarsitul acestei saptamani.  

APIA mai anunta fermierii ca pana la data de 2 mai 2017 inclusiv, se depun cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 ianuarie - 31 martie 2017 (trim. I al anului 2017).

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finantare pentru anul 2017 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat insotite de o situatie centralizatoare privind cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in trimestrul respectiv, precum si documentele prevazute de Ordinul MADR  nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control,  precum si a formularisticii necesare aplicarii schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura.

Valoarea accizei pntru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU CERERILE DE PLATA

SECTOR VEGETAL

 situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina achizitionate si utilizate la lucrari mecanizate, aferente perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 9 din ordin;
 documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsa, dupa caz;
 copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare;
 adeverinta in original de la Registrul agricol, cu suprafetele aflate in exploatare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare;
 adeverinta in original de la Directia pentru agricultura judeteana, pentru suprafetele plantate cu vie nobila, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

SECTOR ZOOTEHNIC

 situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina achizitionate si utilizate aferenta  perioadei pentru care solicita acordarea ajutorului de stat prin rambursare;
 copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 situatia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, intocmita de beneficiar si vizata de medical imputernicit de libera practica, dupa caz, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 10;
 copie de pe cererea depusa de catre apicultori la consiliul local in vederea asigurarii acestora de vetre de stupina temporare sau permanente;
 copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

SECTOR IMBUNATATIRI FUNCIARE

 situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina achizitionate, aferenta perioadei pentru care solicita acordarea ajutorului de stat prin rambursare;
 copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 situatia centralizatoare a cantitatilor de apa pentru irigatii, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.11 din ordin;
 copie a facturilor de apa din care sa reiasa volumul de apa consumat de catre beneficiar;
 situatia suprafetelor irigate, pe structuri de culturi, aferenta perioadei pentru care se solicit ajutorul de stat;
 copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Cererile de plata pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia, caz in care imputernicirea este emisa de catre administratorul /reprezentantul legal si este insotita de copia actului de identitate al persoanei imputernicite.

Sursa: Agroinfo

 

 

Login pentru a posta comentarii