Lucrătorii din țările din Europa de Sud-Est solicită o politică industrială autentică

Membrii din industrie Toate sindicatele europene și Federația Europeană a Sindicatelor pentru Alimentație, Agricultură și Turism, EFFAT, au confirmat un set de recomandări privind politica industrială pentru Europa de Sud-Est în cadrul unei conferințe organizate la Belgrad, Serbia, în perioada 17-18 octombrie. Conferința a fost evenimentul final al unui proiect comun "Consolidarea rolului sindicatelor industriale în Europa de Sud-Est în modelarea agendei de politică industrială în lumina obiectivelor Strategiei Europa 2020" , finanțat de Comisia Europeană.

În cadrul acestui eveniment s-au alăturat sindicatelor și reprezentanților lucrătorilor Consiliul Regional de Cooperare și Asociația Angajatorilor din Serbia, pentru a discuta posibilele strategii de modelare a agendei de politică industrială în țările din Europa de Sud-Est.

Cu toate acestea, în timp ce "o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă" este discutată cu o nouă strategie de politică industrială a UE, publicată de Comisie la 13 septembrie, cele șase țări vizate de proiect - Bulgaria, Croația, Macedonia, Muntenegru, - încă rămân în urmă în crearea unor condiții prealabile favorabile pentru industrie în vederea redezvoltării și modernizării.

Prin urmare, membrii industriall și EFFAT din Europa de Sud-Est solicită guvernelor lor o strategie autentică de politică industrială și să dedice mijloacele și resursele necesare implementării și monitorizării. În aceste țări, multe dintre instalațiile tradiționale din sectorul industrial sunt depășite și trebuie modernizate. Cu toate acestea, pentru a atrage investiții, trebuie create condiții de concurență echitabile în sectoarele industriale și, prin urmare, țările trebuie să-și intensifice eforturile de consolidare a sistemelor administrative și juridice, de combatere a corupției și de limitare a economiei informale . În plus, sectoarele industriale din Europa de Sud-Est sunt adesea sectoare cu salarii mici: fapt care duce la o lipsă de forță de muncă calificată. În același timp, sistemele de dialog social sunt slabe și sindicatele se luptă să-și mențină nivelul de apartenență pe parcursul proceselor dificile de privatizare și restructurare. Nu este suficient ca guvernele din SEE să respecte doar dialogul social. Acestea trebuie să promoveze puternic dialogul social, care este în centrul modelului social european.

Aceste probleme fac parte din rezultatele analizelor punctelor forte, punctelor slabe, oportunităților și a contractelor (SWOT) ale industriei pentru fiecare dintre cele șase țări țintă care au fost dezvoltate în cadrul proiectului. La rândul lor, analizele SWOT au oferit baza pe care au fost definite și prezentate nouă recomandări de politică în cadrul conferinței:

 

Necesitatea de a institui o politică industrială "autentică"
Treceți la industria cu valoare adăugată ridicată și creșteți salariul
Mai bine conectați specializarea inteligentă și provocările economiei reale
Dezvoltarea abilităților
Combaterea economiei informale
Utilizarea mai bună a fondurilor UE pentru dezvoltarea de tehnologii, competențe și infrastructură
Dezvoltarea unei administrații favorabile și incluzive și a unui cadru de reglementare
Conservarea mediului și dezvoltarea industrială durabilă
Guvernanța companiilor cu participare publică
 

"Modernizarea infrastructurii industriale reprezintă o adevărată provocare pentru industrie și forța de muncă din sud-estul Europei, în special în contextul adaptării la legislația UE, rămânând competitivă pe piața europeană și globală", a declarat Luc Triangle, Secretar General al Industriei Europa. "Țările din Europa de Sud-Est trebuie să-și intensifice eforturile pentru a oferi condiții stabile și pentru a stimula companiile să investească în țările lor, cu excepția costurilor reduse de personal!"

"Sectoarele EFFAT sunt esențiale pentru securitatea alimentară europeană, ocuparea forței de muncă și bunăstarea locală în comunități. Unele sectoare industriale se dezvoltă, se înalță și scad în timp, însă sectoarele EFFAT contribuie la însăși subzistența societăților noastre", a explicat Harald Wiedenhofer, secretar general al EFFAT. Sectorul agroalimentar joacă un rol esențial în Europa de sud-est, este mai durabil să-și dezvolte marele potențial decât să importe mărfuri agroalimentare din America Latină sau din alte părți ale lumii. apăra regiunile și lucrătorii europeni diferiți ".

Recomandările privind politica industrială confirmate în Belgrad sunt disponibile online în EN și HR. Traducerile în BG și RO vor fi disponibile în curând.

Sindicatul european al industriei este vocea a 7 milioane de bărbați și femei care lucrează în lanțurile de aprovizionare din sectoarele producției, mineritului și energetic din întreaga Europă. Scopul nostru este de a proteja și de a promova drepturile lucrătorilor.

EFFAT este Federația Europeană a Sindicatelor pentru Alimentație, Agricultură și Turism. Ca federație europeană a sindicatelor, reprezentând 120 de sindicate naționale din 35 de țări europene, EFFAT apără interesele a aproximativ 22 de milioane de lucrători față de instituțiile europene, asociațiile patronale europene și companiile transnaționale. EFFAT este membru al CES și organizația regională europeană a FUE.

Sursa http://www.effat.org

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top