Productivitatea redusă a muncitorilor din agricultură, o tristă realitate românească

România are a şasea cea mai mare suprafaţă agricolă disponibilă din UE, cu 13,9 milioane de hectare (înaintea Ungariei şi Bulgariei), însă valoarea adăugată generată de agricultura noastră, raportată la această suprafaţă, este foarte mică.   În România, 25,9% din populaţie este ocupată în agricultură, faţă de 4,4% care reprezintă media în ţările UE, conform PwC, care menţionează că, în ţara noastră, 84,3% din ponderea persoanelor ocupate în agricultură este reprezentată de lucrători nesalariaţi (patroni, lucrători pe cont propriu, lucrători familiali neremuneraţi şi membri ai asociaţiilor cooperatiste). „Cu puţin timp în urmă am adresat Comisiei Europene o întrebare cu solicitare de răspuns scris, în baza procedurilor parlamentare de care dispun, pe tema productivităţii scăzute a muncitorilor din agricultură. În urma unei analize demarate de rețeaua internațională de firme Pricewaterhouse Coopers referitoare la sectorul agricol din România, a fost subliniată o serie de probleme din acest sector. Raportul prezintă principalele cauze pentru care ponderea agriculturii din produsul intern brut a scăzut de la 22,6% în 1993 la 5% în 2015. Principalele elemente care au condus la această scădere sunt: lipsa fermelor medii, lipsa tehnologizării, a irigațiilor, fragmentarea masivă a suprafețelor agricole, dar și deficiențe de pregătire a muncitorilor din agricultură. În ciuda faptului că o treime din populația din România își desfășoară activitatea în agricultură, productivitatea persoanelor este foarte scăzută, sub 20% din media europeană. De asemenea, 85% dintre cei care lucrează în agricultură nu sunt salariați, muncind pentru propriile culturi. Majoritatea persoanelor au învățat agricultură în practică, fără a avea studii minime în domeniu. Am solicitat aşadar Comisiei să îmi comunice care sunt instrumentele de care dispune în vederea creșterii productivității persoanelor care lucrează în agricultură”, ne-a explicat Daniel Buda, membru al Comisiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Parlamentul European. „În răspunsul primit din partea Comisarului pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, domnul Phil Hogan, domnia s-a mi-a comunicat mecanismele prin care ţara noastră poate să crească productivitatea muncitorilor din sectorul agricol. Rămâne doar ca Ministerul Agriculturii să utilizeze la capacitate maximă aceste fonduri care, în mod cert ar ajuta mediul rural să nu se mai confrunte cu problemele existente iar România să devină mult mai competitivă pe piaţa agricolă europeană”, a mai zis euroalesul.

Răspunsul lui Phil Hogan:

”Dobândirea competențelor necesare pentru cei implicați în sectorul agricol, precum și creșterea productivității și a producției de animale din exploatațiile agricole sunt obiective-cheie ale Programului Național de Dezvoltare Rurală al României (PNDR) pentru perioada 2014-2020. Măsurile 1 ale PNDR — Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare — și, respectiv, Măsurile 2 ale PNDR — Servicii de consultanță — sprijină formarea profesională a managerilor de exploatații agricole și oferă consiliere multor beneficiari ai PNDR. Alocarea publică totală pentru fiecare dintre aceste două măsuri, în conformitate cu planul financiar în vigoare este de 64 milioane de euro.

De asemenea, PNDR sprijină investițiile în modernizarea exploatațiilor agricole, ca mijloc de promovare a producției și productivității agricole. Măsura 4 — Investiții în active fizice — sprijină ameliorarea nivelului global de performanță și de sustenabilitate al exploatațiilor agricole, precum și Măsura 6 — Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor — sprijină dezvoltarea exploatațiilor agricole mici, astfel încât acestea să devină viabile și orientate către piață. Aceste două măsuri vor contribui cu aproape 1,3 miliarde de euro din cheltuielile publice (0,9 miliarde de euro pentru investiții în exploatațiile agricole și 0,4 miliarde de euro pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole mici) la realizarea priorității PNDR de a spori competitivitatea tuturor tipurilor de agricultură și de a crește viabilitatea exploatațiilor agricole.

În plus față de aceste măsuri de sprijin destinate agricultorilor individuali, PNDR oferă, de asemenea, stimulente pentru înființarea de grupuri și organizații de producători (cheltuieli publice alocate de 19 milioane de euro) pentru o mai bună poziționare pe piață a întreprinderilor agricole și pentru diseminarea celor mai bune practici”

SURSA: MAGNANEWS.

Login pentru a posta comentarii
Go to top