MODIFICARE IMPORTANTĂ pentru PLATA SUBVENȚIEI!

ANUNȚ MINISTERUL AGRICULTURII! Temperaturile scăzute din această primăvară determină schimbarea unei condiții în acordarea unei subvenții uriașe pentru fermierii români. Ministerul Agriculturii a modificat legislația astfel încât fermierii să poată beneficia de acești bani.

În primăvara anului 2019, pe fondul unei nebulozități accentuate în perioada înfloririi și a temperaturilor scăzute înregistrate până în apropierea datei de 1 aprilie, necorelate cu factorii de creștere și dezvoltare, a avut loc o decalare a perioadei de vegetație și întârzierea tuturor celorlalte fenofaze. Astfel, înflorirea și legarea întârziată au determinat fructificarea și coacerea tardivă a
fructelor.

În urma analizelor efectuate în piețe a reieșit faptul că nu toți fermierii înscriși în ciclul I au reușit să valorifice tomatele la piață,
din considerentele enunțate anterior.

Pentru motivele menționate mai sus, apare necesitatea extinderii perioadei de valorificare a producției de tomate din spații protejate și în perioada 1 iunie - 15 iunie 2019.

Nerealizarea unei astfel de modificări referitoare la perioada de valorificare va produce efecte negative asupra producătorilor,
întrucât aceștia vor fi constatați ca fiind neeligibili în cadrul Programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate,
motivat de faptul că au valorificat în afara perioadei eligibile, argumentează Ministerul Agriculturii în Nota de fundamentare la proiectul de modificare a Hotărârii de Guvern 107/2019 privind acordarea unui ajutor de minimis pentru tomatele cultivate în spații protejate.

Așadar, a fost prelungită perioada de valorificare a producției de minim 2 kg de tomate/mp cultivate în spații protejate. Până la modificarea hotărârii, perioada de valorificare era până-n luna mai.

modif-minimis-rosii_b

Valoarea ajutorului de minimis pentru tomate este de 3.000 de euro/an/beneficiar.

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei de ajutor la cultura de tomate, solicitantii trebuie să îndeplinească următoarele criterii
cumulative de eligibilitate:

a)să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă-indicator cu
dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia "Program susţinere tomate, anul 2019, beneficiar numărul ....., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti";
b)să obţină o producţie de minimum 2 kg tomate/mp;
c)să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere;
d) să facă dovada producţiei realizate şi
b) prin documente justificative privind comercializarea producţiei

Beneficiarii acestui sprijin financiar sunt:

- producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la data plăţii
ajutorului de stat.
- producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
- producători agricoli persoane juridice.

Sursa https://www.agroinfo.ro/vegetal/modificare-importanta-pentru-plata-subventiei

 

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top