Imprimă această pagină

Stiri: Federatia Europeana a Sindicatelor din Sectoarele Alimentar, Agricol și Turistic.

O PAC socială acum, pentru a crește standardele muncii în agricultură. Cererile EFFAT în vederea revizuirii PAC post-2020

Pandemia aruncă o nouă lumină asupra condițiilor de muncă și de trai exploatate experimentate de milioane de lucrători agricoli din Europa. Exploatare, practici de gangmaster, plăți insuficiente, muncă nedeclarată, deduceri salariale ilegale, lipsa tratamentului egal și a plății de boală. Acestea sunt doar câteva dintre provocările cu care se confruntă în prezent milioane de lucrători agricoli în Europa.
Este timpul să punem capăt exploatării din sector. Este timpul să ne asigurăm că politica agricolă comună (PAC) are efect pentru lucrătorii agricoli . Aceasta este, de asemenea, o cerere clară a Parlamentului European, reflectată în Rezoluția adoptată la 19 iunie.

Zilele și săptămânile viitoare vor fi cruciale pentru a defini viitorul agriculturii în Europa, iar PAC poate fi un instrument eficient pentru ridicarea standardelor forței de muncă în sector . Se așteaptă ca Parlamentul să adopte poziția sa cu privire la revizuirea PAC după 2020 în cea de-a doua sesiune plenară din octombrie. Deputații vor avea ocazia să transmită un mesaj puternic și clar împotriva încălcării drepturilor lucrătorilor în agricultură , care este astăzi unul dintre cele mai precare și dificile sectoare ale economiei.

Principalele cereri ale EFFAT sunt următoarele:

  1. Încetarea subvențiilor PAC pentru angajatori care nu respectă drepturile lucrătorilor și nerespectarea condițiilor de muncă aplicabile care rezultă din acordurile colective relevante, precum și legislația socială și a muncii UE și națională, precum și convențiile OIM
  2. Furnizarea obligatorie de programe educaționale și de formare profesională pentru lucrătorii agricoli.

Comitetul executiv EFFAT adoptă în unanimitate 10 cereri de acțiune la nivelul UE pentru a vindeca sectorul cărnii

Indiferent dacă sunt angajați prin practici abuzive de subcontractare, ca lucrători temporari de agenție, lucrători detașați sau obligați să accepte statutul fals de lucrători independenți, condițiile de muncă, de locuință și de angajare a unei proporții vaste de lucrători din carne din întreaga Europă sunt pur și simplu deplorabile.
Aceste condiții îngrozitoare au fost ignorate mult prea mult timp. EFFAT consideră că criza Covid19 și focarele din abatoare și companiile de prelucrare a cărnii sunt un semnal de trezire pentru instituțiile UE.

La 10 septembrie, Comitetul Executiv EFFAT și-a exprimat o voce puternică și solidară împotriva exploatării sistemice și de lungă durată din sector, adoptând 10 cereri de acțiune la nivelul UE pentru reformarea sectorului cărnii. UE trebuie să acționeze acum, deoarece condițiile critice cu care se confruntă lucrătorii din carne sunt, de asemenea, o consecință a lacunelor, a neajunsurilor și a inconsecvențelor multor domenii ale legislației UE.

EFFAT stabilește o nouă viziune pe termen lung care trebuie dezvoltată cu implicarea deplină a partenerilor sociali la nivel național și european.
Iată primele trei puncte de acțiune ale rețetei EFFAT pentru schimbarea la nivelul UE în sectorul cărnii:

  1. Inițiative obligatorii ale UE
    1. privind subcontractarea - conducerea la ocuparea forței de muncă directe și introducerea unui sistem de răspundere completă în lanț
    2. privind locuințe decente pentru toți lucrătorii mobili
  2. Introducerea urgentă a unui număr european de securitate socială și revizuirea promptă a Regulamentului 883/2004 privind coordonarea securității sociale
Login pentru a posta comentarii