Proiect de HG: Modificari la Normele metodologice privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente

Noutati pentru crescatorii de animale! MADR a publicat pe site-ul propriu Proiectul de Hotarare privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente, potrivit AgroInfo.ro.

 

Potrivit proiectului de HG, normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea sl exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1064/201, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 833 din data de 24 decembrie 2013, se modifica si se completeaza astfel:
• „autoritatea contractanta are obligatia de a include in cadrul documentatiei de concesiune sau inchiriere a pajistilor amenajamentele pastorale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
• in vederea incheierii contractelor de inchiriere sau concesiune a pajistilor aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor, crescatorii de animale din cadrul colectivitatii locale, depun la compartimentul functional din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale, documente care atesta ca detin animale din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee, inscrise in RNE, pentru care solicita pentru pasunat suprafete de pajisti.
• in cazul solicitarii unei suprafete de pajisti aflata in proprietatea publica/privata a unitatilor administrative teritoriale in vederea utilizarii in comun de catre o forma asociativa legal constituita, reprezentantul legal al aceasteia depune o cerere la compartimentul functional din cadrul primariei, insotita de o lista nominala ce cuprinde documente care atesta ca fiecare membru detine animale din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee, inscrise in RNE si suprafata agricola care revine fiecarui membru pentru utilizare proportional cu numarul de UVM, cu acceptul fiecarui membru, iar contractul se incheie in conditiile legii”, se arata in documentul citat.
De asemenea, membrii formei asociative nu pot depune in mod individual cerere de solicitare pajiste aflata in proprietatea publica/privata a unitatii administrative teritoriale, daca si-au dat acceptul de a aplica prin intermediul formei asociative.
Proiectul precizeaza ca modul de calcul al redeventei/chiriei se stabileste de catre autoritatile administratiei publice locale, iar concesionari pot fi doar crescatorii care au animalele inscrise in RNE. „Calitatea de concesionar/locatar o au crescatorii de bovine, ovine, caprine si ecvidee, persoane fizice/juridice, avand animalele inscrise in RNE.(...) Atribuirea contractului de concesiune a pajistilor aflate in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale se face prin organizarea unei licitatii publice, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 cu privire la concesionarea bunurilor aflate in proprietate publica, cu modificarile ulterioare. Modalitatea de acordare a contractului de inchiriere a pajistilor aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale se face prin procedura licitatiei publice", se mai arata in documentul citat.
Alte detalii cu privire la amenajamentele pastorale, intretinerea suprafetelor de pajisti si metode de conservare, ameliorare si pastrare a biodiversitatii puteti gasiti in proiectul de HG publicat pe site-ul MADR.

Sursa: AgroInfo.ro

Ultima modificare Miercuri, 10 Septembrie 2014 09:33

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top