Imprimă această pagină

Discrepanțele salariale dintre est și vest: imense și în creștere

Lucrătorii din țările situate în estul Uniunii Europene câștigă cu mult sub jumătate din salariul mediu al lucrătorilor din vestul UE, potrivit unui studiu publicat recent.

Sursa: CES

Lucrătorii din 10 țări situate în estul UE câștigă între 42% (Estonia) și chiar sub 18% (Bulgaria) din salariile obținute de lucrători din vestul UE. Numai în Slovenia lucrătorii câștigă mai mult de jumătate, salariile acestora fiind de 60% în raport cu media UE15.

Diferența salarială dintre est și vest în cadrul UE era în curs de diminuare spre sfârșitul anilor 1990 și la începutul anilor 2000, însă acest trend a încetat odată cu criza economică din 2008.

În 6 din cele 11 țări din estul UE, diferența salarială s-a accentuat între 2008 și 2016. Cele mai drastice valori au fost înregistrate la salariile din Croația, care au scăzut de la 43% la 37% din media UE din vest, iar Ungaria a scăzut de la 35% la 28%.

De asemenea, ecartul salarial s-a amplificat în Polonia (unde lucrătorii câștigau 29% din media UE15 în 2016, față de 31% în 2008), România, Republica Cehă și Slovenia.

"Diferența de salarizare dintre est și vest în UE este șocant de mare și este rezultatul exploatării muncitorilor în țările în care sindicatele și procesul de negociere colectivă sunt slabe“, a declarat Esther Lynch, secretar confederal al Confederației Europene a Sindicatelor (CES).

"În timpul crizei, reducerile salariale au fost mai răspândite, iar creșterile salariale au fost mai mici în estul UE, deoarece angajatorii reușeau mai ușor să le impună. Desigur, diferențele din punct de vedere al productivitatii și al costurilor de trai implică faptul că salariile nu vor fi aceleași, dar tot nu se explică o atât de mare discrepanță între salarii."

"Lucrătorii din estul UE trebuie să beneficieze de creșteri salariale mai mari decât inflația și de creșterea productivității, pentru a compensa exploatarea din trecut. UE și guvernele naționale ar trebui să încurajeze negocierea colectivă și întărirea sindicatelor și organizațiilor patronale. Multinaționalele din estul UE ar trebui să plătească salarii mai echitabile și ar trebui să respecte dreptul forței lor de muncă din est la negocierea colectiva. Multe dintre aceste companii sunt foarte bune în ceea ce privește respectarea drepturilor sindicale în țara de origine, dar mai puțin în ceea ce privește operațiunile din estul UE. De asemenea, sunt necesare creșteri ale salariilor minime, pentru a asigura un prag de decență și pentru a crește nivelurile salariale în general."

CES a solicitat ca salariile minime să nu fie mai mici de 60% din salariul mediu UE și să se îndrepte către un salariu care să asigure o viață decenta.

Cercetarea, efectuată de Institutul European al Sindicatelor, a fost publicată recent de Bela Galgoczi în "Social Europe": https://www.socialeurope.eu/2008-year-east-west-wage-convergence-came-standstill.

Notă: salariile menționate mai sus sunt salarii nominale, calculate în euro. Salariile în euro nu sunt ajustate în funcție de inflație sau costul vieții.

Tabelul de mai jos prezintă salariul mediu nominal în UE11, în %, din media UE15. UE15 = 100

Țara

2016

2008

SIovenia

59,5

60,5

Estonia

42,3

37,0

Croația

36,9

43,5

Slovacia

36,8

32,7

Republica Cehă

36,7

38,8

Letonia

34,7

33,0

Lituania

32,5

30,3

Polonia

29,2

31,0

Ungaria

28,2

34,7

Romania

21,1

22,8

Bulgaria

17,7

11,8

Login pentru a posta comentarii