A 108-a Conferință Internațională a Muncii - 21 iunie 2019 - A fost convenit noul standard internațional de muncă pentru combaterea violenței și hărțuirii la locul de muncă

Bucureşti, 08-07-2019

Conferința internațională a muncii celebrează 100 de ani și cu această ocazie a adoptat o nouă Convenție și o Recomandare pentru combaterea violenței și a hărțuirii la locul de muncă.
 

Sursa: OIM
 
Convenția privind violența și hărțuirea, din 2019 și Recomandarea privind violența și hărțuirea, din 2019, au fost adoptate de delegați în ultima zi a Conferinței Internaționale a Muncii – Conferința Centenară. Convenția a fost adoptată cu 439 de voturi pentru, șapte împotrivă și 30 abțineri. Recomandarea a fost adoptată cu 397 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 44 abțineri.

Convenția recunoaște că violența și hărțuirea în lumea muncii „poate constitui un abuz sau o încălcare a drepturilor omului ... este o amenințare la adresa egalității de șanse, este inacceptabilă și incompatibilă cu munca decentă.“ Această Convenție definește „violența și hărțuirea“ drept comportamente, practici sau amenințări "care vizează, conduc la sau pot duce la daune fizice, psihologice, sexuale sau economice". Acesta reamintește statelor membre că au responsabilitatea de a promova un "mediu general de toleranță zero".

Noul standard internațional a muncii are ca scop protejarea lucrătorilor și angajaților, indiferent de statutul lor contractual, și include persoane în formare, stagiari și ucenici, lucrătorilor a căror muncă a fost încheiată, voluntari, personae aflate în căutarea unui loc de muncă și personae care aplică pentru un loc de muncă. Recunoaște că "persoanele care exercită autoritatea, îndatoririle sau responsabilitățile unui angajator" pot fi, de asemenea, supuse violenței și hărțuirii.

"Noile standarde recunosc dreptul fiecăruia la un cadru de muncă fără violență și hărțuire", a declarant Guy Ryder, directorul general al OIM

Standardul se referă la violență și hărțuire la locul de muncă; locurile în care un lucrător este plătit, face pauză de odihnă sau de masă sau utilizează instalații sanitare, de spălat sau locuri pentru a se schimba; în timpul deplasărilor în interes de serviciu, a călătoriilor, a instruirii, a evenimentelor sau a activităților sociale; comunicări legate de muncă (inclusiv prin intermediul tehnologiilor de informare și comunicare), în structurile de cazare furnizate de angajator; și în timpul navetei la și de la locul de muncă. De asemenea, recunoaște faptul că violența și hărțuirea pot implica terțe părți.

Directorul General al OIM, Guy Ryder, a salutat adoptarea. „Noile standarde recunosc dreptul fiecăruia la un cadru de muncă fără violență și hărțuire“, a spus acesta. “Următorul pas este de a pune aceste mijloace de protecție în practică, astfel încât să se creeze un mediu de muncă mai sigur, mai bun, decent, atât pentru femei cât și pentru bărbați.  Sunt sigur că, având în vedere cooperarea și solidaritatea pe care am văzut-o în această chestiune, precum și cererea publică de acțiune, vom vedea ratificări rapide și răspândite și acțiuni concrete de implementare".

Manuela Tomei, directorul Departamentului de egalitată în muncă al OIM, a declarant că "Fără respect, nu există demnitate la locul de muncă și, fără demnitate, nu există nici justiție socială. Aceasta este prima dată când a fost adoptată o Convenție și o Recomandare privind violența și hărțuirea în lumea muncii. Acum avem o definiție convenită a violenței și a hărțuirii. Știm ce trebuie făcut pentru a preveni și a aborda problema, și de către cine. Sperăm că aceste noi standarde ne vor conduce spre viitorul muncii pe care vrem să îl vedem".

 

Convenția va intra în vigoare după 12 luni de la ratificarea de către două state membre. Recomandarea, care nu este obligatorie din punct de vedere juridic, oferă orientări privind modul în care Convenția ar putea fi aplicată.

Aceasta este prima convenție nouă convenită de Conferința Internațională a Muncii din 2011, când a fost adoptată Convenția privind lucrătorii casnici, 2011 (nr. 189). Convențiile sunt instrumente internaționale obligatorii din punct de vedere juridic, în timp ce recomandările oferă consultanță și îndrumare.

OIM, agenția ONU care se ocupă de problemele legate de lumea muncii, marchează 100 de ani de existenă în anul 2019.

