Imprimă această pagină

OFICIAL: Se depun CERERI PENTRU O NOUA SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS!

O noua schema de ajutor de minimis, publicata marti –  2 mai, in Monitorul Oficial. Bugetul schemei, reprezentand valoarea totala estimata a ajutorului de minimis angajat pe durata de aplicare a acesteia, este de 345.519.724 euro (echivalent in lei) iar sprijinul se acorda pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala, potrivit Agrointeligenta.

Numarul estimat al beneficiarilor de ajutor de minimis acordat prin aceasta schema este de aproximativ 2.468. Schema se aplica in vederea implementarii actiunilor cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locala  (SDL), in baza carora au fost autorizate GAL-urile in spatiul eligibil LEADER, definit ca un teritoriu coerent cu o populatie cuprinsa intre 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentate de Unitati Administrativ Teritoriale (UAT) – comune și UAT-uri – orașe/municipii mici cu o populatie de maximum 20.000 de locuitori.

Ajutorul de minimis poate fi accesat pana la finele anului 2020. Ponderea maxima a intensitatii sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de pana la 100% – pana la un maxim de 200.000 de euro/proiect.

Prezenta schema se aplica ajutoarelor financiare pentru intreprinderi din toate sectoarele, cu exceptia:

 1. a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.1184/2006 si (CE) nr.1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole;
 • c) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
  (i) atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective; sau
  (ii) atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari;
 • d) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • e) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate.

Sprijinul financiar acordat prin prezenta schema este destinat urmatoarelor tipuri de intreprinderi:

 • a) Entitati private/publice, stabilite prin fișa masurii din SDL selectata, cu respectarea prevederilor din Regulamentul (UE) nr.1305/2013.
 • b) GAL-uri, pentru investitii in infrastructura de internet in banda larga, identificate in SDL selectata, in conditiile prevazute de prezenta schema de minimis.

Atentie! Persoanele fizice neautorizate nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili in cadrul prezentei scheme. Ponderea maxima a intensitatii sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de pana la 100% – pana la un maxim de 200.000 de euro/proiect.

Puteti consulta conditiile complete aici: Ordin-aprobare-schema-ajutor-minimis-sdl

Sursa: Agrointeligenta

 

Login pentru a posta comentarii