În cadrul celei de-a 108-a întâlniri a Conferinței, cu ocazia celebrării Centenarului Conferinței Internaționale a Muncii au participat peste 5700 de delegați, reprezentând guverne, angajați și angajatori din 187 state membre ale OIM.

Convenția privind violența și hărțuirea, din 2019 și Recomandarea privind violența și hărțuirea, din 2019, au fost adoptate de delegați în ultima zi a Conferinței Internaționale a Muncii – Conferința Centenară. Convenția a fost adoptată cu 439 de voturi pentru, șapte împotrivă și 30 abțineri. Recomandarea a fost adoptată cu 397 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 44 abțineri.

Convenția recunoaște că violența și hărțuirea în lumea muncii „poate constitui un abuz sau o încălcare a drepturilor omului ... este o amenințare la adresa egalității de șanse, este inacceptabilă și incompatibilă cu munca decentă.“ Această Convenție definește „violența și hărțuirea“ drept comportamente, practici sau amenințări "care vizează, conduc la sau pot duce la daune fizice, psihologice, sexuale sau economice". Acesta reamintește statelor membre că au responsabilitatea de a promova un "mediu general de toleranță zero".

Noul standard internațional a muncii are ca scop protejarea lucrătorilor și angajaților, indiferent de statutul lor contractual, și include persoane în formare, stagiari și ucenici, lucrătorilor a căror muncă a fost încheiată, voluntari, personae aflate în căutarea unui loc de muncă și personae care aplică pentru un loc de muncă. Recunoaște că "persoanele care exercită autoritatea, îndatoririle sau responsabilitățile unui angajator" pot fi, de asemenea, supuse violenței și hărțuirii.

"Noile standarde recunosc dreptul fiecăruia la un cadru de muncă fără violență și hărțuire", a declarant Guy Ryder, directorul general al OIM

Standardul se referă la violență și hărțuire la locul de muncă; locurile în care un lucrător este plătit, face pauză de odihnă sau de masă sau utilizează instalații sanitare, de spălat sau locuri pentru a se schimba; în timpul deplasărilor în interes de serviciu, a călătoriilor, a instruirii, a evenimentelor sau a activităților sociale; comunicări legate de muncă (inclusiv prin intermediul tehnologiilor de informare și comunicare), în structurile de cazare furnizate de angajator; și în timpul navetei la și de la locul de muncă. De asemenea, recunoaște faptul că violența și hărțuirea pot implica terțe părți.

Directorul General al OIM, Guy Ryder, a salutat adoptarea. „Noile standarde recunosc dreptul fiecăruia la un cadru de muncă fără violență și hărțuire“, a spus acesta. “Următorul pas este de a pune aceste mijloace de protecție în practică, astfel încât să se creeze un mediu de muncă mai sigur, mai bun, decent, atât pentru femei cât și pentru bărbați.  Sunt sigur că, având în vedere cooperarea și solidaritatea pe care am văzut-o în această chestiune, precum și cererea publică de acțiune, vom vedea ratificări rapide și răspândite și acțiuni concrete de implementare".

Manuela Tomei, directorul Departamentului de egalitată în muncă al OIM, a declarant că "Fără respect, nu există demnitate la locul de muncă și, fără demnitate, nu există nici justiție socială. Aceasta este prima dată când a fost adoptată o Convenție și o Recomandare privind violența și hărțuirea în lumea muncii. Acum avem o definiție convenită a violenței și a hărțuirii. Știm ce trebuie făcut pentru a preveni și a aborda problema, și de către cine. Sperăm că aceste noi standarde ne vor conduce spre viitorul muncii pe care vrem să îl vedem".

 

Convenția va intra în vigoare după 12 luni de la ratificarea de către două state membre. Recomandarea, care nu este obligatorie din punct de vedere juridic, oferă orientări privind modul în care Convenția ar putea fi aplicată.

Aceasta este prima convenție nouă convenită de Conferința Internațională a Muncii din 2011, când a fost adoptată Convenția privind lucrătorii casnici, 2011 (nr. 189). Convențiile sunt instrumente internaționale obligatorii din punct de vedere juridic, în timp ce recomandările oferă consultanță și îndrumare.

OIM, agenția ONU care se ocupă de problemele legate de lumea muncii, marchează 100 de ani de existenă în anul 2019.

În cadrul celei de-a 108-a întâlniri a Conferinței, cu ocazia celebrării Centenarului Conferinței Internaționale a Muncii au participat peste 5700 de delegați, reprezentând guverne, angajați și angajatori din 187 state membre ale OIM.

Login pentru a posta comentarii
Go to top